Dividendový aristokrat: Chevron

Akcie Americké akcie Dividendy Priemysel Ropa

Chevron (CVX:NYSE) je jednou z najväčších a najznámejších ropných spoločností na svete s trhovou kapitalizáciou takmer 170 miliárd dolárov. Je tiež jednou z najstabilnejších v sektore. Chevron je členom exkluzívneho zoznamu dividendových aristokratov – skupiny elitných dividendových akcií s 25 a viac rokmi pravidelného každoročného navyšovania dividend.

Vzhľadom k vysokej volatilite cien ropy nie je prekvapením, že z energetického sektora sú iba 2 firmy na zozname dividendových aristokratov. Dôslednosť a stabilita dividend spoločnosti Chevron jej pomáhajú vyniknúť v inak veľmi volatilnom energetickom priemysle.

V tomto článku si podrobne zanalyzujeme dlhodobé investičné vyhliadky spoločnosti Chevron.

Prehľad podnikania

Chevron je jedným zo šiestich super-majorov ropy a plynu, spolu s:

 • BP (BP)
 • Eni SpA (E)
 • Total SA (TOT)
 • Exxon Mobil (XOM)
 • Royal Dutch Shell (RDS.A) (RDS.B)

Chevron sídli v Spojených štátoch spolu s „kolegom“ – dividendovým aristokratom Exxon Mobil (XOM). Veľkosť Chevronu je skoro až neuveriteľná. V prvom kvartáli 2020 spoločnosť vykázala peňažné toky z operácií vo výške takmer 5 miliárd dolárov a vyplatila 2,4 miliardy dolárov na dividendách.

Spoločnosť Chevron si tiež udržiava primeranú mieru zadlženia s pomerom dlhu iba 18%, a to aj dnes, cez jedno z najťažších prevádzkových prostredí pre ropné spoločnosti. Dnešné nízke ceny ropy nesvedčia žiadnej ropnej, ťažobnej a ani potrubárskej spoločnosti. Avšak na druhú stranu, OPEC aj ďalšie štáty už oznámili znižovanie ťažby ropy a tak by jej cena mala postupne začať opäť rásť.

Vplyvy COVID-19

Koronavírus je tu s nami už pár týždňov a tak musíme začať najskôr s ním.

Vedenie spoločnosti Chevron proti dopadom COVID-19 rázne zakročilo a snažia sa udržať si pozíciu najlepšie financovanej ropnej spoločnosti sveta. A ako ukazuje nasledujúci obrázok, tak sa jej to veľmi dobre darí.

Vedenie spoločnosti oznámilo, že má menej ako 50 potvrdených prípadov medzi zamestnancami. To je veľmi nízke číslo, keď si uvedomíte koľko má spoločnosť zamestnancov. Spoločnosť sa aj naďalej snaží navyšovať testovanie, aby mohli zamestnanci späť do práce čo najskôr. Spoločnosti sa tak darí udržať prevádzku v obmedzenom chode a postupne sa vracať do normálnej prevádzky.

Z dôvodu koronavírusu, downstream segment výrazne prepadol, pretože využitie prepravných kapacít prudko kleslo. Spoločnosť je však dobre pripravená, aby z budúceho rastu ceny ropy vyťažila maximum.

Avšak segmentu upstream sa darí veľmi dobre, keďže má zazmluvnených 100% dopravných LNG kontraktov.

Spoločnosť významne obmedzila výrobu a zastavila ťažbu. To firme umožnilo prispôsobiť sa nízkym cenám ropy.

Dodávateľský reťazec (supply chain) spoločnosti zostal tiež silný. Spoločnosť kvôli koronavírusu nezaznamenala žiadne zásadné narušenie prevádzky a finančne aj naďalej zostáva zdravá. Spoločnosť úzko spolupracuje so svojimi dodávateľmi a bude v tom pokračovať aj naďalej.

Vedenie oznámilo úsporný program. Ako je vidieť na obrázku nižšie, tak spoločnosť dokázala výrazne svoje náklady znížiť a bude v tom pokračovať aj naďalej.

Vedenie spoločnosť oznámilo, že od 1. mája 2020 výrazne zníži kapitálové výdavky z pôvodných 20 miliárd dolárov na 14 miliárd dolárov pre rok 2020. A 6 miliárd dolárov ušetrených ročne je dosť. To podporí finančnú situáciu do budúcna.

Výsledky za prvý kvartál 2020

Výsledky spoločnosti za prvý kvartál 2020 boli úplne úžasné vzhľadom k tomu, že išlo o jeden z najhorších štvrťrokov v histórii firmy z dôvodu dopadov COVID-19.

Spoločnosť v prvom kvartáli 2020 vykázala zisk vo výške 3,6 miliardy dolárov, teda cca 7,5 dolára na zriedenú akciu. To je vynikajúca hodnota vzhľadom k súčasnej cene akcií okolo 90 dolárov. Upravený zisk spoločnosti bol síce o trošku nižšie, ale aj tak, peňažný tok spoločnosti bol veľmi vysoký. To zabezpečí bezproblémové fungovanie spoločnosti a ľahko pokryje dividendu, ktorá je vo výške 2,4 dolárov. A tak dividenda vo výške takmer 6% zostáva aj naďalej bezpečná.

Spoločnosť má pomer dlhu 18% a pomer čistého dlhu 14%, čo sú pomerne nízke hodnoty. Ak sa však cena ropy nezačne zvyšovať, tak by tieto ukazovatele mohli začať nepríjemne rásť. Zatiaľ si vďaka takto nízkym pomerom môže firma požičať desiatky miliárd. Príjmy v prvom štvrťroku tak pomohli firme udržať si silnú finančnú pozíciu.

Zhrnuté a podčiarknuté – finančná situácia spoločnosti zostáva aj naďalej silná a firma tak môže svojim akcionárom prinášať vysoké výnosy.

Spoločnosť má viac ako 30 miliárd dolárov likvidity, vďaka tomu by mohla vyplácať súčasnú dividendu po viac ako 3 roky aj keby nemala zisk. Dlhy spoločnosti sú tiež malé, firma má v nasledujúcich dvoch rokoch splatiť iba 5 miliárd dolárov. Tak „malú“ sumu má v hotovosti na účtoch ihneď dostupnú.

Navyše si spoločnosť aj naďalej udržiava investičný rating AA. To firme v dnešnom prostredí s nízkymi úrokmi pomôže refinancovať dlhy za veľmi výhodných podmienok. To znamená, že spoločnosť má dnes jasnú finančnú silu, aby pokles ceny ropy mohla bez problémov ustáť.

Perspektívy rastu

Vedenie spoločnosti oznámilo odhady na rok 2020, ktoré nám ukazujú, ako sa vedenie spoločnosti chce popasovať s prepadom cien ropy.

Vedenie očakáva, že produkcia bude zhodná s rokom 2019. To je vcelku prekvapujúce očakávanie vzhľadom k očakávaným veľkým znižovaním dodávok. Vedenie teraz plánuje s cenou okolo 30 dolárov za barel ropy Brent. To sa zdá byť veľmi optimistické, vzhľadom k súčasným cenám ropy.

Ak by naozaj cena ropy Brent bola v rokoch 2020 až 2021 okolo 30 dolárov, tak by CFFO malo pokryť výplatu dividendy, čo bude cca 20 miliárd dolárov.

päťročný graf Chevron, zdroj: GOOGLE

Vedenie si ďalej plánuje požičať cca 20 miliárd dolárov, z vyššie spomínaných 30 miliárd dolárov, čistý pomer dlhu tak zostane pod 25%. Pritom väčšina ostatných ropných spoločností má pomer čistého dlhu o dosť vyšší. Vedenie plánuje použiť novo vypožičané peniaze na kapitálové výdavky a spätné odkúpenia akcií.

Spoločnosť by tak mohla svojim investorom dlhodobo generovať až dvojciferné výnosy. Navyše vzhľadom na to, ako súčasná koronavírusová kríza dopadá na mnoho malých a veľmi zadlžených ropných spoločností, tak by vedenie Chevronu mohlo vykonať významné akvizície, ktoré firme pomôžu navýšiť rast a zisky v budúcnosti až sa situácia vráti do normálu.

Konkurencieschopnosť a výkonnosť v recesii

Konkurenčná výhoda spoločnosti Chevron pochádza predovšetkým z jej veľkosti a finančnej sily vo vysoko cyklickom energetickom sektore. Odborné prevádzkové znalosti spoločnosti umožnili úspešne preplávať jedným z najhorších medvedích trhov s ropou. Existujú dva faktory, ktoré to umožnili. Prvým faktorom je pozoruhodné zníženie nákladov spoločnosti. Spoločnosť Chevron znížila svoje kapitálové výdavky.

Veľkosť spoločnosti Chevron je kľúčovým dôvodom, prečo zníženie nákladov a predaj aktív spoločnosti toľko pomohli počas tejto ropnej recesie – väčšia spoločnosť, môže využiť úsporné opatrenia vo väčšej miere a ušetriť tak peniaze a tiež disponuje oveľa väčšou základňou aktív, z ktorej môže v prípade potreby odpredávať.

Spoločnosti Chevron sa darí dobre. Avšak rozhodne nie je dividendovým aristokratom odolným voči recesii, o čom svedčí jej výkonnosť počas finančnej krízy:

 • 2006 upravený zisk na akciu: 7,80 dolárov
 • 2007 upravený zisk na akciu: 8,77 dolárov
 • 2008 upravený zisk na akciu: 11,67 dolárov
 • 2009 upravený zisk na akciu: 5,24 dolárov
 • 2010 upravený zisk na akciu: 9,48 dolárov
 • 2011 upravený zisk na akciu: 13,44 dolárov
 • 2012 upravený zisk na akciu: 13,32 dolárov
 • 2013 upravený zisk na akciu: 11,09 dolárov
 • 2014 upravený zisk na akciu: 10,14 dolárov
 • 2015 upravený zisk na akciu: 2,45 dolárov
 • 2016 upravený zisk na akciu: 1,53 dolárov
 • 2017 upravený zisk na akciu: 4,85 dolárov
 • 2018 upravený zisk na akciu: 7,74 dolárov
 • 2019 upravený zisk na akciu: 1,54 dolárov
 • prvý kvartál 2020 upravený zisk na akciu: 1,93 dolárov

Zisky na akciu spoločnosti Chevron sa počas finančnej krízy v rokoch 2007-2009 znížili o viac ako 50%, ale spoločnosť dokázala zostať zisková aj počas medvedieho trhu, ktorý vymazal mnoho konkurentov z tohto podnikania. Navyše spoločnosť Chevron pokračovala vo zvyšovaní výplaty dividend každý rok –a aj v čase finančnej krízy. Zisk spoločnosti Chevron sa bude vždy odvíjať od cien ropy, avšak podnik považujeme za jednu z konzervatívnejších akcií v širšom odvetví energetiky.

Riziká

Spoločnosť má dnes vlastne len jedno, ale za to naozaj veľké riziko a tým je nízka cena ropy. Ak by zostala nízka po mnoho mesiacov, tak by to pre firmu bolo naozaj zlé – ostatne ako pre väčšinu ropných firiem. Celkový vplyv COVID-19 je zatiaľ neznámy. Zatiaľ to znamenalo prepad ceny, ale v blízkej budúcnosti to taktiež môže znamenať jej prudký nárast.

Zatiaľ to na finančnú silu spoločnosti vplyv nemalo. Firma vlastní vynikajúce aktíva, má mnoho investičných príležitostí a tak aj veľký rastový potenciál.

Ocenenie a očakávané celkové výnosy

Očakávané celkové výnosy spoločnosti Chevron sa hodnotia ťažšie než u ostatných spoločností. Dôvodom je predovšetkým súčasná koronavírusová kríza a veľmi nízke ceny ropy.

Value Line odhaduje EPS na rok 2020 vo výške 6,75 dolárov, to je stále bezpečne nad dividendou, ktorá je vo výške 5,16 dolárov. Spoločnosť Chevron sa navyše v priebehu desaťročí pred rokom 2014 (rok, kedy začal aktuálny medvedí trh s ropou) obchodovala s priemerným pomerom ceny a zisku vo výške 9,4. Výsledky za prvý kvartál 2020 a cena okolo 90 dolárov za akciu nám dávajú pomer ceny a zisku vo výške cca 13, pričom priemer odvetvia je cca 29.

Akcie firmy Chevron s cenou okolo 90 dolárov sa tak zdajú byť veľmi podhodnotené.

Zisk na akciu od roku 2011 klesal a keď sa už zdalo, že sa firme podaril obrat, tak prišiel COVID-19, ktorý zrazil ceny ropy k historickému minimu. Ak však cena ropy začne rásť, čo už vlastne pozvoľna začala, tak by ziskovosť firmy mala opäť začať rásť spoločne s ňou. A tak sa zdá, že investori dnes oceňujú akcie Chevron viac na základe potenciálu vyplácania dividend, ako možného rastu zisku.

V marci vystrelil dividendový výnos k takmer 9%, čo bol historicky najvyšší výnos. Od tej doby už cena opäť vzrástla a dividendový výnos tak klesol k cca 5,5%. Treba podotknúť, že dividendový výnos nad 5% mali akcie firmy Chevron naposledy v roku 2015. Aj to naznačuje podhodnotení akcií.

Ak vezmeme toto všetko do úvahy, konzervatívne vyčíslené kvantitatívne údaje naznačujú, že sa akcie spoločnosti Chevron dnes obchodujú za nízku cenu. Súčasní investori tak môžu získať značný budúci výnos. A to, ako vďaka súčasnému dividendovému výnosu, tak rastu ceny – akonáhle / ak sa ceny ropy vrátia k obvyklým hodnotám.

Záver

Chevron je jednou zo vzácnych spoločností zo sektoru ropy a plynu, ktorá dokázala preplávať finančnou krízou rokov 2007-2009, medvedím trhom s ropou a veľmi pravdepodobne bez úhony prečká i COVID-19. Súčasné ocenenie akcií firmy Chevron ukazuje na podhodnotenie.

Dnešní investori sú určite nadšení z dividendového výnosu vo výške takmer 6%, ale aj potenciál návratnosti sa zdá byť veľmi dobrý. Avšak je závislý od toho, kedy sa svet vráti do svojej bežnej prevádzky a cena ropy vzrastie. Chevron je naďalej jednou z najsilnejších spoločností v energetickom sektore.

Ak / až sa trh ropy vráti k bežným cenám, tak akcie firmy Chevron veľmi pravdepodobne prinesú dnešným investorom až dvojciferné výnosy. Pretože „ropný kolaps“ výrazne znížil cenu akcií spoločnosti. Napriek tomuto výraznému poklesu ceny akcií však spoločnosť naďalej funguje veľmi dobre a taktiež spoločnosť výrazne znížila svoje výdavky. Vďaka tomu v prvom kvartáli 2020 firma vykázala dostatočný peňažný tok, aby pokryla svoju dividendu.

Aj keby sa cena ropy v blízkej budúcnosti na obvyklú cenu nevrátila, tak aj napriek tomu bude spoločnosť schopná fungovať bez vážnych problémov a vďaka svojej silnej finančnej súvahe zvládne vyplácať cca 6%-nú dividendu bez problémov.

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár