Dividendový aristokrat Exxon Mobil

Akcie Americké akcie Dividendy Ropa

Na zozname dividendových aristokratov sú len dve energetické spoločnosti. Jednou z nich je najväčšia ropná spoločnosť v USA a to: Exxon Mobil (XOM:NYSE). Dividendový aristokrati je skupina 53 akcií z indexu S&P 500, ktoré zvyšujú dividendu dlhšie ako 25 rokov v rade.

Výroba ropy a plynu môže byť priemyslom „boom-and-bust“. Zisky sú značne závislé od cien komodít, ktoré môžu počas roka značne kolísať.

Spoločnosť Exxon Mobil (XOM:NYSE) je však iná. Bola pozoruhodne stabilná a to aj pri rôznych útlmoch v ropnom a plynárenskom priemysle. História spoločnosti siaha až do roku 1870 kedy John D. Rockefeller založil spoločnosť Standart Oil. S prevádzkovou históriou vyše 100 rokov a výnosom vo výške 4,6% je Exxon Mobil na zozname „blue-chip“ akcií.

Prehľad podnikania

Už po svojom založení, spoločnosť Standart Oil dominovala americkému ropnému a plynárenskému priemyslom. Toho dosiahla pomocou presného zamerania sa na inovácie pri vŕtaní, rozširovanie výroby a znižovanie nákladov.

Spoločnosť Standard Oil však bola až príliš úspešná – rástla tak rýchlym tempom, že v roku 1911 bola americkým najvyšším súdom rozpustená. Spoločnosť Standard Oil bola rozdelená do 33 menších spoločností, z ktorých mnohé sú dnes znova obrami, ako napríklad spoločnosť Chevron (CVX).

Obchodné praktiky, ktoré používala firma Standard Oil dnes stále používa aj firma Exxon Mobil (XOM:NYSE). Spoločnosť sa zameriava primárne na projekty s vysokou návratnosťou, ktoré umožňujú rast ziskov.

Spoločnosť vykazuje vysokú návratnosť investovaného kapitálu, čo je kľúčové meradlo zručnosti manažérskeho tímu účinne alokovať kapitál. Spoločnosť Exxon Mobil (XOM:NYSE) konzistentne generuje jeden z najlepších výnosov z investovaného kapitálu na trhu.

Spoločnosť prevádzkuje tri veľké obchodné segmenty. Segment Upstream zahŕňa prieskum a výrobu ropy a zemného plynu. K segmentu Downstream patrí rafinácia a marketing. Tretím segmentom je výroba chemikálií zahŕňajúca olefíny, aromatické uhľovodíky, polyetylén a polypropylénové plasty.

Perspektívy rastu

Podmienky na trhu pre spoločnosti zaoberajúce sa ropou a zemným plynom stále nie sú priaznivé, keďže ceny ropy sú stále zhruba na polovičnej hodnote od najvyšších hodnôt v roku 2014.

Exxon Mobil (XOM:NYSE) je našťastie integrovanou spoločnosťou. Upstream a Downstream segmenty sa navzájom dobre dopĺňajú a chránia tak spoločnosť pred kolísaním cien komodít. Keď ceny ropy a plynu klesajú, zisky Upstream segmentu klesajú tiež. Na druhú stranu, ale Downstream segment rastie v čase, keď dochádza k výraznej fluktuácii ceny ropy.

To spoločnosti Exxon Mobil (XOM:NYSE) značne napomáha udržiavať zisky na vyššej úrovni v porovnaní s ostatnými veľkými ropnými a plynárenskými spoločnosťami. Zisk na akciu (earnings-per-share) v prvých troch štvrťrokoch 2018 vzrástol o 30%, potom čo sa cena ropy stabilizovala na úrovni okolo 50 dolárov za barel.

Skutočnosť, že spoločnosť Exxon Mobil dokáže zostať zisková aj v čase, keď cena ropy je v rozmedzí 40 až 50 dolárov, vypovedá o tom, ako je efektívna.

Exxon Mobil (XOM:NYSE) tiež posilnil peňažný tok (cash flow) vďaka zameraniu sa na náklady. Po rokoch znižovania kapitálových výdavkov (capital expenditures), keď boli ceny ropy najnižšie, dnes Exxon Mobil začal proces zvyšovania svojich výdavkov. Kapitálové výdavky sa v prvých troch štvrťrokoch 2018 zvýšili o 28%, ale aj tak v porovnaní s historickými výdavkami sú stále pomerne nízke. Kapitálové výdavky v čase, keď ceny ropy boli na vrchole, boli ešte o 50% vyššie ako dnes. Čo značí, že spoločnosť Exxon Mobil stále udržuje svoju disciplínu pri kontrole nákladov.

Aj napriek nepriaznivej ceny ropy spoločnosť Exxon Mobil (XOM:NYSE) v prvých troch štvrťrokoch 2018 vytvorila voľné peňažné toky (free cash flow) vo výške 12,6 miliardy dolárov. Nezabúdajte ale, že zvýšila svoje kapitálové výdavky takmer o 30%, čo znižuje voľné peňažné toky. Tento úžasný výsledok ukazuje, ako silný prevádzkový model spoločnosť Exxon Mobil má, aj keď ceny ropy nie sú nevyhnutne priaznivé.

12,6 miliardy dolárov je viac než dosť, aby firma mohla aj naďalej vyplácať dividendu, ktorá za prvé tri štvrťroky roka 2018 predstavovala približne 10 miliárd dolárov.

Budúci rast ziskov bude podporený vyššími cenami ropy a plynu. Rast bude tiež organický a to z dlhého zoznamu nových projektov, ktoré má spoločnosť rozpracované. Permská panva (Permian Basin) je jednou z najväčších ropných nálezísk v USA a zároveň je to oblasť, kde spoločnosť Exxon Mobil silne investuje.

ročný graf EXXON MOBILE, zdroj: GOOGLE

Exxon Mobil (XOM:NYSE) má rozsiahle portfólio projektov, ktoré sa skladá z viac ako 100 nových projektov. Popri permskej panvy má spoločnosť Exxon Mobil tiež významné medzinárodné projekty, ktoré sú v pobrežných oblastiach Guyana a Angola.

Rast výroby bol v posledných štvrťrokoch trochu nevalný, pretože Exxon Mobil v posledných rokoch málo investoval = mal nižšie kapitálové výdavky. Produkcia sa však v nadchádzajúcich rokoch bude postupne zvyšovať, pretože staršie projekty prispejú viac a niekoľko z nových väčších projektov začínajú fungovať. Vďaka týmto faktorom sa očakáva v nasledujúcich rokoch nízky jednociferný rast objemu výroby.

Konkurenčné výhody a výkonnosť počas finančnej krízy

Spoločnosť Exxon Mobil (XOM:NYSE) má niekoľko konkurenčných výhod, tou najväčšou je predovšetkým veľkosť firmy, ktorá poskytuje možnosť znižovať náklady v náročných situáciách na trhu.

Má tiež dostatočnú finančnú silu na to, aby firma mohla investovať do nových rastových projektov. Spoločnosť v posledných rokoch vynaložila desiatky miliárd dolárov na kapitálových výdavkoch pre podporu budúceho rastu:

kapitálové výdavky v roku 2014 predstavovali 33,0 miliardy dolárov
kapitálové výdavky v roku 2015 predstavovali 26,5 miliardy dolárov
kapitálové výdavky v roku 2016 predstavovali 16,2 miliardy dolárov
kapitálové výdavky v roku 2017 predstavovali 15,4 miliardy dolárov

Ďalšou konkurenčnou výhodou je rozvaha spoločnosti Exxon Mobil, ktorá má rating AA +, čo pomáha udržiavať nízke náklady na kapitál.

Integrovaný obchodný model spoločnosti Exxon Mobil (XOM:NYSE) umožňuje, aby spoločnosť zostala zisková aj počas recesie a v obdobiach s nízkymi cenami komodít. Aj keď zisk na akciu počas finančnej krízy kolísal, tak aj napriek tomu spoločnosť zostala zisková:

zisk na akciu v roku 2007 bol 7,26 dolárov
zisk na akciu v roku 2008 bol 8,66 dolárov (19% nárast)
zisk na akciu v roku 2009 bol 3,98 dolárov (54% pokles)
zisk na akciu v roku 2010 bol 6,22 dolárov (56% nárast)

Vďaka tomu, že spoločnosť Exxon Mobil (XOM:NYSE) pokračovala vo vytváraní stálych ziskov, mohla každoročne pokračovať vo zvyšovaní dividendy.

Ocenenie a očakávaný výnos

Akcie spoločnosti Exxon Mobil (XOM:NYSE) sa dnes zdajú byť trochu nadhodnotené. Zisk na akciu (earnings-per-share) za rok 2018 sa odhaduje vo výške 4,50 dolárov, čo znamená, že pri súčasnej cene to znamená pomer ceny a zisku (price-to-earnings ratio) vo výške 16. Čo v porovnaní s odhadovanou férovou hodnotou vo výške 13 je príliš vysoko. Máme však na pamäti, že zisk spoločnosti sa ešte stále nezotavil z poklesu, ktorý začal v roku 2015, aj keď postupne rastie, tak stále zostáva na historických minimách.

To znamená, že aj mierne zvýšenie cien zemného plynu a ropy bude pre spoločnosť Exxon Mobil (XOM:NYSE) znamenať značný rast ziskov. Očakávame, že by spoločnosť mala v roku 2023 generovať takmer 8 dolárov na akciu (earnings-per-share), teda že príležitosť k rastu je veľká. Takže vyššie ocenenie je pravdepodobne ospravedlniteľné.

Väčšina z toho závisí na tom, kam sa budú ceny ropy a zemného plynu uberať, čo je ťažké predpovedať. Táto neistota je ťažko vyčísliteľná a preto by mali investori byť pri predvídaní budúceho rastu ziskov firmy opatrní.

S ohľadom na túto skutočnosť je potenciálne rozloženie dlhodobých výnosov nasledujúce:

11% ročný rast ziskov (annual earnings growth)
4,6% dividendový výnos (dividend yield)
-4% zmena ocenení (Valuation change)

Prevádzkové zisky (operating earnings) spoločnosti Exxon Mobil (XOM:NYSE) by sa mali postupne každoročne zvyšovať minimálne o 8%. Navýšenie spätného odkupu akcií by mohlo zvýšiť celkový rast ziskov asi o 11%. Potom by celkové výnosy dosiahli približne 12% ročne a to aj pri zohľadnení súčasného vysokého ocenenia, ktoré by mohlo časom klesať.

Rast ziskov samozrejme pravdepodobne nebude tak hladký a môže / bude sa meniť v závislosti od cien ropy a zemného plynu. Zdá sa však, že akcie spoločnosti Exxon Mobil (XOM:NYSE) by mali akcionárom v najbližších rokoch priniesť veľmi dobré výnosy.

Záver

Exxon Mobil má za sebou niekoľko ťažkých rokov, ktoré preukázali, že je závislý na volatilite cien ropy a plynu. Ale aj v ťažkých časoch však fungoval lepšie ako väčšina ostatných firiem v energetickom sektore.

Ale Exxon Mobil (XOM:NYSE) má pred sebou žiarivú budúcnosť. Spoločnosť má veľa nových a sľubných projektov, ktoré sú pred dokončením a prinesú viac než dostatok peňazí na ďalšie zvýšenie dividendy.

Výsledkom je, že akcie spoločnosti Exxon Mobil (XOM:NYSE) sú dnes atraktívne a to ako na základe rastu výnosov, tak aj potenciálu budúceho rastu dividendy.

Zdroj: suredividend, IG

Ohodnoť článok

Pridaj komentár