Dividendový aristokrat: Lowe ‚s

Akcie Americké akcie Dividendy Spotrebiteľský sektor

Spoločnosť Lowe ‚s Companies (LOW:NYSE) je druhým najväčším maloobchodným predajcom domácich potrieb v USA (po Home Depot). Spoločnosť, ktorá má súčasnú trhovú kapitalizáciu vo výške 99 miliárd dolárov, bola založená v roku 1946 a má sídlo v Mooresville, NC. Spoločnosť Lowe‘s prevádzkuje takmer 2 000 železiarstiev a obchodov s domácimi potrebami v USA a Kanade.

Spoločnosť Lowe‘s zverejnila výsledky za prvý štvrťrok 20. mája a zaznamenala čistý zisk 1,3 miliardy dolárov v porovnaní s čistým ziskom vo výške 1,0 miliardy dolárov v predchádzajúcom roku. Zriedený zisk na akciu vzrástol o 35% na 1,76 dolárov, zatiaľ čo upravený zisk na akciu vzrástol o 45% na 1,71 dolárov. Spoločnosť vygenerovala tržby vo výške 19,7 miliárd dolárov, pričom porovnateľné tržby vzrástli o 11,2%. Porovnateľný predaj konkrétne v USA sa zvýšil o 12,3%, pretože sa zdá, že sa v období pandémie COVID-19, sa viac spotrebiteľov pustilo do renovácie svojich domovov. Pozoruhodné pre prvý štvrťrok je, že tržby Lowes.com medziročne vzrástli o 80%, pretože maloobchod prešiel viac menej do online prostredia.

Vzhľadom na neistotu vyvolanou pandémiou COVID-19 spoločnosť zvýšila svoju zaknihovanú hotovosť o 4 miliardy dolárov a zvýšila revolvingovú kapacitu úverových prostriedkov o 770 miliónov dolárov. V súčasnej dobe má spoločnosť približne 6 miliárd dolárov v hotovosti a 3 miliardy dolárov nevyčerpanej kapacity revolvingových úverových nástrojov pre prípad potreby ďalšej likvidity.

V prvom štvrťroku spoločnosť odkúpila 9,6 milióna akcií za 947 miliónov dolárov (teda kúpna cena okolo 98,60 dolárov za akciu, 33% pod aktuálnou cenou) a vyplatené dividendy predstavovali 420 miliónov dolárov. V súčasnej dobe vedenie spoločnosti pozastavilo ďalšie spätné odkúpenia akcií a v tomto roku sa neočakáva, že by nejaké ďalšie odkúpilo, aj keď skôr sa odhadovalo, že kúpi akcie v hodnote približne 5 miliárd dolárov. Je pravdepodobné že tieto plány odkúpenia zostanú, len sa posunú do doby, než sa situácia vo svete upokojí.

Perspektívy rastu

Spoločnosť Lowe ‚s neotvára veľa nových obchodov, ale stále sa jej darí zvyšovať zisk na akciu atraktívnym tempom. Je to spôsobené niekoľkými faktormi, vrátane silného rastu predaja porovnateľných obchodov, ktorý dvíha tržby aj marže. V rokoch 2010 až 2019 spoločnosť zvýšila svoj zisk na akciu o 18,4% ročne. Zisky v tom čase však boli ovplyvnené finančnou krízou, čo viedlo k nízkej východiskovej základni rastu zisku na akciu spoločnosti. Zisk na akciu je poháňaný rastom predajov porovnateľných obchodov, rastúcimi maržami a spätnými odkúpeniami akcií, čo významne znížilo počet akcií. Významné odkúpenia znamenajú, že spoločnosť rozdeľuje zisk na menší počet akcií, čo urýchľuje rast čistého zisku na akciu. Obzvlášť keď ocenenie spoločnosti Lowe’s je nižšie, sú tieto odkúpenia akcií vysoko výhodné.

päťročný graf Lowe ‚s Companies, zdroj: GOOGLE

Vedenie spoločnosti by pravdepodobne zvýšilo spätné odkúpenia, ak by ocenenie významne pokleslo, pri výkupe za prvý štvrťrok dosiahlo vedenie významný zisku. Bývanie zaznamenalo v poslednej dobe trochu oživenia, aj keď veľa spotrebiteľov mohlo byť zasiahnutých krízou COVID-19, zdá sa, že železiarstvam sa darí dobre. Spoločnosť Lowe ‚s by mala byť schopná v nadchádzajúcich rokoch rastu tržieb, ale rast zisku na akciu bude v porovnaní s niekoľkými poslednými rokmi o niečo nižšia.

Spoločnosť Lowe ‚s je dividendový kráľ – vďaka tomu, že zvýšila dividendu 50 rokov po sebe – a jej miera rastu dividend bola v posledných rokoch pozoruhodne vysoká. Za posledných 5 rokov vedenie spoločnosti zvýšilo dividendu o 17% ročne. Očakáva sa, že sa tento dividendový rast v nadchádzajúcich rokoch zmierni a pravdepodobne pod dvojcifernú úroveň.

Konkurencieschopnosť, bezpečnosť a výkonnosť v kríze

Spoločnosť Lowe ‚s je dividendový kráľ, spoločnosť každoročne zvyšuje dividendu už viac ako 50 rokov, a to aj počas recesií a poslednej finančnej krízy. Táto mimoriadne dlhá história v spojení so skutočnosťou, že výplatný pomer je pomerne nízky, ukazuje, že Lowe ‚s je spoľahlivá a nízkoriziková dividendová akcia, kde sa investori nemusia obávať zníženia dividend. Okrem toho by pred spoločnosťou malo byť mnoho rokov rastu dividend. Podnik Lowe‘s je trochu cyklický, ale počas poslednej finančnej krízy si spoločnosť viedla pomerne dobre. Zisk na akciu poklesol o menej ako 20%, a to aj napriek vplyvu na trh s bývaním. Lowe ‚s má konkurenčné výhody z rozsahu a sily značky, pretože pracuje v duopole s Home Depot. Ani jeden z nich výrazne nerozširuje počet svojich obchodov a ani jeden nemá záujem o cenovú vojnu. Obe spoločnosti by mali zostať vysoko ziskové, pretože trh pre domácich majstrov v USA je dostatočne veľký na to, aby dve spoločnosti zarobili veľa peňazí.

Ocenenie

Akcie spoločnosti Lowe‘s sa obchodujú za 20-násobok tohtoročného očakávaného zisku na akciu, čo je o niečo vyššia ocenenie ako priemer za posledných 5 rokov. Aktuálne ocenenie je priamo v súlade so súčasnou reálnou hodnotou 20-násobku očakávaného zisku. Neočakáva sa teda žiadna zmena v ocenení zo súčasnej úrovne v najbližšej dobe.

Záver

Akcie Lowe ‚s ponúkajú celkovú potencionálny návratnosť 11,6% vďaka vysokému očakávanému rastu. Akcie sa obchodujú v súlade s odhadom reálnej hodnoty, ale ponúkajú aj presvedčivý rastový potenciál zisku aj dividend. Očakáva sa, že spätné odkúpenie akcií sa v dlhodobom horizonte ukáže ako plodné. Napriek nedostatočnému rozpätiu bezpečnosti je dnes LOW na rastovej trajektórii a je hodnotené ako špekulatívny nákup, ale vzhľadom k oceneniu je odporúčaná opatrnosť.

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár