Dividendový aristokrat Clorox

Akcie Americké akcie Dividendy Spotrebiteľský sektor

Akcie zo sektoru spotrebného tovaru sú jedným z najspoľahlivejších platcov dividend na akciovom trhu. Dividendoví aristokrati sú skupinou 57 spoločností v indexe S&P 500, ktoré zvýšili dividendu už 25 a viac rokov v rade. Ďalšia akcia o ktorej si niečo povieme je výrobca spotrebného tovaru Clorox Company (CLX:NYSE).

Spoločnosť Clorox má jednu z najdlhších histórií zvyšovania dividendy na trhu, spoločnosť zvýšila svoju dividendu už 41 rokov v rade. Dividenda spoločnosti je tiež veľmi bezpečná.

V tomto článku si rozoberieme obchodný model spoločnosti Clorox a výhľad do budúcnosti.

Obchodný prehľad

Clorox Company (CLX:NYSE) vznikla už pred viac ako 100 rokmi, jej debutom na trhu v roku 1913 bol produkt, ktorý sa volal kvapalné bielidlo (liquid bleach). Dnes je to globálny výrobca spotrebných a profesionálnych produktov, ktoré ponúka širokú škálu použitia a používa ich mnoho zákazníkov. Spoločnosť produkuje ročné tržby presahujúce 6 miliárd dolárov a svoje výrobky predáva na viac ako 100 trhoch.

Produktový rad zahŕňa veľa kategórií, upratovaním počnúc, cez výrobky pre domácnosť, potraviny, výrobky osobnej starostlivosti a podstielkami pre mačky končiac. Domáci segment zahŕňa značky Glad, Kingsford, Fresh Step a Renew Life. Segment čistiacich prostriedkov zahŕňa značky Clorox, Pine-Sol a Clorox Commercial Solutions.

Značky životného štýlu (Lifestyle brands) zahŕňa Hidden Valley, Burt ‚s Bees a Brita. A na koniec medzinárodný segment (International segment) predáva značky Clorox po celom svete.

Sila obchodného modelu spoločnosti Clorox Company (CLX:NYSE) spočíva v špičkových značkách.

zdroj: thecloroxcompany.com

Veľa značiek Clorox, drží vo svojich kategóriách trhový podiel č.1 alebo č.2. Viac ako 80% celkových príjmov pochádza z produktov, ktoré zodpovedajú tomuto popisu. Výsledkom je cenová sila a vysoké marže.

V posledných rokoch nemal Clorox Company (CLX:NYSE) práve na ružiach ustlané, nedarilo sa mu zvyšovať tržby. Od roku 2009 až do roku 2016 sa spoločnosti darilo zvyšovať tržby len o 0,8% ročne, potýkal sa s malým objemom predajov a klesajúcimi cenami. List sa však obrátil a Clorox sa vrátil k lepšiemu rastu príjmov.

Vo fiškálnom roku 2017 dosiahol takmer 4% rastu príjmov, zatiaľ čo vo fiškálnom roku 2018 dosiahol 2,5% rastu. Aj keď to v žiadnom prípade nie sú veľké čísla, tak je to stále obrovské zlepšenie oproti tomu, čo spoločnosť vykázala v minulých rokoch.

Začiatkom roku 2019 spoločnosť Clorox Company (CLX:NYSE) vykázala ďalší 4% rast tržieb spolu s rastom hrubej marže o 70 bázických bodov. Vyššia ziskovosť bola zaistená zvýšením cien a znížením nákladov. Zisk na akciu (earnings-per-share) však klesol o 21%, zavedenie daňovej reformy v USA však poskytlo jednorazovú výhodu.

V sektore upratovania (Cleaning) tržby vzrástli o 6%, 4% v sektore domácností (Household) a 25% v sektore životý štýl (Lifestyle), čo bolo čiastočne kompenzované 8% poklesom tržieb v medzinárodnom (International) segmente.

Perspektívy rastu

Pri pohľade do budúcnosti však ešte môže Clorox Company (CLX:NYSE) vytiahnuť nejaké eso z rukáva a pokračovať v ďalšom raste. Spoločnosť priebežne inovuje produktové portfólio, ako je napríklad úprava príchutí a cross-branding. Clorox tieto veci robí už dlhú dobu a bude v tom určite pokračovať aj naďalej, aby si zaistil konkurencieschopnosť. Zameriava sa však tiež na fúzie a akvizície spoločností, ktoré sú: rýchlo rastúce, sídlia v Spojených štátoch a zvyšujú Cloroxu, marže. Inak povedané, spoločnosť chce prostredníctvom akvizícií posilniť domáci rast a marže.

Veľké spoločnosti, najmä tie, ktoré majú problémy s rastom, hľadajú akýkoľvek spôsob pre rast príjmov. Clorox Company (CLX:NYSE) je však obozretnejší a kupuje len spoločnosti s lepším maržovým profilom ako už sám má, čo mu pomôže zvyšovať zisky a marže.

Jedným z takýchto príkladov je relatívne nedávny nákup firmy Nutranext, lídra v potravinových doplnkoch. Spoločnosť vyrába širokú škálu doplnkov stravy a generuje približne 200 miliónov dolárov ročných príjmov.

Spoločnosť má priaznivý maržový profil a prevažná väčšina predajov je v USA. Je teda dokonalý kandidát vhodný pre M & A stratégiu spoločnosti Clorox Company (CLX:NYSE) a z dlhodobého hľadiska by to mal byť dobrý nákup, napriek pomerne vysokej cene – 3,5x predaja (sales).

Clorox Company (CLX:NYSE) každoročne tiež navyšuje marže prostredníctvom zvýšenia produktivity a znižovaním nákladov, darí sa mu to už mnoho rokov v rade. Zameranie spoločnosti na úsporu nákladov v kombinácii s jej M & A stratégiou, by malo aj v nasledujúcich rokoch pomôcť v raste príjmov.

päťročný graf CLOROX, zdroj: GOOGLE

Vedenie Clorox Company (CLX:NYSE), verí, že vo fiškálnom roku 2019 firma dosiahne 2% až 4% rastu príjmov, inovácie produktových radov by maly prispieť k zlepšeniu o 3%, zatiaľ čo Nutranext pridá 2,5%, ale menový dopad by mal ubrať 2%.

Vedenie ďalej odhaduje, že hrubé marže zostanú plus mínus rovnaké a v kombinácii s predajnými, správnymi, režijnými nákladmi a marketingovými nákladmi, by malo zabezpečiť, že zisk na akciu (earnings-per-share) zostane podobný fiškálnemu roku 2018. Aj keď stred odhadov vedenia spoločnosti je na úrovni 6,30 dolárov, čo je mierne vyššie ako 6,26 dolárov vo fiškálnom roku 2018.

V dlhodobom výhľade, manažment vidí rast tržieb v rozmedzí 3% až 5% ročne a malé ročné zlepšovanie prevádzkových marží. V nasledujúcich rokoch sa tak očakáva 5% nárast zisku na akciu (earnings-per-share), pretože Clorox Company (CLX:NYSE) by mal vykázať nízky jednociferný rast ziskov, v kombinácii s pomalým zlepšovaním marže a spätným odkúpením akcií.

Konkurenčné výhody a výkon v čase recesie

Clorox Company (CLX:NYSE) má mnoho konkurenčných výhod. Po prvé, drží nesmierne silné portfólio značiek a ako už bolo uvedené vyššie, produkty Clorox, majú veľmi vysoký trhový podiel.

Clorox Company (CLX:NYSE) si zachováva svoju vysokú trhovú pozíciu sčasti prostredníctvom reklamy a vynakladá veľa peňazí na udržanie tejto pozície. Produktový marketing je absolútnou nutnosťou pre výrobcov spotrebných výrobkov a Clorox každoročne vynakladá 10% svojich príjmov.

Ďalšou výhodou obchodného modelu spoločnosti je, že jej produkty používajú každý deň milióny ľudí a to ako v dobrých ekonomikých časoch, tak ale aj v zlých. Podľa spoločnosti sú produkty firmy Clorox zhruba v dvoch tretinách amerických domácností.

Pretože vždy bude existovať nejaký dopyt po čistiacich prostriedkoch pre domácnosť a potravinách a to aj keď ekonomika začne klesať. To umožňuje, aby spoločnosť zostala zisková aj počas recesie. Clorox Company (CLX:NYSE) je vynikajúcim príkladom defenzívne akcie.

Zisk na akciu (earnings-per-share) Clorox, počas finančnej krízy:

zisk na akciu v roku 2007 bol vo výške 3,23 dolárov
zisk na akciu v roku 2008 bol vo výške 3,24 dolárov (zvýšenie o 0,3%)
zisk na akciu v roku 2009 bol vo výške 3,81 dolárov (zvýšenie o 18%)
zisk na akciu v roku 2010 bol vo výške 4,24 dolárov (zvýšenie o 11%)
Ako môžete vidieť, spoločnosti Clorox v čase finančnej krizi každoročne zisk na akciu rástol, dokonca dvojciferne v rokoch 2009 a 2010. To dokazuje, že spoločnosť má veľmi recesiám odolný obchodný model, s vysokou hladinou bezpečnosti.

Oceňovanie a očakávané výnosy

Clorox Company (CLX:NYSE) sa obchoduje s pomerom ceny a zisku (price-to-earnings ratio) vo výške 23,6, čo je oveľa viac než je odhad reálnej hodnoty vo výške 19. Keďže sa akcie obchodujú na 124% reálnej hodnoty, považujú sa za nadhodnotené. Táto situácia trvá už niekoľko rokov, ale domnienky sú také, že ocenenie bude v priebehu času klesať, pretože aktuálne tempo rastu jednoducho nezodpovedá oceneniu vo výške 23 pomeru ceny a zisku (price-to-earnings ratio).

Podľa nášho názoru v nasledujúcich rokoch existuje výrazné riziko poklesu ocenenia, čo by malo výrazný negatívny vplyv na návratnosť akcionárov. Ak by sa akcie zo súčasného ocenenia vrátili k PE, tak by to znamenalo pokles celkových výnosov približne o 4% ročne.

Aj tak by celkový výnos akcionárov mal byť cca 4%, a to vďaka odhadovnému rastu ziskov o 5% a dividendovému výnosu vo výške cca 2,5%. Z tohto dôvodu, pri dnešnej cene akcií, znie odporúčanie predať, a to napriek postupnému zlepšovaniu, ktoré spoločnosť v posledných rokoch dosiahla. Pomalý rast Clorox Company (CLX:NYSE), pri súčasnom ocenení jednoducho nestačí a DGI investori by sa akciám Clorox, pri dnešných cenách mali vyhnúť.

Záver

Clorox Company (CLX:NYSE) je mimoriadne spoľahlivá dividendová akcia. Spoločnosť má vedúce postavenie svojich výrobkov na trhoch s potenciálom určitého rastu. Zdá sa však, že dnes by nešlo o dobrý nákup, pretože sa akcie spoločnosti Clorox obchodujú výrazne nad svojím 10-ročným priemerom a na 124% odhadu reálnej hodnoty.

To však neznamená, že by spoločnosť nemala byť schopná pokračovať v štyridsaťročnom navyšovaní dividendy a to bez ohľadu na celkovú ekonomickú klímu. Príliš vysoké ocenenie si však nezaslúži odporúčanie akcie pre DGI investorov a investori, ktorí majú záujem akcie Clorox vlastniť, by si mali počkať na oveľa nižšie ocenenie.

Zdroj: suredividend, IG

Ohodnoť článok

Pridaj komentár