Dividendový aristokrat: Exxon Mobil

Akcie Americké akcie Dividendy Energetika Priemysel Ropa

Na zozname dividendových aristokratov sú len dve energetické spoločnosti. Jednou z nich je najväčšia ropná spoločnosť v USA menom Exxon Mobil (XOM:NYSE). Dividendoví aristokrati – to je skupina 53 akcií z indexu S&P 500, ktoré zvyšujú dividendu viac ako 25 rokov po sebe.

Výroba ropy a plynu môže byť priemyslom „boom-and-bust“. Zisky sú značne závislé od cien komodít, ktoré môžu počas roka značne kolísať.

Spoločnosť Exxon Mobil je však iná. Bola pozoruhodne stabilná a to aj pri rôznych útlmoch v ropnom a plynárenskom priemysle. História spoločnosti siaha až do roku 1870 kedy John D. Rockefeller založil spoločnosť Standart Oil. S prevádzkovou históriou cez 100 rokov a dividendovým výnosom nad 7% je Exxon Mobil na zozname „blue-chip“ akcií.

Prehľad podnikania

Pôvodná firma Standard Oil bola až príliš úspešná – rástla veľkým tempom, takže bola v roku 1911 americkým Najvyšším súdom rozdelená na niekoľko samostatných firiem. Spoločnosť Standard Oil bola rozdelená do 33 menších spoločností, z ktorých mnohé sa stali obrami, ako napríklad Chevron (CVX).

Sama firma Exxon Mobil má kapitalizácie cez 208 miliárd dolárov a je teda jednou z najväčších na akciovom trhu.

Mnoho rovnakých obchodných praktík používaných firmou Standard Oil dnes využíva aj firma Exxon Mobil. Spoločnosť sa napríklad zameriava na projekty s vysokou návratnosťou, ktoré jej umožňujú navyšovať zisky.

Spoločnosť vytvára vysokú návratnosť investovaného kapitálu, čo je kľúčové meradlo schopnosti manažérskeho tímu účinne používať kapitál firmy.

Spoločnosť prevádzkuje tri veľké obchodné segmenty:

  • upstream (42% príjmov)
  • downstream (31% príjmov)
  • chemické látky (27% príjmov)

Segment upstream zahŕňa prieskum a výrobu ropy a zemného plynu. Pod downstream patrí rafinácia a marketing. Vyrobené chemikálie zahŕňajú olefíny, aromatické uhľovodíky, polyetylén a polypropylénové plasty.

Perspektívy rastu

Už pred príchodom koronavírusu nemali „ropáci“ na ružiach ustlané a teraz je to ešte horšie. Exxon Mobil je našťastie integrovanou spoločnosťou. Jej upstream a downstream segmenty sa navzájom dobre dopĺňajú. Pri poklese cien ropy a zemného plynu zisky v sektore upstream klesajú. Ale na druhej strane sektor downstream má tendenciu profitovať z kolísania ceny ropy. To pomáha spoločnosti Exxon Mobil byť na tom relatívne dobre, v porovnaní s ostatnými veľkými ropnými a plynárenskými spoločnosťami.

Aby Exxon Mobil posilnil peňažné toky, tak vedenie oznámilo znižovanie nákladov a dividenda nebola v júni navýšená, tak ako to bolo obvyklé za posledných 13 rokov.

Lepšie výsledky downstream sektoru, keď sa upstream sektoru nedarí sú dobre viditeľné na nasledujúcom obrázku – kde je porovnanie štvrtého kvartálu 2019 s prvým kvartálom 2020.

Aj keď cena ropy prudko klesla, tak aj napriek tomu sa firme podarilo vytvoriť dostatok finančných prostriedkov na prevádzku aj dividendu. Firma zakončila prvý kvartál 2020 s 11,4 miliardou dolárov na účtoch, čo je podstatný nárast oproti 3,1 miliardám dolárov na konci štvrtého kvartálu 2019.

päťročný graf Exxon Mobil, zdroj: GOOGLE

Zdá sa, že cena ropy už svoje dno našla a už pozvoľna začína rásť. Evidentne si investori uvedomili, že z ropy sa nerobí len benzín a nafta (pre autá a lietadlá), ale mnoho ďalšieho, predovšetkým rôzne chemické prípravky a látky, bez ktorých sa dnešná spoločnosť prosto a jednoducho nezaobíde – bez chémie to proste dnes nejde.

Vedenie z dôvodu koronavírusu očakáva nižšiu spotrebu ako ropných produktov, tak i zemného plynu. A preto plánuje ďalšie znižovanie nákladov.

Spoločnosť je relatívne málo zadlžená – má kladné peňažné toky z operácií a kladnú ziskovosť, taktiež aj návratnosť aktív asi 3% a návratnosť vlastného kapitálu 6% +. Finančné výsledky síce v posledných štvrťrokoch kolísali, ale celkovo sú dobré.

Riziká

Prvým a veľmi diskutovaným rizikom, nielen, pre Exxon Mobil je zmena klímy na Zemi.

Postupne vychádza viac a viac vedeckých (a ďalších) výskumov o vplyve ľudskej činnosti na prírodu a tak sa nie je čomu diviť, že rôzne „zelené“ spolky dokážu presadiť aj najväčšiu blbosť.

Avšak, postupne sa začína pridávať aj vedecká obec a vo všetkých kruhoch spoločnosti sa diskutuje ako postupovať v ochrane životného prostredia.

Rizikom pre Exxon Mobil je, že sa nedávno prevalilo, že vedenie vynaložilo značné prostriedky na manipuláciu s verejnou mienkou a skrývanie možných dôkazov. Konkurenční „ropáci“ sa už podstatne skôr začali orientovať na viac ekologické projekty.

Tlak, predovšetkým európskych krajín na ukončenie závislosti od ropy tlačí na všetky ropné spoločnosti, aby investovali obrovské finančné prostriedky do „zelenších“ technológií. 

Druhým rizikom je všade spomínaný koronavírus COVID-19, ktorý spôsobil prudký prepad dopytu predovšetkým po rope.

Na nasledujúcom obrázku je odhad vedenia pre tento rok. Modrá čiara ukazuje prepad dopytu a červená ťažbu. Problémom je predovšetkým to, že obmedziť ťažbu ropy možno vcelku „rýchlo“, ale znovu túto ťažbu obnoviť bude trvať podstatne dlhšie. Pokiaľ dopyt môže vzrásť v podstate zo dňa na deň, akonáhle karanténne obmedzenia skončia, tak ľudia začnú takmer ihneď znovu cestovať.

Tretím rizikom je zadlženie spoločnosti. Firma sa naďalej zadlžuje a to v čase, keď ceny ropy prudko klesli. Investori by mali vývoj dlhu pozorne sledovať.

Konkurenčné výhody a výkonnosť v recesii

Exxon Mobil má niekoľko konkurenčných výhod, predovšetkým obrovský rozsah, ktorý firme umožňuje znížiť náklady v náročných časoch. Má tiež veľkú finančnú silu, inak by ťažko investovala do nových rastových projektov.

Veľkou konkurenčnou výhodou je bilancia spoločnosti Exxon Mobil, ktorá má rating AA +. To firme pomáha udržať si nízke náklady na kapitál. Integrovaný obchodný model spoločnosti Exxon Mobil, umožňuje spoločnosti ostať ziskovou ako počas recesie, tak aj v období nízkych cien ropy a plynu. Spoločnosť síce počas finančnej krízy vykázala veľké kolísanie EPS, ale napriek tomu firma zostala ziskovou:

  • zisk na akciu v roku 2007 bol vo výške 7,26 dolárov
  • zisk na akciu v roku 2008 bol vo výške 8,66 dolárov
  • zisk na akciu v roku 2009 bol vo výške 3,98 dolárov
  • zisk na akciu v roku 2010 bol vo výške 6,22 dolárov

Pokračujúci rast stabilných ziskov umožnilo spoločnosti Exxon Mobil každoročne zvyšovať dividendu.

Ocenenie a očakávané výnosy

Na prvý pohľad sa zdá, že spoločnosť Exxon Mobil je dnes značne podhodnotená. Analytici odhadujú na rok 2020 zisk na akciu vo výške 3,75 dolárov. To znamená, že pri cene cca 49 dolárov za akciu má akcia Exxon Mobil pomer ceny a zisku vo výške 13. Ale je potrebné si uvedomiť, že vďaka koronavírusu cena prudko poklesla, tak i malé oživenie cien ropy a zemného plynu môžu slušne navýšiť výnosy spoločnosti.

Pre rok 2020 analytici očakávajú zisk na akciu vo výške 4,18 dolárov na akciu – to by bol vynikajúci rast. S týmto rastom by bol pomer ceny a zisku vo výške len 11,72.

Budúce výnos spoločnosti Exxon Mobil závisia predovšetkým od schopnosti rastu zisku. Pokiaľ odhady analytikom výjdu, tak by spoločnosť Exxon Mobil mala medziročne vykázať rast zisku približne 11%.

Samozrejme je možné, že rast ziskov nebude tak veľký a bude sa meniť v závislosti od cien ropy a zemného plynu. Zdá sa však, že akcie spoločnosti Exxon Mobil sú dnes veľmi podhodnotené.

Záver

Exxon Mobil má za sebou niekoľko ťažkých rokov a keď sa zdalo, že ich konečne prekoná, tak prišiel koronavírus.

Spoločnosť nie je odolná voči poklesu cien ropy a plynu, ale aj cez to stále zostáva zisková. Exxon Mobil tak má stále sľubnú budúcnosť pred sebou. Akcie spoločnosti Exxon Mobil sú dnes tak atraktívne ocenené a to ako z pohľadu ceny, tak možného rastu ziskov a dividendy – dúfajme, že bude dividenda do konca roka 2020 navýšená, aby si firma udržala svoj titul aristokrata.

Celkovo možno na záver povedať, že Exxon Mobil je aj napriek prudkému poklesu ceny akcií stále vynikajúcou spoločnosťou, ktorá sa dnes obchoduje s rekordne nízkym ocenením. Vysoký dividendový výnos (nad 7%) a budúci rast cien ropy povedie tiež k rastu ceny akcií v blízkej budúcnosti.

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár