Dividendový aristokrat: Caterpillar

Akcie Americké akcie Dividendy Priemysel

Jedným z najnovších členov zoznamu dividendových aristokratov je dodávateľ priemyselných zariadení – firma Caterpillar Inc. (CAT:NYSE).

Spoločnosť Caterpillar sa pridala na zoznam dividendových aristokratov v roku 2019 tým, že zvýšila svoju dividendu 25 rokov po sebe. Ešte pôsobivejšia je skutočnosť, že spoločnosť Caterpillar pôsobí v cyklickom priemysle.

Spoločnosť Caterpillar bola založená v roku 1925 a dnes funguje vo výrobe a predaji stavebných a banských zariadení. Spoločnosť tiež vyrába pomocné priemyselné výrobky, ako sú dieselové motory a plynové turbíny. Spoločnosť Caterpillar má ročné tržby vo výške približne 55 miliárd dolárov a trhovú kapitalizáciu vo výške 75 miliárd dolárov, čo z nej robí jednu z najväčších priemyselných spoločností.

Dňa 28. Apríla 2020 vedenie spoločnosti Caterpillar vykázalo výsledky za prvý kvartál 2020. Tržby vo výške 10,6 miliardy dolárov boli nižšie o 21% v porovnaní s prvým kvartálom 2019. Tento výsledok bol spôsobený nižším objemom predaja, ktorý bol spôsobený nižším dopytom koncových užívateľov a dopadom zmien v zásobách predajcov. Zisk na akciu predstavoval 1,98 dolárov v porovnaní s 3,25 dolárov v predchádzajúcom štvrťroku, pretože kríza COVID-19 začala ovplyvňovať výsledky.

Spoločnosť Caterpillar ukončila prvý štvrťrok s hotovosťou v hodnote 7,1 miliardy dolárov a s úverovými možnosťami vo výške 10,5 miliárd dolárov. Predtým vedenie spoločnosti poskytlo odhad EPS za rok 2020 vo výške 8,50 až 10,00 dolárov. Vedenie tento odhad vzhľadom na prebiehajúcu krízu stiahlo a očakáva, že výsledky budú po zvyšok roka ovplyvnené.

Perspektívy rastu

Zákazníci spoločnosti Caterpillar, najmä ťažobné a stavebné spoločnosti, pôsobia v cyklickom priemysle. V dobrých časoch majú sklon rozširovať svoju činnosť a vylepšovať svoje vybavenie za účelom zvýšenia efektivity. V horších časoch naopak je veľmi pravdepodobné, že svoju činnosť rozširovať nebudú a nákup nového vybavenia odložia, čo znamená nižší predaj spoločnosti Caterpillar. Spoločnosť Caterpillar je preto relatívne cyklická.

Počas poslednej finančnej krízy došlo k obrovskému poklesu zisku a v priebehu roka 2015-2016, keď boli ceny komodít relatívne nízke, výrazne klesli tržby a zisky spoločnosti. Koronavírusová kríza bude mať na celosvetový obchod negatívny dopad, pretože dopyt bude v krátkodobom horizonte vážne ovplyvnený. Výsledky budú v krátkodobom horizonte volatilné.

päťročný graf Caterpillar Inc., zdroj: GOOGLE

Očakáva sa, že zisk sa tento rok výrazne zníži, ale z dlhodobého hľadiska to vyzerá celkom optimisticky. Na účely prognóz sa použil odhad 8 dolárov na akciu – na základe tržieb 50 miliárd dolárov a marže 9%. Okrem toho sa očakáva 8%-né tempo rastu, to však znamená oveľa nižší zisk z nižšej základne. To odráža určitú opatrnosť, pokiaľ ide o cyklickú povahu podniku a schopnosť spoločnosti Caterpillar odraziť sa, keď sa dopyt vráti.

Konkurenčné výhody, kvalita a bezpečnosť

V posledných niekoľkých rokoch sa výplatný pomer dividend spoločnosti Caterpillar pohyboval hore a dole, čo nie je prekvapujúce, pretože zisk spoločnosti bol celkom cyklický.

V roku 2018 výrazný nárast zisku na akciu spoločnosti Caterpillar zapríčinil výrazný pokles výplatného pomeru.

Vzhľadom k tomu, že výplatný pomer počas poslednej finančnej krízy vzrástol nad 100%, je dividenda trochu riskantná, hoci spoločnosť Caterpillar počas tejto doby dividendu neznížila.

Kvalitatívne je spoločnosť Caterpillar jedným z najväčších hráčov na trhu, na ktorý sa zameriava, so značkou, ktorá je známa a uznávaná po celom svete. Skutočnosť, že spoločnosť Caterpillar má celosvetovú pôsobnosť a predáva svoje výrobky niekoľkým odvetviam (stavebníctvo, ťažba atď.), znižuje sa jej závislosť na jednom trhu. Počas globálnych hospodárskych poklesov môže byť podnikanie spoločnosti ťažko zasiahnuté. To sa prejavilo počas poslednej krízy, kedy medzi rokmi 2008 a 2009 poklesol zisk na akciu o 75%. Podobne výrazne slabšie výsledky sa očakávajú aj tentoraz.

Ocenenie

Od roku 2010 sa akcie spoločnosti Caterpillar obchodujú s priemerným pomerom P / E 15. Majte však na pamäti, že to zahŕňa obdobie, ako je rok 2016, kedy došlo k zníženiu zisku, zatiaľ čo cena akcií sa držala. Vzhľadom k vyhliadkam spoločnosti a celkovej kvalite sa považuje 14-násobok zisku za rozumný odhad férovej ​​ceny. So súčasným ocenením niečo cez 14-násobok zisku možno očakávať mierny pokles celkového výnosu z poklesu ocenení.

Záver

Spoločnosť Caterpillar je lídrom vo svojom odvetví, s nestabilnými ziskami. Celkový potenciál návratnosti je 10,2% ročne, prameniaci z 8%-ného rastu (z nižšej základne) a 3,6%-ného počiatočného dividendového výnosu, kompenzovaný malým poklesom z ocenenia. Vzhľadom k cyklickej povahe podnikania spoločnosti by bolo dobré byť opatrní a preto sa odporúča akcie držať, nie nakupovať.

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár