Dividendový aristokrat: Leggett & Platt

Akcie Americké akcie Dividendy Spotrebiteľský sektor

Leggett & Platt (LEG:NYSE) nemusí poznať každý, ale je veľmi pravdepodobné, že milióny spotrebiteľov každý deň prichádzajú do styku s jedným alebo i viac produktami tejto spoločnosti bez toho, aby si to uvedomovali.

Firma Leggett & Platt zvýšila svoju dividendu už 49 rokov v rade, pričom akcie v súčasnosti nesú 3,6%-ný dividendový výnos. Teda ešte rok a budeme mať ďalšieho dividendového kráľa. Firma má silný obchodný model s trvalými konkurenčnými výhodami, čo ju robí atraktívnou pre DGI investorov. Dnešné vysoké ocenenie však významne znižuje očakávanú mieru návratnosti.

Prehľad podnikania

Leggett & Platt je diverzifikovaná výrobná spoločnosť. Bola založená v roku 1883, kedy vynálezca menom JP Leggett vytvoril prikrývku na postele, ktorá bola oveľa lepší ako produkty vo vtedajšej dobe.

Dnes firma Leggett & Platt navrhuje a vyrába širokú škálu produktov, vrátane posteľnej bielizne, strojov na výrobu posteľnej bielizne, oceľové drôty, nastaviteľné lôžka, koberce a systémy pre podporu sedenia automobilových sedadiel. Navrhuje a vyrába výrobky, ktoré nájdete v mnohých domácnostiach a automobiloch. Spoločnosť má diverzifikované portfólio, a to ako z hľadiska produktového mixu, tak geografického rozdelenia.

Na začiatku februára 2021 spoločnosť oznámila výsledky za štvrtý kvartál 2020 a za celý rok 2020 . Tržby za štvrtý kvartál 2020 vyšli vo výške 1,2 miliardy dolárov, to je 4%-ný meziročný rast, tržby tiež prekonali odhady analytikov. Zisk na akciu bol vo výške 0,76 dolárov, čo je nárast o 19% oproti štvrtému kvartálu 2019.

Za celý rok 2020 však tržby klesli o 10% oproti roku 2019 – boli vo výške 4,28 miliardy dolárov. Organické tržby klesli o 11% a to z dôvodu poklesu predajných objemov o 10%. Tento pokles bol len čiastočne kompenzovaný 1%-ným rastom vďaka akvizíciám. Za celý rok tak zisk na akciu klesol o 17% na 2,13 dolárov na akciu.

Vedenie firmy tiež poskytlo odhady pre fiškálny rok 2021 – očakáva tržby v rozmedzí 4,6 až 4,9 miliardy dolárov a zisk na akciu v rozmedzí 2,30 až 2,60 dolárov. V porovnaní s rokom 2020 to predstavuje slušný rast, aj keď stred odhadu EPS pre rok 2021 je stále pod hladinou EPS v roku 2019.

Perspektívy rastu

Rast firmy Leggett & Platt bude čerpať z niekoľkých zdrojov – akvizícií, spätného odkupu akcií a navýšenia efektivity vďaka prísnej kontrole nákladov. Spoločnosť Leggett & Platt má dlhú históriu nákupu menších firiem, aby rozšírila svoje dominantné postavenie na trhu v existujúcich kategóriách alebo aby sa rozšírila do nových oblastí.

Spoločnosť Leggett & Platt pokračuje v akvizíciách, ako bol napríklad nedávny nákup firmy Elite Comfort Solutions za 1,25 miliardy dolárov. Zaradenie penového lôžka spoločnosti Elite Comfort Solutions dopĺňa existujúci výrobkový rad a tiež výrobné kapacity firmy Leggett & Platt.

Ďalšou kľúčovou zložkou stratégie rastu spoločnosti Leggett & Platt je prísna kontrola nákladov. Vedenie spoločnosti neustále vyhodnocuje svoje portfólio, aby zabezpečilo, že investuje do príležitostí s najvyšším rastom. Vedenie sa tiež nebojí odpredať časti firmy s nízkymi maržami a s nízkym očakávaným rastom. Časti firmy, ktoré vykazujú nízky rast alebo majú nízke marže, vedenie skúša buď zlepšiť v rámci výkonnosti alebo odvetvia opustí. Spoločnosť sa tiež snaží o znižovanie nákladov v celom podniku, vrátane predajných, administratívnych a distribučných nákladov.

Spoločnosť Leggett & Platt dosiahla svoje dlhodobé rastové ciele práve vďaka svojej značnej konkurenčnej výhode v hlavných odvetviach, v ktorých pôsobí.

Vedeniu sa darí udržať aspoň malý rast, ale keď sa pozrieme do minulosti, tak medzi rokmi 2006 až 2013 spoločnosť neukázala rast zisku na akciu. Naopak medzi rokmi 2013 až 2016 firma vykazovala 70%-ný nárast zisku na akciu. A vlani zisk na akciu výrazne klesol kvôli koronavírusovej pandémii.

Vo štvrtom kvartáli 2020 sa firme výrazne darilo, takže sa zdá, že z najhoršieho je vonku. Aj keď to bude významne závisieť na globálnej ekonomike a jej zotavení v roku 2021.

A ako posledné – spätné odkúpenie akcií tiež prispeje k udržaniu rastu ziskov. Celkovo tak pre najbližších 5 rokov možno očakávať asi 5%-ný rast zisku na akciu.

Dividendový výnos: 3,39%

päťročný graf Legget & Platt, zdroj. GOOGLE

Konkurenčné výhody a výkon počas finančnej krízy

Spoločnosť Leggett & Platt si vytvorila mnoho ekonomických konkurenčných výhod, čo znamená, že má niekoľko prevádzkových výhod, ktoré firme zaisťujú náskok pred konkurentmi.

Po prvé, spoločnosť má vedúce postavenie vo svojom odvetví, čo jej umožňuje úspory z rozsahu. Spoločnosť Leggett & Platt má celosvetovo 17 obchodných jednotiek so 130 výrobnými zariadeniami v 19-tich krajinách sveta.

Leggett & Platt tiež ťaží z fungovania vo veľmi rozdrobenej časti trhu, čo jej uľahčuje vytvorenie dominantného postavenia. Na väčšine jej produkových trhov existuje len malá alebo takmer žiadna konkurencia. A keď menší konkurent dosiahne významného trhového podielu, tak ho firma Leggett & Platt môže jednoducho kúpiť – tak ako tomu bolo s Elite Comfort Solutions.

Leggett & Platt má tiež rozsiahle portfólio patentov, ktoré sú rozhodujúce pre udržanie náskoku pred konkurenciou. Leggett & Platt má impozantné portfólio duševného vlastníctva, skladajúce sa z približne 1 500 vydaných patentov a takmer 1 000 registrovaných ochranných známok.

Tieto konkurenčné výhody pomáhajú spoločnosti Leggett & Platt udržiavať vysoké marže a konzistentnú ziskovosť. To však neznamená, že by si spoločnosť počas finančnej krízy viedla dobre.

Nižšie sú uvedené zisky na akciu počas finančnej krízy:

  • zisk na akciu v roku 2006 bol vo výške 1,57 dolárov
  • zisk na akciu v roku 2007 bol vo výške 0,28 dolárov (pokles o 82%)
  • zisk na akciu v roku 2008 bol vo výške 0,73 dolárov (rast o 161%)
  • zisk na akciu v roku 2009 bol vo výške 0,74 dolárov (rast o 1%)
  • zisk na akciu v roku 2010 bol vo výške 1,15 dolárov (rast o 55%)

Táto volatilita ziskov by nemala byť prekvapením. Ako primárny výrobca matracov a nábytku, je rast Leggett & Platt závislý na zdravom trhu s bývaním. Trh s nehnuteľnosťami sa počas finančnej krízy zrútil, čo v roku 2007 spôsobilo výrazný pokles zisku na akciu (EPS).

Leggett & Platt je tiež závislý na dôvere spotrebiteľov, pretože zhruba dve tretiny nákupov nábytku v USA je nahradenie dosluhujúcich produktov. Keď ekonomika začne klesať, dôvera spotrebiteľov tiež klesá.

Trvalo niekoľko rokov, než sa firma Leggett & Platt z následkov finančnej krízy zotavila. Zisky po roku 2007 ďalej rástli, ale zisk na akciu nepresiahol úroveň roku 2006 až do roku 2012. To dokazuje, že Leggett & Platt nemá obchodný model odolný voči recesii.

Našťastie si spoločnosť udržiava silnú finančnú pozíciu, ktorá jej umožňuje zostať rentabilnou a každoročne pokračovať vo zvyšovaní dividendy, a to aj počas ekonomického poklesu. Spoločnosť mala na konci minulého štvrťroku pomer dlhu k EBITDA vo výške 2,3x spolu s podielom čistého dlhu na imaní pod 40%.

Ocenenie a očakávané výnosy

Očakáva sa, že Leggett & Platt s využitím stredu odhadov vedenia vygeneruje zisk na akciu vo výške 2,45 dolárov za celý fiškálny rok 2021 (čo je mimochodom rovnako ako v roku 2018). Na základe toho sa akcie obchodujú s pomerom ceny k zisku (P/E) vo výške 17,8 (pri cene 44 dolárov za akciu).

Spoločnosť Leggett & Platt má pôsobivú históriu pravidelného navyšovania dividendy. Spoločnosť zvýšila dividendu už 49 rokov v rade. ALE !!! Spoločnosť už vyplatila rovnakú dividendu 8 po sebe nasledujúcich štvrťrokov, pokiaľ nebude dividenda v roku 2021 navýšená, tak bude firma vyradená z dividendových aristokratov.

Leggett & Platt historicky generoval obrovské množstvo peňažných tokov, významnú časť rozdelil svojim investorom a stále mu zostalo dosť na investovanie do rastových iniciatív.

Akcie spoločnosti dnes nesú solídny dividendový výnos vo výške 3,6%. Čo je viac ako dvojnásobok indexu S&P 500, ktorý nesie necelých 1,5%.

Aj keď je spoločnosť takmer dividendovým kráľom, tak by investori mali nakupovať akcie spoločnosti Leggett & Platt bližšie k pomeru ceny a zisku vo výške 15. Čo znamená, že akcie sú dnes mierne nadhodnotené a možno tak očakávať záporný ročný výnos až – 3,4%, ak by sa súčasný P / E pomer vrátil k 15.

Kombinácia rastu ocenenia, očakávaného rastu ziskov o 5% a dividendovým výnosom 3,6% a potenciálnym poklesom ocenenia o -3,4%, tak možno očakávať v nasledujúcich 5-tich rokoch celkové výnosy asi 5% ročne.

Záver

Leggett & Platt využíva osvedčenú stratégiu pre svoj rast, tá je úspešná už viac ako 130 rokov. Spoločnosť je vysoko zisková a má solídny 3,6%-ný dividendový výnos, pritom dividendu firma navyšuje už 49 rokov v rade.

Spoločnosť Leggett & Platt je (mohla by byť) atraktívna akcia pre investorov, ktorí sa zaujímajú o stabilné dividendové rastové akcie. Bohužiaľ súčasné ocenenie je príliš vysoké na to, aby bolo možné akcie nakúpiť pri aktuálnej úrovni ocenení. Navyše je tu pandémia koronavírusu a vďaka tomu možno očakávať ďalší pokles ocenenia.

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár