Dividendový aristokrat Consolidated Edison

Akcie Americké akcie Dividendy Verejné služby

Dividendoví aristokrati patria medzi najkvalitnejšie dividendové rastové akcie. Investori, ktorí hľadajú dividendový rast, by si mali zoznam týchto firiem preskúmať. Skladá sa z 53 akcií z indexu S&P 500 a sú to firmy, ktoré zvyšujú svoju dividendu aspoň 25 rokov za sebou v rade.

Zoznam dividendových aristokratov je diverzifikovaný naprieč rôznymi sektormi, vrátane spotrebného tovaru, financií, priemyslu a zdravotníctva. Jedna skupina, ktorá je prekvapivo málo zastúpená, je sektor utilít (verejný sektor). V zozname dividendových aristokratov je len jediný zástupca a tým je firma Consolidated Edison (ED:NYSE).

Skutočnosť, že v zozname je iba jediná utilita, môže byť prekvapením, a to najmä preto, že utility sú všeobecne považované za veľmi stabilné dividendové akcie. Consolidated Edison (ED:NYSE) je stabilná dividendová akcia. S viac ako storočnou históriou vyplácania dividend a viac ako 40 rokov každoročného navýšenia dividendy, je ED na zozname „blue-chip“ akcií.

V tomto článku sa pozrieme na to, čo robí z firmy Consolidated Edison atraktívnu akciu pre DGI (dividend growth investor) investorov.

Prehľad podnikania

Consolidated Edison (ED:NYSE) je utility firma s veľkou trhovou kapitalizáciou (large-cap). Spoločnosť má ročné príjmy vo výške približne 12 miliárd dolárov a má aktíva vo výške vyše 50 miliárd dolárov.

Spoločnosť v New Yorku zásobuje viac ako 3 milióny zákazníkov elektrickou energiou a ďalší milión plynom. Podniká v oblasti elektriny, plynu, pary a zelenej energie.

Takže by nemalo by byť prekvapením, že spoločnosť Consolidated Edison (ED:NYSE) vykázala stabilný rast. Upravený zisk na akciu (adjusted earnings-per-share) vzrástol o 7% a v minulom roku rástol vo všetkých štvrťrokoch.

Spoločnosť Consolidated Edison (ED:NYSE) by mala aj naďalej pokračovať v miernom raste ziskov každý nasledujúci rok a to prostredníctvom kombinácie naberaním nových zákazníkov a zvyšovaním cien.

Perspektívy rastu

Rast ziskov v utility sektore je podobný rastu HDP. Preto možno v najbližších 5 tich rokoch očakávať, že Consolidated Edison (ED:NYSE) bude zvyšovať svoj zisk na akciu (earnings-per-share) o 3,5% ročne.

Ťahúňom rastu spoločnosti Consolidated Edison (ED:NYSE) budú noví zákazníci a zvyšujúce sa ceny. Hlavnou výhodou plynúcou z pôsobenia v regulovanom odvetví je skutočnosť, že utility môžu pravidelne zvyšovať ceny, čo im prakticky zaisťuje stabilný rast.

historický graf CONSOLIDATED EDISON, zdroj: GOOGLE

V roku 2017 spoločnosť získala schválenie plánu rastu cien pre nasledujúce tri roky, a to ako v odvetví dodávky elektriny, tak aj plynu. To umožní spoločnosti Consolidated Edison (ED:NYSE) do roku 2020 zvýšiť základnú sadzbu o 6% každý rok.

Jednou z možných hrozieb pre budúci rast je rast úrokových sadzieb, ktoré by mohli zvýšiť náklady na kapitál spoločnosti, pretože utility firmy využívajú predovšetkým dlh (pôžičky) pre svoj rast. Našťastie je Consolidated Edison (ED:NYSE) v dobrej finančnej kondícii. Má úverový rating investičného stupňa BBB + a dobrú štruktúru kapitálu s vyváženou splatnosťou v najbližších niekoľkých rokoch.

Zdravá rozvaha a silný obchodný model pomáhajú zabezpečiť, že dividendy spoločnosti Consolidated Edison (ED:NYSE) sa budú aj naďalej vyplácať.

Konkurenčné výhody a výkonnosť počas finančnej krízy

Konkurenčnou výhodou Consolidated Edison (ED:NYSE) sú vysoké regulačné prekážky a náklady na vstup v utility (verejnom) sektore. Elektrina a plyn je pre ľudskú spoločnosť nevyhnutná a životne dôležitá. Výsledkom toho je, že tento sektor je veľmi regulovaný štátom, takže je prakticky nemožné, aby nová firma vstúpila na trh. To poskytuje firme veľkú bezpečnosť súčasných a budúcich ziskov.

Obchodný model utilít je navyše vysoko odolný voči recesii. Zatiaľ čo mnoho spoločností vykázalo v rokoch 2008 a 2009 výrazný pokles ziskov, tak zisky Consolidated Edison (ED:NYSE) sa držali pomerne dobre. Zisky na akciu (earnings-per-share) počas finančnej krízy sú uvedené nižšie:

zisk na akciu v roku 2007 činil 3,48 dolárov
zisk na akciu v roku 2008 predstavoval 3,36 dolárov (3% pokles)
zisk na akciu v roku 2009 predstavoval 3,14 dolárov (7% pokles)
zisk na akciu v roku 2010 predstavoval 3,47 dolárov (11% nárast)

Zisky spoločnosti Consolidated Edison (ED:NYSE) síce v rokoch 2008 a 2009 klesli, ale v roku 2010 sa opäť prudko zvýšili. Spoločnosť stále vytvárala slušné zisky aj v najhoršom období hospodárskeho poklesu. Táto odolnosť umožnila spoločnosti Consolidated Edison (ED:NYSE) každý rok pokračovať v navyšovaní svojej dividendy.

Ocenenie a očakávaný výnos

Consolidated Edison (ED:NYSE) za celý rok 2018 očakáva upravený zisk na akciu (earnings-per-share) vo výške 4,25 dolárov. Na tomto základe sa akcie obchodujú za pomer ceny a ziskov (price-to-earnings ratio) vo výške 18,7, čo je viac než odhad férovej ​​hodnoty vo výške 15,4. Odhad férovej​hodnoty sa rovná desaťročnému priemeru pomeru ceny a ziskov (price-to-earnings ratio).

Výsledkom je, že akcie spoločnosti Consolidated Edison (ED:NYSE) sú nadhodnotené. Ak sa ocenenie akcií vráti k odhadu férovej ​​hodnoty, tak to investorom prinesie pokles ročného výnosu o 3%. To by mohlo byť významným problémom pre budúce výnosy.

Našťastie by akcia mohla prinášať akcionárom pozitívny výnos prostredníctvom rastu ziskov a dividend. Spoločnosti Consolidated Edison (ED:NYSE) by mal zisk v najbližších piatich rokoch rásť o 3,5% ročne. Navyše akcie v súčasnosti prinášajú dividendový výnos 3,7%.

Celkovo tak možno v najbližších piatich rokoch očakávať návratnosť spoločnosti Consolidated Edison (ED:NYSE) takmer 4,5% ročne. To je veľmi slušná očakávaná miera návratnosti pre firmu z utility sektora, pretože tieto firmy sú investormi kupované predovšetkým spravidla pre ich dividendové výnosy, než rast resp. pokles ich ceny.

Dividendový investori nebudú spoločnosťou Consolidated Edison (ED:NYSE) sklamaní. Má atraktívny výnos 3,7% a veľmi bezpečný výplatný pomer. Vedenie spoločnosti očakáva výplatný pomer pod 70%, čo znamená udržateľnú dividendu.

Avšak pre rastových (growth) investorov alebo pre tých, ktorí hľadajú vyššiu mieru návratnosti, pravdepodobne nebudú akcie spoločnosti Consolidated Edison (ED:NYSE) zaujímavé.

Záver

Akcie spoločnosti Consolidated Edison (ED:NYSE) sú v súčasnej dobe mierne nadhodnotené, čo z nich dnes robí relatívne neatraktívnu investíciu pre DGI investorov.

Avšak aj tak stále môžu dobre poslúžiť v portfóliu dividendového investora. Akcie ponúkajú bezpečný dividendový príjem a dividendový výnos vo výške 3,7%, ktorý prevyšuje 2% dividendový výnos indexu S&P 500. Consolidated Edison (ED:NYSE) je tiež dividendovým aristokratom, takže možno očakávať zvýšenie dividendy každý rok.

Výsledkom je, že akcia spoločnosti Consolidated Edison (ED:NYSE) stále stojí za zváženie pre dôchodkové portfólio.

Zdroj: suredividend, IG

Ohodnoť článok

Pridaj komentár