Dividendový aristokrat: Chubb Ltd.

Akcie Americké akcie Dividendy Služby

Chubb Ltd. (CB:NYSE) je relatívne novým členom klubu aristokratov – pripojil sa v posledných rokoch. Firma v roku 2020 oznámila už svoje 27-me každoročné navýšenie dividendy. Akcie firmy dnes nesú dividendový výnos vo výške 1,9%, čo nie je nič moc, aj keď je to stále o trošku viac ako index S&P 500.

Aj keď akcie firmy Chubb nie sú akcie s vysokým výnosom, tak na druhú stranu prináša každoročné pravidelné navýšenie dividendy, ktoré je podporované silným obchodným modelom.

Obchodný prehľad

Chubb sídli vo švajčiarskom Zürichu a poskytuje poisťovacie služby, ako je poistenie majetku, nehôd, úrazového a zdravotného poistenia, životného poistenia a zaistenia. Spoločnosť pôsobí vo viac ako 50-tich krajinách sveta. Je to najväčšia verejne obchodovaná poisťovacia spoločnosť na svete a najväčšia komerčná poisťovňa v USA.

Chubb má rozsiahle produktové portfólio.

Diverzifikované produktové portfólio spoločnosti v roku 2020 prinieslo vynikajúce výsledky. Firma dokázala zostať vysoko zisková a dokonca dosiahnuť aj rast. Tržby vo štvrtom kvartáli 2020 dosiahli výšku 8,4 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 6%. Čisté poistné medziročne vzrástlo o 5% a dosiahlo celkovej výšky 7,8 miliardy dolárov.

Čistý investičný príjem bol vo výške 850 miliónov dolárov, čo je mierny pokles z 860 miliónov dolárov v štvrtom kvartáli 2019. Účtovná hodnota (book value) v štvrtom kvartáli 2020 vzrástla o 6% a vzrástla na novú rekordnú úroveň vo výške 132 dolárov na akciu.

Za celý rok 2020 spoločnosť Chubb vykázala základný prevádzkový zisk vo výške 7,31 dolárov na akciu. Za predpokladu, že globálne trhy budú aj naďalej fungovať dobre a globálna ekonomika sa bude naďalej zotavovať z pandémie koronavírusu, tak má firma Chubb pozitívny rast v roku 2021 zaistený.

Rastové vyhliadky

Ako jeden z hlavných ukazovateľov pre poisťovne je účtovná hodnota (book value) na akciu. A firme sa vlani naozaj darilo.

Od roku 2007 účtovná hodnota spoločnosti rástla zloženým priemerným tempom rastu takmer 8% ročne.

Vedenie firmy Chubb porovnáva svoje výsledky s konkurenciou (viď obrázok nižšie). Zložený pomer bol za štvrtý kvartál 2020 vo výške 87,6%. Nasledujúci obrázok potom zhruňuje výsledky za posledných 1, 3, 5 a 10 rokov, kedy sa firme podarilo prekonať svojich konkurentov.

Poznámka: zložený pomer sa počíta ako súčet vzniknutých strát a výdavkov vydelený vybraným (predpísaným) poistným. Zložený pomer pod 100% znamená, že poisťovňa funguje so ziskom a to ešte pred zúčtovaním výnosov z investícií. Zložený pomer nad 100% znamená nerentabilné upisovanie (underwriting).

Ako poisťovacia spoločnosť má firma Chubb veľký príjem z poistného. Táto suma zatiaľ nebola vyplatená v pohľadávkach voči zákazníkom = float. Poisťovatelia (poisťovne) tieto „zatiaľ“ nevyplatené prostriedky investujú. Tým získajú ďalšie výnosy = úrok z týchto investovaných peňazí.

Spoločnosť Chubb mala na konci roka 2020 investičné portfólio s pevným úrokom vo výške 108 miliárd dolárov – investované predovšetkým do cenných papierov s pevným výnosom a s investičným ratingom. Pokiaľ budú úrokové sadzby navýšené, tak ako niektoré centrálne banky už pozvoľna oznamujú, tak to bude mať pozitívnym vplyv na investičný príjem firmy. Naopak ďalšie zníženie sadzieb by tento príjem tiež znížilo.

Rast zisku na akciu firma Chubb tiež zaisťuje prostredníctvom spätného odkupu akcií.

Vo februári 2021 vedenie spoločnosti oznámilo navýšenie programu spätného odkupu akcií o 1 miliardu dolárov. Tým sa celková suma, alokovaná na spätné odkupy, navýšila na 2,5 miliardy dolárov – za toľko majú byť v roku 2021 vykúpené firemné akcie. Celkovo tak možno odhadnúť, že firma Chubb môže v najbližších 5-tich rokoch navyšovať svoju účtovnú hodnotu (book value) asi o 5% ročne.

Dividendový výnos: 1,94%

päťročný graf Chubb, zdroj: GOOGLE

Konkurenčné výhody a výkon pri recesii

Konkurenčnými výhodami spoločnosti Chubb sú jej predné pozície v sektore poistenia a finančná sila.

Firma Chubb je najväčšou verejne obchodovanou poisťovacou spoločnosťou zaoberajúcou sa poistením majetku, úrazov a tiež najväčšou komerčnou poisťovňou v USA. Firma má vo svojich hlavných kategóriách dominantné postavenie, čo jej pomáha udržať si existujúcich zákazníkov a tiež preberať zákazníkov konkurentov.

Akcie firmy Chubb majú AA Standard & Poors a Aa3 Moodys ratingy, čo firme pomáha si udržať aj finančnú pozíciu na trhu. Silná a zdravá rozvaha, vysoký úverový rating, tak firme poskytujú finančnú silu, ktorá pomáha udržať si klientov a investovať do rastu.

Poisťovníctvo je cyklický sektor, keď ekonomika rastie, tak ľudia majú tendenciu voľné peniaze používať na zabezpečenie svojich majetkov a zdravia. Ak však ekonomika začne oslabovať, tak zákazníci svoje výdavky na poistenie začnú obmedzovať.

K tomu došlo počas finančnej krízy v rokoch 2007 až 2009:

  • zisk na akciu v roku 2007 bol vo výške 8,07 dolárov
  • zisk na akciu v roku 2008 bol vo výške 7,72 dolárov (-4,3%)
  • zisk na akciu v roku 2009 bol vo výške 8,17 dolárov (+ 5,8%)
  • zisk na akciu v roku 2010 bol vo výške 7,79 dolárov (-4,7%)
  • zisk na akciu v roku 2011 bol vo výške 6,96 dolárov (-10,7%)

Aj keď pokles zisku na akciu nebol taký výrazný, ako mnoho iných finančných firiem, tak aj napriek tomu zisk na akciu vykázal slušnú volatilitu.

Aj napriek tomu však firma Chubb počas finančnej krízy zostala vysoko zisková, čo jej umožnilo pokračovať vo zvyšovaní dividendy – aj cez tento prudký hospodársky pokles. Firma Chubb tiež zostala vysoko zisková aj v roku 2020 – počas koronavírusovej pandémie.

Aj keď zisk na akciu v posledných 10-tich rokoch príliš nerástol, tak naopak účtovná hodnota (book value) spoločnosti rástla takmer každý rok – jedinou výnimkou bol rok 2015.

Ocenenie a očakávané výnosy

Pri cene akcií spoločnosti Chubb vo výške okolo 160 dolárov za akciu, očakávanom zisku na akciu vo výške 11,50 dolárov a účtovnej hodnote (book value) vo výške 143 dolárov na akciu pre rok 2021, sa akcie obchodujú v pomere ceny a zisku vo výške cca 14 a pomere ceny a účtovnej hodnote vo výške 1,11.

Pre ocenenie bánk a poisťovní nie je pomer zisku na akciu (P / E) dostatočným meradlom pre ohodnotenie spoločnosti. Je nutné brať do úvahy tiež účtovnú hodnotu na akciu (P / B).

Odhad ​​P / B hodnoty je pre firmu Chubb je vo výške tesne nad 1. Ak by sa akcie vrátili k tejto priemernej hodnote, tak investori by mali záporné celkové výnosy asi -2,2% až -2% ročne.

Ak zrátame očakávané 6%-né tempo rastu spoločnosti, 1,9%-ný dividendový výnos a -2%-ný potenciálny pokles ocenenia, tak by celkový očakávaný výnos v najbližších piatich rokoch mohol dosiahnuť asi 5,7% až 5,9% ročne.

Záver

Hoci je firma Chubb veľmi dobre spravovaná a diverzifikovaná poisťovacia spoločnosť, navyše s dlhou históriou rastúcou účtovnej hodnoty, tak bohužiaľ celkový očakávaný výnos je priemerný až podpriemerný. To je spôsobené vysokým ocenením pri porovnaní s 10 ročným priemerom.

Na druhej strane stabilita, akú firma v cyklickom sektore vykazuje, je pozoruhodná. Rovnako tak dĺžka pravidelného každoročného navyšovania dividend.

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár