Dividendový aristokrat: McDonalds Corporation

Akcie Americké akcie Dividendy Spotrebiteľský sektor

Dividendoví aristokrati sú exkluzívnym zoznamom akcií v indexe S&P 500, s 25 a viacročným zvýšením dividend v rade. 

McDonalds (MCD:NYSE) vyplatil svoju prvú dividendu v roku 1976 a od tej doby ju každý rok zvyšuje. Spoločnosť zvyšuje dividendu už viac ako štyri desaťročia v rade.

Spoločnosť McDonald vykázala úspešný obrat prostredníctvom novej ponuky jedálnych lístkov, prestavaných reštaurácií a zrýchlených investícií do technológií. Dohromady by tieto iniciatívy mali pomôcť McDonaldu pokračovať vo zvyšovaní dividendy po mnoho rokov, hoci sa zdá, že akcie sú dnes nadhodnotené.

Prehľad podnikania

Spoločnosť McDonald bola založená v roku 1954 Rayom Krochom a jeho partnermi Dickom a Macom McDonaldom. Spoločne vytvorili McDonald ‚System Inc. V roku 1960 pán Kroc (pozn.: bol to český emigrant) kúpil výhradné práva na meno McDonald.

S trhovou kapitalizáciou vyše 159 miliárd dolárov je spoločnosť McDonald najväčšou verejne obchodovanou spoločnosťou rýchleho občerstvenia na svete. Prevádzkuje viac ako 39 000 pobočiek, vo viac ako 100 krajinách sveta.

Tržby pochádzajú predovšetkým z franšízových poplatkov. V posledných niekoľkých rokoch McDonald franchising zrýchlil. Kým táto snaha viedla v uplynulých štvrťrokoch k medziročnému poklesu tržieb, umožnila spoločnosti McDonald zvýšiť ziskovosť vďaka navýšeniu marží.

Na konci januára 2021 firma oznámila výsledky za štvrtý kvartál 2020 a celý rok 2020. V štvrtom kvartáli 2020 celkové tržby dosiahli 5,31 miliardy dolárov, čo predstavuje pokles o 2,1% v porovnaní so štvrtým kvartálom 2019. Tržby vo vlastnených reštaurácií klesli o -5,5%, zatiaľ čo tržby z franšízových reštaurácií, ktoré majú výrazne vyššie marže, boli rovnaké. Na upravenej báze bol zisk na akciu v štvrtom kvartáli 2020 vo výške 1,70 dolárov, oproti 1,97 dolárom v štvrtom kvartáli 2019.

Spoločnosť McDonalds za rok 2020 vygenerovala tržby vo výške 19,21 miliardy dolárov, čo je pokles o -10,0% v porovnaní s rokom 2019 a to kvôli vplyvu pandémie COVID-19. Tržby vlastnených reštaurácií klesli o -13,6%, zatiaľ čo tržby z franšízových reštaurácií klesli o -8%. Čisté príjmy boli 4,73 miliardy dolárov alebo teda 6,31 dolárov na akciu, teda opäť pokles oproti roku 2019 s 6,03 miliardami dolárov a 7,88 dolármi na akciu. Po očistení bol zisk na akciu vo výške 6,05 dolárov – oproti 7,84 dolárov v roku 2019.

Kým rok 2020 bol pre McDonald obtiažnym rokom, globálna ekonomika by sa mala z pandémie koronavírusu v roku 2021 zotaviť. Preto možno očakávať, že sa firma McDonald tento rok vráti k rastu.

Dividendový výnos: 2,22%

päťročný graf McDonoalds, zdroj: GOOGLE

Perspektívy rastu

Výkonnosť spoločnosti McDonald sa zlepšila, čo je z veľkej časti dôsledkom strategických iniciatív zavedených pre obnovu rastu. Tieto iniciatívy fungujú dobre a McDonald je v dobrom postavení, aby pokračoval v raste.

Po prvé, McDonald vidí v niekoľkých rokoch potenciál zvýšiť počet svojich jednotiek.

McDonald má však veľa ďalších katalyzátorov rastu.

Spoločnosť McDonald oznámila nové jedálne lístky, vrátane celodenných raňajok, ktoré výrazne zvýšia predaj. Obnovené zameranie na poskytovanie hodnoty zákazníkom tiež pomohlo obnoviť tržby. Spoločnosť McDonald v posledných rokoch taktiež začala využívať nové technológie, ktoré pomáhajú rýchlejšie vybaviť zákazníkov.

Napríklad spolupracuje s dodávateľskými službami tretích strán, ako sú Uber Eats (UBER) a GrubHub (GRUB), a nedávno tiež  kúpila firmu Apprente, ktorá ponúka hlasové technológie. Apprente vyvíja technológiu umelej inteligencie, ktorá pomôže zabezpečiť rýchlejšie a presnejšie plnenie objednávok. McDonald tiež zaviedol mobilné objednávky a kiosky v mnohých svojich reštauráciách, aby ešte viac zjednodušil proces objednávania.

To pomohlo spoločnosti McDonald k lepším výsledkom v Spojených štátoch. V roku 2020 sa porovnateľné tržby v USA zvýšili o 0,4%, čo pomohlo vyrovnať záporné tržby vo výške -15% v medzinárodnom segmente a -10,5% v medzinárodnom licencovanom segmente.

Možno tak očakávať, že firma McDonald v najbližších 5-tich rokoch vygeneruje až 6%-ný ročný rast zisku na akciu. Tento rast sa bude skladať z rastu predajov a spätného odkupu akcií.

Konkurenčné výhody a výkonnosť v čase finančnej krízy

Spoločnosť McDonald má niekoľko konkurenčných výhod, ktoré jej dávajú náskok pred konkurenciou.

Po prvé, ide o najväčšiu verejne obchodovanú spoločnosť rýchleho občerstvenia na svete. Má obrovský rozsah, ktorý jej umožňuje udržať nízke ceny.

A má veľmi silnú značku. Podľa spoločnosti Forbes je spoločnosť McDonald siedmou najcennejšou značkou na svete.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo McDonald stále zvyšuje svoju dividendu je, že má defenzívny obchodný model. Keď je ekonomika v poklese, spotrebitelia si utiahnu opasky, najmä pokiaľ ide o stravovanie. Spotrebitelia sa počas recesie presúvajú do rýchleho občerstvenia, než aby chodili do reštaurácií na vyššej úrovni.

Z tohto pohľadu má firma McDonald z recesie prospech. Ako dôkaz sú nižšie uvedené zisky na akciu počas finančnej krízy:

  • zisk na akciu v roku 2007 bol vo výške 2,91 dolárov
  • zisk na akciu v roku 2008 bol vo výške 3,67 dolárov (26% nárast)
  • zisk na akciu v roku 2009 bol vo výške 3,98 dolárov (8% nárast)
  • zisk na akciu v roku 2010 bol vo výške 4,60 dolárov (16% nárast)

Spoločnosť McDonald každoročne zvýšila zisky, dvojcifernú zloženú ročnú mieru. To je veľmi impozantné a vypovedá to o recesii odolnom obchodnom modeli. Investori si tak môžu byť takmer istí, že spoločnosť môže aj naďalej zvyšovať dividendu, aj keď dôjde k ďalšej recesii.

Ocenenie a očakávaný výnos

Akcie spoločnosti McDonald generovali v posledných rokoch obrovské výnosy.

Za posledných 5 rokov akcie firmy McDonald vygenerovali celkové ročné výnosy vo výške 15,7% ročne. Jedinou nevýhodou tohto vynikajúceho výkonu je to, že akcie sú teraz vysoko nadhodnotené. Pri použití aktuálnej ceny akcie vo výške okolo 210 dolárov a očakávaného zisku na akciu na rok 2020 vo výške 8,40 dolárov má akcia pomer ceny a zisku vo výške 25.

Za posledné desaťročie mali akcie spoločnosti McDonald priemerný pomer P / E vo výške 21. Za rozumný odhad reálnej hodnoty je možné považovať výšku okolo 19. Ak by sa akcie vrátili k férovému oceneniu (P / E vo výške 19), tak by ročné výnosy do roku 2026 klesli asi o 5%.

Dnes to teda znamená, že akcie spoločnosti McDonald sú nadhodnotené. A to ako na základe relatívneho porovnania so širším trhom, tak aj s vlastným historickým priemerom. Vplyv nadhodnotenia bude našťastie vyvážený rastom zisku na akciu a dividendami. Okrem očakávaného rastu EPS o 6% ročne do roku 2026, tak aj akcia tiež ponúka dividendový výnos asi 2,4%.

Celkovo, tak možno očakávať, že akcie firmy McDonald vygenerujú celkové výnosy iba 2,7% ročne, čo je slabá predpokladaná miera návratnosti. Relatívne nízky očakávaný výnos je spôsobený vysokým ocenením akcií McDonald, ktoré je v súčasnej dobe neobvykle vysoké.

Záver

Spoločnosť McDonald vypláca dividendu už viac ako 45 rokov v rade. Počas týchto štyri a pol desaťročí sa firma musela čas od času zmeniť, aby zostala na vrchole meniacich sa spotrebiteľských trendov. Vždy však uspela, čo svedčí o sile jej značky a obchodného modelu.

V posledných rokoch to musela firma urobiť znovu a výsledky sú veľmi povzbudivé. Minulý rok bol veľmi náročný a firma McDonald bola výrazne ovplyvnená poklesom globálnej ekonomiky a dopadmi koronavírusovej pandémie. Je však pravdepodobné, že rok 2021 bude pre firmu návratom k rastu.

Za týchto okolností je pravdepodobné, že investori neuvidia vysoké zisky vďaka vysokému oceneniu akcií. Investori by tak mali s nákupom akcií firmy McDonald počkať na lepšie (nižšie) ocenenie.

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár