Dividendový aristokrat Legget & Platt

Akcie Americké akcie Dividendy Spotrebiteľský sektor

Leggett & Platt (LEG:NYSE) nemusí poznať každý, ale je veľmi pravdepodobné, že milióny spotrebiteľov každý deň prichádzajú do styku s jedným alebo aj s viacerými produktmi spoločnosti bez toho aby si to uvedomovali.

Leggett & Platt (LEG:NYSE) zvýšil svoju dividendu už 47 rokov v rade, pričom akcie v súčasnosti dosahujú 3,5% dividendový výnos. Dividenda spoločnosti je veľmi bezpečná.

Prehľad podnikania

Leggett & Platt (LEG:NYSE) je diverzifikovaná výrobná spoločnosť. Bola založená v roku 1883, kedy vynálezca menom J. P. Leggett vytvoril prikrývku na postele, ktorá bola oveľa lepšia ako vtedajšie produkty v tej dobe.

Dnes Leggett & Platt (LEG:NYSE) navrhuje a vyrába širokú škálu produktov, vrátane posteľnej bielizne, strojov na výrobu posteľnej bielizne, oceľové drôty, nastaviteľné lôžka, koberce a systémy pre podporu sedenia automobilových sedadiel. Navrhuje a vyrába výrobky, ktoré nájdete v mnohých domácnostiach a automobiloch. Spoločnosť má diverzifikované portfólio, a to ako z hľadiska produktového mixu, tak aj geografického rozdelenia.

Na konci októbra 2018 spoločnosť Leggett & Platt (LEG:NYSE) oznámila predaje za Q3 2018 vo výške 1,1 miliardy dolárov, čo je o 8% viac ako v rovnakom štvrťroku 2017. Organické príjmy vzrástli o 6%, vrátane 2% rastu objemu, čo naznačuje silnú dopyt po produktoch spoločnosti Leggett & Platt. Spoločnosť zaznamenala rast naprieč niekoľkými produktovými kategóriami, vrátane U.S. Spring, Automotive, Adjustable Bed, Aerospace, Steel Rod a Work Furniture. Akvizície, po odpočítaní odpredajov, prispeli k štvrťročného rastu tržieb o ďalšie 2%.

Leggett & Platt (LEG:NYSE) vytvoril zisk na akciu (earnings-per-share) vo výške 0,67 dolárov za štvrťrok, čo predstavuje medziročný nárast o 10%. Rast tržieb bol hlavným dôvodom dvojciferného rastu zisku v minulom štvrťroku, spolu s vyššími ziskovými maržami v časti Steel Rod. Daňová reforma a spätné odkúpenia akcií tiež prispeli k zvýšeniu ziskov, čo bolo čiastočne kompenzované vyššími nákladmi na suroviny a dopravu.

Vedenie Leggett & Platt (LEG:NYSE) neskôr vydalo aktualizáciu očakávaných výsledkov za Q4 2018 a to vo výške približne 16 miliónov dolárov pred zdanením, z čoho približne polovica je bezhotovostná. Poplatok sa týka segmentov Fashion Bed a Home Furniture a súvisí s reštrukturalizáciou týchto častí. Poplatok zníži GAAP zisk na akciu o 0,19 dolárov za Q2 2018, aj keď sa očakáva, že upravené výsledky zostanú nedotknuté.

Pre spoločnosť Leggett & Platt (LEG:NYSE) to znamená pozitívny výhľad dlhodobého rastu.

Perspektívy rastu

Leggett & Platt (LEG:NYSE) si kladie za cieľ prinajmenšom 6% ročný rast príjmov. Na dosiahnutie svojho cieľa bude spoločnosť využívať niekoľko vecí. Po prvé, akvizície pomôžu podporiť rast. Spoločnosť Leggett & Platt má dlhodobú históriu získavania menších spoločností, aby rozšírila svoje dominantné postavenie na trhu v existujúcich kategóriách alebo aby sa rozšírila do nových oblastí.

Leggett & Platt (LEG:NYSE) pokračuje v akvizíciách, ako napríklad nedávny nákup firmy Elite Comfort Solutions za 1,25 miliardy dolárov.

Akvizícia spoločnosti Elite Comfort Solutions významne rozšíri záber spoločnosti Leggett & Platt v oblasti špeciálnych penových produktov a ďalších produktov hybridných postelí. Spoločnosť Elite Comfort Solutions vytvorila v minulom roku predaje vo výške 611 miliónov dolárov. A EBITDA maržu mala vyššiu ako Leggett & Platt, takže sa očakáva, že akvizícia sa premietne do príjmov v roku 2020.

päťročný graf LEGGET & PLATT, zdroj: GOOGLE

Spätné odkúpenie akcií tiež prispejú k udržaniu rastu ziskov. Na konci štvrťroka mala spoločnosť Leggett & Platt (LEG:NYSE) 130,4 milióna akcií, čo predstavuje zníženie o 1,1% za posledných 12 mesiacov.

Ďalšou kľúčovou zložkou stratégie rastu ziskov spoločnosti Leggett & Platt je kontrola nákladov. Vedenie neustále vyhodnocuje svoje portfólio, aby zabezpečilo, že investuje do príležitostí s najvyšším rastom, a vedenie sa nebojí odpredané časti firmy s nízkymi maržami a so slabým očakávaným rastom. Pre časti firmy s nízkym rastom alebo s nízkymi maržami vedenie sa pokúsi, buď zlepšiť výkon alebo toto odvetvie opustí. Spoločnosť sa tiež snaží o znižovanie nákladov v celom podniku, vrátane predajných, administratívnych a distribučných nákladov.

Leggett & Platt (LEG:NYSE) dosiahla svojich dlhodobých rastových cieľov práve vďaka svojej značnej konkurenčnej výhode v hlavných odvetviach, v ktorých pôsobí.

Konkurenčné výhody a výkon počas finančnej krízy

Spoločnosť Leggett & Platt (LEG:NYSE)si vytvorila veľkú ekonomickú konkurenčnú výhodu, čo znamená, že má niekoľko prevádzkových výhod, ktoré jej zaisťujú náskok pred konkurentmi. Po prvé, spoločnosť má vedúce postavenie vo svojom odvetví, čo jej umožňuje úspory z rozsahu. Spoločnosť Leggett & Platt má celosvetovo 17 obchodných jednotiek so 130 výrobnými zariadeniami v 19 krajinách.

Leggett & Platt (LEG:NYSE) tiež ťaží z fungovania vo veľmi rozdrobenom priemysle, čo uľahčuje vytvorenie dominantného postavenia. Na väčšine svojich produkových trhoch existuje len malá alebo takmer žiadna konkurencia. A keď menší konkurent dosiahne významného trhového podielu, tak ho Leggett & Platt môže jednoducho kúpiť, rovnako ako tomu bolo s Elite Comfort Solutions.

Leggett & Platt (LEG:NYSE) má tiež rozsiahle portfólio patentov, ktoré sú rozhodujúce pre udržanie náskoku pred konkurenciou. Leggett & Platt má impozantné portfólio duševného vlastníctva, skladajúcieho sa z približne 1 500 vydaných patentov a takmer 1 000 registrovaných ochranných známok.

Tieto konkurenčné výhody pomáhajú spoločnosti udržiavať vysoké marže a konzistentnú ziskovosť. To však neznamená, že by si spoločnosť počas finančnej krízy viedla dobre.

Nižšie sú uvedené zisky na akciu počas finančnej krízy:

zisk na akciu v roku 2006 bol vo výške 1,57 dolárov
zisk na akciu v roku 2007 bol vo výške 0,28 dolárov (pokles o 82%)
zisk na akciu v roku 2008 bol vo výške 0,73 dolárov (rast o 161%)
zisk na akciu v roku 2009 bol vo výške 0,74 dolárov (rast o 1%)
zisk na akciu v roku 2010 bol vo výške 1,15 dolárov (rast o 55%)

Táto volatilita ziskov by nemala byť prekvapením. Ako primárny výrobca matracov a nábytku, je rast Leggett & Platt (LEG:NYSE) závislý na zdravom trhu s bývaním. Trh s nehnuteľnosťami sa počas finančnej krízy zrútil, čo v roku 2007 spôsobilo výrazný pokles zisku na akciu (earnings-per-share).

Leggett & Platt (LEG:NYSE) je tiež závislý na dôvere spotrebiteľov, pretože zhruba dve tretiny nákupov nábytku v USA je nahradenie dosluhujúcich produktov. Keď ekonomika začne klesať, dôvera spotrebiteľov tiež klesá.

Trvalo niekoľko rokov, kým sa Leggett & Platt z následkov finančnej krízy zotavil. Zisky po roku 2007 ďalej rástli, ale zisk na akciu (earnings-per-share) nepresiahol úroveň roku 2006 až do roku 2012. To dokazuje, že Leggett & Platt (LEG:NYSE) nemá obchodný model odolným voči recesii.

Našťastie si spoločnosť udržiava silnú finančnú pozíciu, ktorá jej umožňuje zostať rentabilná a každoročne pokračovať vo zvyšovaní dividendy, a to aj počas ekonomického poklesu. Spoločnosť mala na konci minulého štvrťroku pomer dlhu k EBITDA vo výške 2,3x spolu s podielom čistého dlhu na imaní pod 40%.

Ocenenie a očakávané výnosy

Očakáva sa, že Leggett & Platt (LEG:NYSE) s využitím stredu odhadov vedenia vygeneruje zisk na akciu (earnings-per-share) vo výške 2,45 dolárov za celý fiškálny rok 2018. Na základe toho sa akcie obchodujú s pomerom ceny k zisku (price-to -earnings ratio) vo výške 16,4 v porovnaní s odhadom reálnej hodnoty vo výške 18.

Vyššie ocenenie akcií je len otázkou času a to vďaka stálemu rastu spoločnosti po mnoho predchádzajúcich rokov a dlhej dividendovej histórii. Leggett & Platt (LEG:NYSE) má tiež pozitívny výhľad rastu ziskov. Pomer ocenenie akcií by tak mohol do roku 2024 ročne rásť o 1,9%.

Kombináciou rastu ocenenia, očakávaným rastom ziskov o 6% a dividendovým výnosom 3,5%, tak očakávame, že v nasledujúcich piatich rokoch budú celkové výnosy takmer 12% ročne. To je veľká miera návratnosti u blue-chip firmy.

Záver

Leggett & Platt (LEG:NYSE) využíva osvedčené stratégie pre svoj rast, ten je úspešný už viac ako 130 rokov. Spoločnosť je vysoko zisková a má solídný viac ako 3% dividendový výnos.

S prevádzkovou históriou viac ako 100 rokov, dividendovým výnosom 3,5% a rastom dividendy 47 rokov v rade, tak Leggett & Platt získal miesto na zozname „blue-chip“ akcií.

A preto možno firmu Leggett & Platt (LEG:NYSE) odporučiť DGI investorom, ktorí majú záujem o stabilnú dividendovú rastovú akciu.

Zdroj: suredividend, IG

Ohodnoť článok

Pridaj komentár