Dividendový aristokrat: Brown Forman

Akcie Americké akcie Dividendy Spotrebiteľský sektor
zdroj: FOODBEV.com

Jack Daniel ‚s Tennessee Whisky sa datuje až do roku 1865, kedy Jack Daniel kúpil Cave Spring Hollow. Nasledujúci rok zaregistroval Jack Daniel Distillery, ktorý je dnes považovaný za najstaršiu registrovanú americkú pálenicu. Brown-Forman (BF.B:NYSE) má veľké produktové portfólio, ktoré sa zameriava na whisky, vodku a tequilu. Jej najslávnejšou značkou je jej vlajková loď whisky Jack Daniel‘s. Medzi ďalšie obľúbené značky patrí Herradura a El Jimador Tequila a Finlandia vodka. Ide o jedny z najúspešnejších akcií, ktoré môžeme dlhodobo vlastniť. Dôvodom je to, že akcie „hriechu“ majú tendenciu predávať návykové výrobky alebo služby. Brown-Forman vytvára vysoké prevádzkové zisky a v posledných rokoch zvyšuje svoje marže.

Vedenie spoločnosti Brown-Forman oznámilo svoje výsledky za štvrtý štvrťrok (fiškálny rok 2020) 9. júna. Vedenie oznámilo, že vygenerovalo tržby vo výške 709 miliónov dolárov, čo bolo o 5% menej ako tržby, ktoré spoločnosť vykázala za predchádzajúci štvrťrok. Tržby Brown-Formana sa dostali vysoko nad analytický konsenzus a porazili ho o 28 miliónov dolárov. Pokles predaja bol pripočítaný globálnej pandémii koronavírusu, ktorý ovplyvnil tržby v celom rade regiónov v dôsledku uzatvárania prevádzok a ďalších opatrení. Zisk na akciu spoločnosti Brown-Forman predstavoval počas štvrtého štvrťroka 0,27 dolárov, čo bolo nepatrne pod odhadom analytikov a to o 0,01 dolára. Zisk za štvrťrok sa medziročne podstatne znížil v dôsledku nižších tržieb a prevádzkových vplyvov. Vedenie neposkytlo žiadny odhad pre fiškálny rok 2021, súčasný fiškálny rok, kvôli veľkej neistote ohľadom dopadu pandémie, ale zdá sa veľmi pravdepodobné, že zisky budú klesať. Reálnu hodnotu spoločnosti Brown-Forman vypočítavame pomocou odhadu zisku vo výške 1,75 dolárov na akciu za rok 2021.

Perspektívy rastu

Spoločnosť Brown-Forman má za sebou rastové obdobie. Počas poslednej finančnej krízy sa spoločnosti podarilo zvýšiť zisk na akciu, čo sa dá vysvetliť skutočnosťou, že dopyt po alkohole nie je príliš cyklický. Počas rokov 2010 až 2019 sa zisk na akciu zvyšoval solídnym tempom 7%. Zisk na akciu bol poháňaný kombináciou niekoľkých faktorov, vrátane rastu tržieb, rastúcich marží a klesajúceho počtu akcií.

päťročný graf Brown-Forman, zdroj: GOOGLE

Základný rast tržieb bol v posledných niekoľkých rokoch solídny. Vzhľadom na vplyv menových kurzov – silný dolár má za následok nižšie vykázané tržby, keď sú tržby v iných menách prevedené späť na doláre – vykazovaná miera rastu tržieb nebola v tomto časovom rámci tak silná. Vďaka skutočnosti, že spoločnosť Brown-Forman vlastné silné značky a je aktívna na trhoch s mimoriadnymi a ultra prémiovými alkoholickými nápojmi, ktoré vykazujú trvalý rast trhu, by spoločnosť Brown-Forman mala byť schopná udržať svoje tržby dlhodobo rastúce. To bol v minulosti najdôležitejšie rastový faktor pre zisk na akciu. Značka Jack Daniel‘s, rovnako ako americké super prémiové whisky, stále získavajú trhový podiel po celom svete. Krátkodobé výsledky budú ovplyvnené koronakrízou, ktorá spôsobuje, že ľudia chodia menej von, a preto konzumujú menej alkoholu. V mnohých krajinách nie je povolené otvárať reštaurácie, bary a kluby, čo spoločnosť v aktuálnom fiškálnom roku zabolí. V dlhodobom horizonte však všetci veria, že tieto opatrenia pominú a spoločnosť Brown-Forman sa nakoniec vráti k rastu.

Bezpečnosť, konkurenčné výhody a výkonnosť v kríze

Výplata dividend spoločnosti Brown-Forman bola v poslednom desaťročí mimoriadne stabilná, pretože spoločnosť vyplácala takmer každý rok medzi 35 a 40% svojho čistého zisku. Spoľahlivý rast dividend a nízky výplatný pomer znamenajú, že dividenda spoločnosti Brown-Forman vyzerá udržateľne a veľmi bezpečne. Silné značky spoločnosti Brown-Forman a tendencie zákazníkov držať sa svojej značky, ktorú majú radi, je obrovskou konkurenčnou výhodou. To spolu so skutočnosťou, že spoločnosť Brown-Forman je jedným z najväčších hráčov vo svojom odvetví, umožňuje lepšie úspory z rozsahu a širší geografický dosah, činí spoločnosť vysoko konkurencieschopnou. Počas poslednej finančnej krízy zostala spoločnosť Brown-Forman vysoko zisková a dokonca zvýšila svoj zisk, čo nie je prekvapujúce, pretože dopyt po alkohole býva celkom konzistentný. Vplyv krízy spôsobený koronavírusom pravdepodobne tiež nebude príliš veľký.

Ocenenie

Akcie spoločnosti Brown-Forman nikdy neboli nijako zvlášť lacné, ale v posledných rokoch sa ocenenie zvýšilo na ešte vyššiu úroveň. Akcie získali späť svoje straty od poslednej aktualizácie a sú ocenené takmer na 40-násobok tohtoročného odhadovaného zisku. Ide o obrovskú prémiu oproti dlhodobému mediánu a odhadu reálnej hodnoty 22-násobku zisku. Spoločnosť vypláca špeciálnu dividendu pravidelne, keď zahrnieme jej poslednú špeciálnu výplatu dividendy vo výške 1,00 dolára na akciu, jej dividendový výnos je 2,5%.

Záver

Spoločnosť Brown-Forman pôsobí v atraktívnom, relatívne necyklickom priemysle. Je tiež vysoko kvalitnou spoločnosťou, ktorá dlhodobo dosahuje presvedčivé zisky a rast dividend. Akcie sa bohužiaľ naďalej obchodujú za veľmi vysoké ocenenie, a preto v nasledujúcich piatich rokoch nepredpokladáme atraktívne celkové výnosy. Hodnotíme akcie spoločnosti Brown-Forman, vzhľadom k vysokému oceneniu a slabým vyhliadkam celkového výnosu, ako vhodné na predaj.

Zdroj: investicnigramotnost 

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár