Dividendový aristokrat: Clorox

Akcie Americké akcie Dividendy Spotrebiteľský sektor

Clorox je jednou z najviac odolných firiem voči recesii široko ďaleko a to vďaka svojmu portfóliu vysoko kvalitných značiek.

Spoločnosť je modelom konzistencie s 40-timi rokmi po sebe idúceho zvýšenia dividend. Clorox je „skvelý obchod“, ale bohužiaľ sa v súčasnosti obchoduje nad „spravodlivú cenu“.

Akcie spotrebného tovaru patria medzi najspoľahlivejších platiteľov dividend na akciovom trhu. Dividendoví aristokrati sú skupinou 64 spoločností v indexe S&P 500 (25 a viac rokov zvyšovania dividend po sebe).

Dnešný článok je o výrobcovi spotrebných výrobkov – The Clorox Company (CLX:NYSE).

Investori mohli byť s investíciou do Clorox skutočne spokojní. Spoločnosť zvýšila dividendu 43 rokov za sebou. Tento článok poskytne podrobný prehľad o obchodnom modeli spoločnosti Clorox a budúcom výhľade.

Prehľad podnikania

Spoločnosť Clorox bola založená pred viac ako 100 rokmi, s debutom svojho tekutého bielidla v roku 1913. Dnes je globálnym výrobcom spotrebných a profesionálnych výrobkov.

Spoločnosť mala tržby vo výške 6,2 miliardy dolárov. Predáva svoje výrobky na viac ako 100 trhoch vo viac ako 25 krajinách sveta a zamestnáva 8 800 ľudí.

Produktová rada zahŕňa viac kategórií, vrátane výrobkov na čistenie a domácnosť, potraviny, osobnú starostlivosť a podstielky pre mačky. Segment domácnosti zahŕňa značky Glad, Kingsford, Fresh Step a Renew Life. Čistiace produkty zahŕňajú Clorox, Pine-Sol a Clorox Commercial Solutions. Životný štýl zahŕňa značky Hidden Valley, Burt ‚s Bees a Brita. A medzinárodný segment predáva značky Clorox po celom svete. Sila obchodného modelu spoločnosti Clorox spočíva v jej popredných značkách. Na nasledujúcom obrázku je podiel značiek na trhoch:

Mnoho zo značiek Clorox zaujíma prvú alebo druhú pozíciu na trhu v príslušných kategóriách produktov. A vďaka tomu má firma silu cenotvorby, vysoké zisky a marže.

Po vysokom raste tržieb medzi rokmi 2009 až 2016, nasledovali roky s jednoduchým 0,8%-ným rastom. V roku 2019 sa firme podarilo vykázať 1,4%-ný rast a pre fiškálny rok 2020 firma očakáva rast predaja o 3%, zatiaľ čo zriedený zisk na akciu by mal rast až o 11%.

Rast tržieb mal prospech z kombinácie rastu objemu a vyšších cien na trhu USA. Nasledujúci obrázok ukazuje očakávaný rast predajov na trhu USA a na medzinárodných trhoch. Cieľ firmy je 2-4%-ný celkový rast.

Ak sa tieto odhady podarí firme naplniť, tak to bude obrat k rastu, po 4%-nom poklese tržieb a 2%-nom poklese predajov v štvrtom kvartáli 2019.

Perspektívy rastu

V budúcnosti spoločnosť Clorox počíta s inováciami v štyroch hlavných „mega trendoch“, tak, aby rast firmy pokračoval aj v budúcnosti. Ako je vidieť na nasledujúcom obrázku, tak firma inovuje v niekoľkých segmentoch naraz a v posledných rokoch sa to firme darí.

Firma sa tiež zameriava na akvizície spoločností, ktoré rastú a ktorých nákup by firme pomohol s rastom. Vedenie sa zameriava primárne na USA, kde sú vyššie marže. To by malo podporiť firemný rast.

Firma Clorox v posledných rokoch urobila niekoľko veľkých akvizícií, príkladom je napr. spoločnosť Brita. Tá ponúka vodné filtre s možnosťou pripojenia na Wi-Fi, ktoré v prípade potreby automaticky objedná nové filtre. To by spoločnosti Clorox umožnilo zúčastniť sa nových technologických pokrokov, ako je napríklad tzv. internet vecí (IoT).

päťročný graf Clorox Company, zdroj: GOOGLE

Ďalším katalyzátorom pre rast spoločnosti je internetový obchod. Koronavírus sa premietol aj do predajných kanálov firmy Clorox a aj jej spotrebitelia sa čoraz viac presúvajú na internet. A Clorox sa musel taktiež prispôsobiť. Firma investuje do svojich vlastných internetových predajných kanálov. Tržby z internetových predajov za posledné 3 roky vzrástli o 37%.

Predaje internetového gigantu Amazon (AMZN) nevykazujú žiadne známky spomalenia, čo by z dlhodobého hľadiska mohlo byť pre Clorox dobré znamenie. E-commerce firmy Clorox stále predstavuje len 4% z celkového predaja, čo znamená, že je tu obrovský potenciál pre budúci rast.

Kombinácia rastu tržieb, rastu marže a spätného odkupovania akcií by mala znamenať vysoký jednociferný rast ziskov v budúcnosti.

Konkurenčné výhody a výkonnosť v recesii

Clorox má niekoľko konkurenčných výhod.

Má veľké portfólio silných značiek. Ako už bolo uvedené vyššie, výrobky Clorox majú vysoký podiel na trhu. Viac ako 80% jej značiek drží buď prvú alebo druhú pozíciu vo svojich príslušných kategóriách – tak ako bolo uvedené na obrázku vyššie. Firma Clorox si udržiava svoju vysokú obchodnú pozíciu vďaka reklame. Produktový marketing je nutnosťou pre výrobcov spotrebných výrobkov. Náklady na reklamu spoločnosti Clorox sú nasledovné:

 • reklamné náklady v roku 2015 boli vo výške 523 miliónov dolárov
 • reklamné náklady v roku 2016 boli vo výške 587 miliónov dolárov
 • reklamné náklady v roku 2017 boli vo výške 599 miliónov dolárov

Ďalšou výhodou obchodného modelu Clorox je to, že jej produkty využívajú každý deň milióny ľudí, v dobrých i zlých časoch ekonomiky. Podľa spoločnosti sú výrobky značky Clorox približne v 65% amerických domácností. Vždy bude existovať určitá úroveň dopytu po domácich čistiacich výrobkoch a potravinách, a to aj v prípade, že dôjde k poklesu ekonomiky. To umožňuje spoločnosti zostať ziskovou aj počas recesie.

Zisk na akciu spoločnosti Clorox počas veľkej recesie je uvedený nižšie:

 • zisk na akciu za rok 2007 bol vo výške 3,23 dolárov
 • zisk na akciu za rok 2008 bol vo výške 3,24 dolárov (0,3%-ný nárast)
 • zisk na akciu za rok 2009 bol vo výške 3,81 dolárov (18%-ný nárast)
 • zisk na akciu za rok 2010 bol vo výške 4,24 dolárov (11%-ný nárast)

Ako môžete vidieť, Clorox počas recesie každoročne zvýšila zisk na akciu, vrátane dvojciferného nárastu zisku v rokoch 2009 a 2010. To dokazuje, že spoločnosť má obchodný model odolný voči recesii.

Ocenenie a očakávané výnosy

Akcie firmy Clorox sa dnes obchodujú s pomerom ceny a zisku (P/E) vo výške 32,2. To je vysoko nad priemerným pomerom ceny a zisku 22,7 indexu S&P 500. Clorox je nadhodnotená ako na základe vlastných historických ocenení, tak aj v porovnaní s priemerom trhu. Podľa spoločnosti ValueLine dosahuje priemerný pomer ceny a zisku za posledných 10 rokov vo výške 20,6.

Výsledkom je, že akcie spoločnosti Clorox sa v súčasnej dobe obchodujú s veľkou prémiou oproti desaťročnému priemeru. Clorox je dnes teda príliš nadhodnotená, teda súčasná cena nie je vôbec výhodná. Z toho vyplýva, že cena akcií spoločnosti Clorox bude možno ešte chvíľu rásť, ale potom bude nasledovať veľmi pravdepodobný pád. Budúce výnosy investorov tak budú odvodené len z rastu ziskov a dividend. Potenciálny rozpis budúcich výnosov je nasledujúci:

 • 3%-ný rast tržieb
 • 1%-ný rast marže
 • 1%-ný spätný odkup akcií
 • 2%-ný dividendový výnos

Rast tržieb a marže vychádza z predpokladov vedenia, čo sa javí ako rozumný odhad. V priebehu posledných 10 rokov zvýšila spoločnosť Clorox zisk na akciu približne o 5% ročne. S prispením spätného odkúpenia akcií a dividend by celkové výnosy mohli dosiahnuť približne 7% -9% ročne.

Záver

Clorox je spoľahlivá dividendová firma. Spoločnosť má vedúcu pozíciu naprieč mnohým trhom a s dobrým potenciálom pre ďalší rast. Ani koronavírus však nedokázal zraziť cenu akcií na vhodnejšiu cenovú hladinu, aby sa mohli akcie Clorox, odporučiť ku kúpe. Ocenenie akcií spoločnosti Clorox aj naďalej výrazne prekračuje 10 ročný priemer. Každopádne, spoločnosť by mala byť schopná pokračovať v ďalšom zvyšovaní dividend.

Výsledky za štvrtý kvartál 2020 a celý rok 2020 bude firma prezentovať 3. augusta 2020. Bude veľmi zaujímavé čítať výsledky a vidieť v nich dopady koronavírusu.

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár