Dividendový aristokrat: Nucor

Akcie Americké akcie Dividendy Priemysel Základné materiály

Spoločnosť Nucor (NUE:NYSE) je najväčším výrobcom ocele v Severnej Amerike. Napriek pôsobeniu v notoricky volatilnom sektore je spoločnosť Nucor tiež pozoruhodne stabilná. Spoločnosť zvýšila dividendu 48 rokov v rade, čo ju kvalifikuje ako člena dividendových aristokratov.

Dividendová konzistencia spoločnosti Nucor jej umožňuje vyniknúť vo svojom sektore a medzi aristokratmi. V tomto článku budeme analyzovať obchodný model spoločnosti Nucor, vyhliadky na rast a ocenenie.

Prehľad podnikania

Spoločnosť Nucor je po desaťročnom raste najväčším výrobcom ocele v Severnej Amerike. Spoločnosť má sídlo v Charlotte v Severnej Karolíne a má trhovú kapitalizáciu vo výške 17 miliárd dolárov.

Spoločnosť Nucor nebola vždy lídrom v oceliarskom priemysle. Spoločnosť má dlhú a spletitú históriu, ktorú možno vysledovať až po zakladateľa spoločnosti Ransoma E. Olds (tvorca automobilu Oldsmobile). Olds opustil vlastnú automobilovú spoločnosť kvôli nezhode s akcionármi a vytvoril REO Motor Company, ktorá sa nakoniec premenila v Nuclear Corporation of America – prvý predchodca spoločnosti Nucor.

Spoločnosť v súčasnosti pôsobí v troch segmentoch:

  • Steel Mills (podľa tržieb najväčší segment)
  • Steel Products
  • Raw Materials

Spoločnosť Nucor vyrába širokú škálu typov materiálov, vrátane plechu, oceľových tyčí, štruktúrnych útvarov, oceľových plátov, nadväzujúcich produktov a materiálov. Väčšina produkcie spoločnosti pochádza z kombinácie plechu a ocele, ako tomu bolo po mnoho rokov.

Spoločnosť Nucor bola dlhodobo úspešná. Spoločnosť sa naďalej sústreďuje predovšetkým na nízkonákladovú výrobu. To umožňuje udržiavať ziskovosť počas poklesu a tiež vytvárať významnú prevádzkovú páku počas lepších časov. Okrem toho sa snaží rozšíriť ponuku svojich produktov na nové trhy a udržať a posilniť svoje vedúce postavenie na trhu v existujúcich oblastiach. Tieto zásady spoločnosti poslúžili veľmi dobre a preto je dnes najväčším severoamerickým výrobcom.

Posledných niekoľko rokov bolo pre spoločnosť Nucor ťažkých vďaka významnej globálnej ponuke na trhu s oceľou. Okrem toho štátna podpora výroby ocele v Číne naďalej podporuje vysokú úroveň dodávok a nízke ceny. Existuje však niekoľko faktorov, ktoré naznačujú, že by sa výkon spoločnosti mal v najbližších niekoľkých rokoch zlepšiť. Tieto faktory sú podrobnejšie opísané v nasledujúcej časti.

Dividendový výnos: 2,03%

päťročný graf Nucor, zdroj: GOOGLE

Perspektívy rastu

Posledných niekoľko rokov bolo pre spoločnosť Nucor a jej konkurentov po celom svete volatilných. Ceny ocele boli veľmi volatilné, predovšetkým vďaka ponuke z medzinárodných trhov, konkrétne z Číny. Čínska vláda za účelom ochrany čínskych výrobcov ocele zaplavila globálne trhy určitými druhmi výrobkov z ocele, aby čínskym výrobcom bolo ťažšie konkurovať.

To viedlo k zníženiu produkcie v dôsledku nadmernej ponuky, čo poškodilo ziskovosť spoločnosti Nucor. Rok 2017 bol však rozhodne silným odrazom od dna a roky 2018 a 2019 boli silnými rokmi. Spoločnosť zostala zisková aj v roku 2020, aj keď príjmy poklesli kvôli slabej globálnej ekonomike.

Vo štvrtom kvartáli 2020 tržby narástli o 7% oproti tretiemu kvartálu 2020, vďaka zotavujúcej sa ekonomike z pandémie koronavírusu. Tony ocele dodávané zákazníkom medzikvartálne vzrástli o 2%, na druhú stranu to ale bolo rovnako ako v štvrtom kvartáli 2019. Priemerná predajná cena za tonu ocele sa v štvrtom kvartáli 2020 medzikvartálne zvýšila o 5% a medziročne o 3%.

Zisk na akciu v štvrtom kvartáli 2020 dosiahol 1,30 dolárov na akciu, oproti 0,63 dolárom na akciu v treťom kvartáli 2020 a 0,35 dolárov na akciu v štvrtom kvartáli 2019. Za celý rok 2020 spoločnosť Nucor vykázala EPS vo výške 2,36 dolárov, čo bol výrazný pokles oproti 4,14 dolárov v roku 2019.

Zisk spoločnosti Nucor v roku 2020 výrazne prepadol, ale spoločnosť stále zostala zisková, čo jej umožňuje každoročne zvyšovať dividendu.

Unikátna schopnosť spoločnosti zvyšovať dividendu po dobu 48 rokov, a to aj ako výrobca komodít, je do značnej miery daná jej statusom nízkonákladového výrobcu.

To spoločnosti Nucor pomohlo zostať ziskovou a zvyšovať dividendu vo všetkých hospodárskych cykloch, zatiaľ čo mnoho výrobcov komodít s vyššími nákladmi nemôže v priebehu času obstáť.

To dávam investorom predstavu o tom, ako rýchlo bude firma Nucor pravdepodobne v budúcnosti rásť, keď sa pozriete na historické rasty spoločnosti. V rokoch 2001 až 2016 spoločnosť Nucor zvyšovala svoj upravený zisk na akciu vo výške približne 13%, hoci rok 2016 bol pre tohto výrobcu ocele rokom nízkeho zisku.

Z dôvodu pandémie koronavírusu možno pravdepodobne očakávať iba 2%-ný rast zisku na akciu, aj keď bude vďaka prítomnosti spoločnosti v odvetví cyklických materiálov volatilný. Obrovský nárast zisku na akciu dosiahnutý v rokoch 2017 a 2018 predstavoval vrchol krátkodobého potenciálu spoločnosti Nucor.

Zisk na akciu za posledné dva roky klesol. Z dlhodobého hľadiska však majú trhy, kde spoločnosť Nucor pôsobí, do značnej miery priaznivé výhľady budúceho rastu … teda za predpokladu, že pandémia koronavírusu v roku 2021 skončí.

Diverzifikácia spoločnosti Nucor z hľadiska koncových trhov je kľúčovým faktorom nielen pre rast, ale tiež ponúka určitú relatívnu bezpečnosť, pokiaľ by došlo k útlmu dopytu. To pomáha spoločnosti počas recesií dobre fungovať – ​​v porovnaní s konkurenčnými výrobcami ocele.

Celkovo tak možno v najbližších 5tich rokoch očakávať asi ročný 2%-ný rast zisku na akciu.

Konkurenčné výhody a výkon v kríze

Nucor je výrobcom a distribútorom surovín, konkrétne ocele. V súlade s tým je spoločnosť “komoditný podnik” – jedným z najväčších rozdielov medzi konkurentmi je cena.

Warren Buffett má čo povedať o komoditných podnikoch:

,,Akcie spoločností predávajúcich výrobky podobné komoditám by mali byť opatrené výstražným štítkom: ‘ Konkurencia môže byť nebezpečná pre ľudské bohatstvo.’ ”

Celkom iste nie sú komoditné podniky vďaka svojej cyklickosti najbezpečnejšími podnikmi. To možno vidieť na výsledkoch spoločnosti Nucor počas finančnej krízy 2007-2009:

  • upravený zisk na akciu v roku 2007 – 4,98 dolárov
  • upravený zisk na akciu v roku 2008 – 6,01 dolárov
  • upravený zisk na akciu v roku 2009 čistá strata  – 0,94 dolárov
  • upravený zisk na akciu v roku 2010 – 0,42 dolárov
  • upravený zisk na akciu v roku 2011 – 2,45 dolárov

Zisk na akciu spoločnosti Nucor bol zdecimovaný finančnou krízou. Spoločnosť Nucor je jedným z mála aristokratov, ktorých zisk sa počas tohto búrlivého obdobia znížil na nulu. Zisk sa len nedávno dostal na predkrízovú úroveň, aj keď spoločnosť stále zvyšuje svoju dividendu.

Vzhľadom na toto všetko by spoločnosť Nucor nemala byť vnímaná ako „obranná“ investícia. Investori teda musia / mali by očakávať, že spoločnosť počas hospodárskych útlmov bude trpieť. Okrem toho, pretože je oceľ využívaná ako politický vyjednávací nástroj na medzinárodnej úrovni, tak by si investori mali byť vedomí toho, že rast spoločnosti nie je viazaný iba na jej vlastný výkon, ale potenciálne aj na vonkajšie vplyvy.

Ocenenie a očakávaný výnos

Očakáva sa, že spoločnosť Nucor vo fiškálnom roku 2021 vykáže upravený zisk na akciu vo výške asi 5,12 dolárov. Vďaka tomu by pomer ceny a zisku mal byť vo výške 11,3, čo je veľmi nízky pomer oproti iným odvetviam na akciovom trhu, ale u výrobcu ocele by sme mali byť opatrnejší.

Reálna hodnota je okolo 10-násobku ceny a zisku, čo znamená, že spoločnosť Nucor je dnes výrazne nadhodnotená. Časť toho je určite preto, že zisk tento rok podstatne poklesol, zatiaľ čo cena akcií sa držala relatívne dobre.

Cyklickosť obchodného modelu spoločnosti Nucor znamená, že medziročné zmeny zisku majú významný vplyv na ocenenie spoločnosti. Zisk na akciu za rok 2018 predstavoval vrchol tohto cyklu a akcie sa vtedy zdali lacné.

Môžeme však použiť dividendový výnos ako metriku pre ocenenie, čo nám pomôže pochopiť ocenenie. Súčasný dividendový výnos vo výške 2,8% je mierne pod priemerným dividendovým výnosom, ktorý sa pohybuje okolo 3%.

V najbližších rokoch tak možno očakávať celkový ročný výnos medzi 2% a 3%, pretože rast EPS bude kompenzovaný poklesom ocenení, pričom dividendy budú hlavnou časťou výnosov akcionárov. Dividendový výnos okolo 3% tak bude pre investorov tým hlavným aspektom pre nákup akcií spoločnosti Nucor.

Spoločnosť Nucor má veľmi pôsobivú históriu dividend – nedávno  zvýšila svoju dividendu už 48. rok v rade. Firma už vyplatila 191 po sebe idúcich štvrťročných dividend. Na druhú stranu, ale tempo rastu dividend sa v posledných rokoch výrazne spomalilo. Posledné navýšenie bolo nižšie ako 1%.

Spoločnosť Nucor bola / je / bude citlivá na hospodársky pokles, čo znamená, že investori by mali pred nákupom akcií zvážiť dopady súčasnej recesie. Vzhľadom na vysoké ocenenie by investori mali počkať na lepšiu cenu.

Záver

Status dividendového aristokrata spoločnosti Nucor pomáha vyniknúť v tomto vysoko volatilnom materiálovom sektore. Existuje len veľmi málo podnikov zo sektoru materiálov s takouto históriou rastu upraveného zisku na akciu.

Akcie spoločnosti Nucor majú vyšší dividendový výnos ako index S&P 500 a spoločnosť má dlhú históriu každoročného zvyšovania dividend. Spoločnosť má tiež silné postavenie v odvetví a zdravú rozvahu.

Súčasné ocenenie akcií si však nezaslúži odporúčania k nákupu. A spoločnosť by bola / je / bude významne zasiahnutá hospodárskym poklesom (krízou).

Investori, ktorí hľadajú vstup do sektoru materiálov, by mali počkať na lepšiu príležitosť k nákup akcií spoločnosti Nucor.

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár