Dividendový aristokrat Emerson Electric

Akcie Americké akcie Dividendy Priemysel

Dnes sa pozrieme na priemyselného giganta Emerson Electric, ktorý nie je len dividendovým aristokratom, ale aj dividendovým kráľom, a to je ešte menšia skupina spoločností, s 50timi a viac po sebe nasledujúcimi rokmi navýšenia dividendy.

Emerson Electric (EMR:NYSE) zvýšil svoju dividendu už 62 rokov v rade. To znamená, že Emerson má jednu najdlhších dividendových histórií na akciovom trhu.

Obchodný prehľad

Spoločnosť Emerson Electric (EMR:NYSE) bola založená v Missouri v roku 1890 dvoma škótskymi bratmi Charlesom a Alexandrom Mestoneom, ktorí videli potenciálne obchodné príležitosti vo výrobe spoľahlivých elektromotorov.

Dostali počiatočnú investíciu od Johna Wesleyho Emersona, bývalého dôstojníka armády, sudcu a právnika. Všetci traja spoločne vytvorili výrobnú spoločnosť Emerson (The Emerson Manufacturing Company).

Od svojho založenia sa vďaka organickému rastu, strategickým akvizíciám a odpredaju častí firmy, sa z regionálneho výrobcu elektromotorov a ventilátorov, vyvinul Emerson na diverzifikovaného globálneho lídra v oblasti technológií a inžinierstva. Jeho globálna zákaznícka základňa prináša 19 miliárd dolárov ročných príjmov a súčasná trhová kapitalizácia vo výške 42 miliárd dolárov.

Spoločnosť Emerson Electric (EMR:NYSE) je rozdelená do dvoch hlavných segmentov nazvaných Automation Solutions a Commercial & Residential Solutions.

Automation Solutions pomáha výrobcom minimalizovať spotrebu energie, odpadov a ďalších nákladov v ich procesoch.
Segment Commercial & Residential Solutions vyrába produkty, ktoré zaisťujú kvalitu a bezpečnosť potravín a zvyšujú efektivitu výrobného procesu.
Dnes Emerson Electric (EMR:NYSE) podniká po celom svete a má okolo 75 000 zamestnancov.

Perspektívy rastu

Emerson Electric (EMR:NYSE) práve prešiel obdobím intenzívnej transformácie. Spoločnosť mala niekoľko ťažkých rokov, z dôvodu silného amerického dolára, spomalenie tempa hospodárskeho rastu v Číne a prudkého poklesu cien ropy a zemného plynu. Všetky tieto faktory zasiahli Emerson v rôznej miere, najviac sa na výsledkoch podpísali predovšetkým nízke ceny ropy a plynu.

Je potrebné vedieť že väčšina zákazníkov spoločnosti Emerson funguje v energetickom sektore, čo je dôvod, prečo nízke ceny ropy a plynu ovplyvňujú spoločnosť veľmi negatívne.

Výsledkom je, že príjmy spoločnosti Emerson Electric (EMR:NYSE) boli v posledných rokoch veľmi slabé, celkové príjmy za fiškálny rok 2018 boli nižšie ako príjmy za fiškálny roku 2014. Dôvodom bol odpredaj značnej časti firmy, ale aj nové akvizície, ktorými sa spoločnosť Emerson pretransformovala. Výsledkom je, že výkon firmy Emerson v tomto časovom rámci jednoducho nebol veľmi dobrý.

Preto Emerson Electric (EMR:NYSE) vykonal významnú reštrukturalizáciu svojho obchodného modelu. Ako prvé, znížil náklady, aby udržal zisk v kladných číslach.

Reštrukturalizácia priniesla stovky miliónov dodatočných prevádzkových ziskov, ktoré sa pozitívne premietli do konečných výsledkov spoločnosti Emerson. To v posledných niekoľkých rokoch významne prispelo k výraznému zvýšeniu zisku na akciu (earnings-per-share) spoločnosti Emerson, pričom rast zisku na akciu (earnings-per-share) bol v roku 2018 o 36% vyššie ako v predchádzajúcom roku.

Očakáva sa, že zníženie nákladov v kombinácii s organickým rastom tržieb, akvizíciam a spätným odkupom akcií prispeje minimálne 10% k medziročnému rastu zisku do roku 2021.

historický graf EMERSON ELECTRIC, zdroj: GOOGLE

Emerson Electric (EMR:NYSE) dosiahol vo fiškálnom roku 2018 takisto 5% tržieb, od roku 2013 vykázal rast predajov len dvakrát.

Spoločnosť aj naďalej pokračuje v akvizíciách a odpredajoch portfólia s cieľom optimalizovať príjmové riziko, zameriava sa na príležitosti pre dlhodobý rast. V poslednej dobe Emerson kúpil spoločnosť Advanced Engineering Valves, čo je výrobca inovatívnych technológií ventilov, ktoré pomáhajú zákazníkom LNG efektívnejšie pracovať.

Ďalej Emerson Electric (EMR:NYSE) kúpil inteligentnú platformu podnikania od General Electric, a to mu umožní rozšíriť možnosti v oblasti strojového učenia a diskrétnych aplikácií (machine learning and discrete applications). Akvizícia a odpredaje sú pre spoločnosť Emerson bežné a v posledných rokoch sú hlavným prínosom meniaceho sa portfólia Emerson Electric (EMR:NYSE).

Obchodné a rezidenčné riešenia (Commercial & Residential Solutions = CRS) spoločnosti Emerson bol / je obvyklým hnacím motorom rastu spoločnosti. Segment automatických riešení (Automation Solutions) sa však v posledných štvrťrokoch významne zlepšil a postupne CRS s rastom dobieha.

Vedenie Emerson Electric (EMR:NYSE) očakáva, že konsolidovaný rast objednávok v roku 2019 dosiahne 5% až 10% vďaka tomu, že Automation Solutions získava prevahu. Posledné úpravy vedúce k zlepšeniu mixu tohto segmentu sa jasne vyplatili a akvizície sú / budú aj naďalej zvyšovať počty objednávok.

Emerson Electric (EMR:NYSE) očakáva, že za celý fiškálny rok 2019 bude zisk na akciu (earnings-per-share) vo výške 3,55 až 3,70 dolárov, čo je pozitívna správa v porovnaní so ziskom na akciu z roka 2018, ktorý bol vo výške 3, 46 dolárov. Stred odhadov vedenia pre tento rok naznačuje len 5% rast zisku na akciu (earnings-per-share), ale Emerson očakáva, že jeho daňová sadzba vzrastie, z 17% na 25%, a to by malo tento rok odstrániť 34 centov zo zisku na akciu . Pri započítaní niektorých jednorazových nákladov, ku ktorým došlo v roku 2018, by tak celkové neoperatívne položky (non-operating items) v tomto roku mohli znížiť zisk na akciu (earnings-per-share) asi o 22 centov.

Bez týchto úprav Emerson Electric (EMR:NYSE) očakává, že v roku 2019 bude rast zisku na akciu (earnings-per-share) o 12%, takže sa zdá, že jeho stratégia reštrukturalizácie funguje. Aj keď rok 2019 bude určite ďalším rokom rastu, tak by Emerson mohol vyprodukovať asi 5% rast zisku na akciu (earnings-per-share) a to vďaka vrcholu ekonomického cyklu.

Vďaka fungovaniu v cyklickom odvetví, ako je ropa a zemný plyn, je čas rizikom a kľúčovým faktorom, ktorý treba brať do úvahy, aj keď sa ceny v posledných rokoch zmátožili. Emerson dosiahol pokrok na mnohých frontoch, ako je rast tržieb a rast marží.

Konkurenčné výhody a výkon počas finančnej krízy

Dve hlavné konkurenčné výhody spoločnosti sú jeho globálne zastúpenie a proprietárne technológie. Emerson generuje vysoké marže a návratnosť kapitálu vďaka svojej obrovskej globálnej distribučnej sieti.

Neustále investície spoločnosti Emerson Electric (EMR:NYSE) do nových technológií – vo výške stoviek miliónov dolárov ročne – pomohli zabezpečiť spoločnosti vedúce postavenie v dvoch produktových segmentoch. Jeho konkurenčné výhody tiež umožňujú spoločnosti lepšie fungovať v čase recesie, než vo väčšine ostatných priemyselných firiem.

Zisk na akciu Emerson počas finančnej krízy:

zisk na akciu bol v roku 2007 vo výške 2,66 dolárov
zisk na akciu bol v roku 2008 vo výške 3,11 dolárov (nárast o 17%)
zisk na akciu bol v roku 2009 vo výške 2,27 dolárov (pokles o 27%)
zisk na akciu bol v roku 2010 vo výške 2,60 dolárov (nárast o 15%)
zisk na akciu bol v roku 2011 vo výške 3,24 dolárov (nárast o 25%, nový po-recesný rekord)

Emerson Electric (EMR:NYSE) si počas finančnej krízy viedol relatívne dobre, len s jedným rokom poklesu zisku na akciu. Obvykle sú priemyselní výrobcovia viazaní na zdravie globálnej ekonomiky. Jeho odolnosť počas finančnej krízy je zásluhou jeho konkurenčných výhod.

Ocenenie a očakávané výnosy

Ocenenie spoločnosti Emerson v posledných rokoch výrazne pokleslo a prvýkrát za niekoľko rokov sa obchoduje na odhade reálnej hodnoty. Akcia obchoduje s pomerom PE vo výške 18,4 – pri strednom odhadu vedenia zisku na akciu, čo je porovnateľné s odhadom reálnej hodnoty PE vo výške 18,3.

To znamená, že dnes sú akcie Emerson Electric (EMR:NYSE) správne ocenené. To je veľká zmena oproti poslednej dobe, kedy PE ocenenie vzrástlo cez 20 a akcie tak bola nadhodnotené.

Pri pohľade do budúcnosti, by Emerson mal priniesť asi 8% celkových ročných výnosov svojim akcionárom. To sa bude skladať zo súčasného dividendového výnosu cca 3%, rastu zisku na akciu o 5% a v podstate žiadnu zmenu v ocenení, pretože je u reálnej hodnoty. Akcie sú dnes oveľa príťažlivejšie, než tomu bolo v minulosti, ale stále nie sú dosť lacné, aby mali odporúčanie ku kúpe.

Pre tých, čo hľadajú dividendový príjem a dividendový rast, je Emerson dobrou voľbou, ale tí, ktorí hľadajú rast ziskov alebo hodnoty, by mali hľadať inde. Preto má Emerson hodnotenie držať (Hold) pri dnešnej cene.

Záver

Emerson Electric (EMR:NYSE) má vysoko kvalitný obchodný model s dlhou históriou stáleho rastu. Počas svojej histórie odmenil svojich akcionárov s viac ako šiestimi desiatkami rokov dividendového rastu.

Lenže dnes nie je najlepšia príležitosť pre nákup jeho akcií. Aj keď sa ocenenie výrazne zlepšilo, tak sa ale stále jedná iba o pokles k reálnej hodnote. Investori, ktorí by chceli vstúpiť do novej pozície, by si mali počkať asi na nižšie ocenenie.

Avšak, Emerson má solídný skoro 3% dividendový výnos a je to istá stávka na zvýšenie dividendy každý rok v budúcnosti.

Zdroj: suredividend, IG

Ohodnoť článok

Pridaj komentár