Dividendový aristokrat Nucor

Akcie Americké akcie Dividendy Priemysel

Nucor (NUE:NYSE) je najväčším výrobcom ocele v Spojených štátoch a je to tiež dividendový aristokrat. Napriek pôsobeniu v sektore notoricky volatilných surovín, Nucor vykazuje pozoruhodne stály výkon. Spoločnosť zvýšila svoju ročnú dividendu už 46 po sebe nasledujúcich rokov, čo ju radí medzi členov dividendových aristokratov.

Dôslednosť dividendovej výplaty Nucor (NUE:NYSE) umožňuje vyniknúť vo svojom odvetví, ako aj medzi dividendovými aristokratmi. V súčasnej dobe existuje iba 5 dividendových aristokratov zo sektoru materiálov.

V tomto článku si podrobne analyzuje investičné vyhliadky spoločnosti Nucor (NUE:NYSE), aby sme zistil, či je akcia v súčasnosti atraktívna pre dlhodobých investorov.

Prehľad podnikania

Nucor (NUE:NYSE) je najväčším výrobcom ocele v Spojených štátoch. Spoločnosť sídli v Charlotte v Severnej Karolíne a má trhovú kapitalizáciu presahujúcu 18 miliárd dolárov.

Nucor (NUE:NYSE) nebol vždy lídrom v oceliarenskom priemysle. Spoločnosť má dlhú a spletitú firemnú históriu, kedy na začiatku stál zakladateľ Ransom E. Olds (tvorca automobilu Oldsmobile). Olds opustil svoju vlastnú automobilovú spoločnosť pretože sa nezhodol s akcionármi a vytvoril novú spoločnosť REO Motor Company, ktorá sa nakoniec zmenila na Nuclear Corporation of America – prvý predchodca firmy Nucor ako ju poznáme dnes.

Spoločnosť Nucor (NUE:NYSE) v súčasnosti pôsobí v troch segmentoch: oceliarne (najväčší segment podľa výnosov), oceliarske výrobky a suroviny.

Spoločnosť Nucor (NUE:NYSE) vyrába širokú škálu typov materiálov, vrátane oceľových plechov, oceľových konštrukčných tvarov, výrobkov nadväzujúcich na iné výrobky a suroviny. Väčšina výroby spoločnosti pochádza z kombinácie plechovej a tyčovej ocele a je to tak už mnoho rokov.

Posledných niekoľko rokov bolo pre Nucor (NUE:NYSE) ťažkých vďaka výraznému globálnemu prezásobeniu trhu s oceľou. Navyše štátna podpora výroby ocele v Číne aj naďalej podporuje vysoký objem výroby a tým nízke ceny. Existuje však niekoľko faktorov, ktoré naznačujú, že výkonnosť spoločnosti by sa mala v najbližších niekoľkých rokoch zlepšiť a tieto faktory si rozoberieme nižšie.

Perspektívy rastu

Posledných niekoľko rokov boli pre Nucor (NUE:NYSE) ako na horskej dráhe. Ceny ocele boli veľmi volatilné a to predovšetkým kvôli dodávkam surovín pochádzajúcich z konkrétnych medzinárodných trhov, predovšetkým z Číny.

To viedlo k zníženiu výroby, čo znížilo ziskovosť spoločnosti Nucor (NUE:NYSE), hoci rok 2017 bol rozhodne slušný odraz od dna a rok 2018 bol tiež silným rokom. V treťom štvrťroku roku 2018 sa tržby zvýšili o 30% na 6,74 miliardy dolárov. Zisk za akciu (earnings-per-share) sa viac ako zdvojnásobil v tomto štvrťroku. Objem predaja vzrástol o 7%, vyššie ceny a daňová reforma tiež prispeli k rastu ziskov.

Tarify na oceľ, ktoré boli zavedené v roku 2018, pomohli stabilizovať výsledky spoločnosti Nucor (NUE:NYSE). Či tieto sadzby zostanú v súčasnej podobe alebo budú nejako upravené, poprípade budú nakoniec úplne zrušené, sa ešte len uvidí. Avšak v súčasnej dobe sú pre Nucor pozitívne.

Nucor (NUE:NYSE) veľmi pravdepodobne bude ďalej rásť pomocou akvizícií, v ktorých bude pokračovať. Spoločnosť v minulosti vykonala niekoľko strategických akvizícií, keď bolo treba a vedenie uviedlo, že jej cieľom je aj naďalej v akvizíciách pokračovať, a to zvýšením počtu mlynov a procesných kapacít.

Jedinečná schopnosť Nucor (NUE:NYSE) navyšovať dividendu už viac ako 40 rokov, a to aj keď funguje v komoditnom sektore, je daná predovšetkým jeho postavením producenta s nízkymi nákladmi.

To pomohlo firme Nucor (NUE:NYSE) zostať zisková a vyplácať dividendy vo všetkých častiach ekonomického cyklu, zatiaľ čo mnoho iných výrobcov komodít, s vyššími nákladmi, muselo dividendu znížiť / zrušiť.

päťročný graf NUCOR, zdroj: GOOGLE

Investori môžu na histórii firmy Nucor (NUE:NYSE) vidieť, ako sa bude pravdepodobne dividenda a rast spoločnosti vyvíjať v budúcnosti. Medzi rokmi 2001 a 2016 Nucor zvýšil svoj upravený zisk na akciu (adjusted earnings-per-share) v priemere o asi 13%, hoci rok 2016 bol pre tohto výrobcov ocele rokom poklesu príjmov.

Odhaduje sa, že spoločnosť Nucor (NUE:NYSE) veľmi pravdepodobne vykáže rast upraveného zisku na akciu (adjusted earnings-per-share) vo výške 2,5%, hoci to bude rast malý, práve pre prítomnosť NUCOR v odvetví cyklických materiálov. Obrovský nárast ziskov vykázaný v rokoch 2017 a 2018 bol vrcholom, ktorý sa blíži k špičke ziskového potenciálu firmy Nucor.

Konkurenčné výhody a výkonnosť v čase finančnej krízy

Nucor (NUE:NYSE) je výrobcom a distribútorom suroviny: ocele. Tým sa spoločnosť radí ku „komoditným obchodníkom“ – v tomto sektore je najväčšou prednosťou pred konkurenciou cena.

Warren Buffett o komoditách hovorí:

„Akcie spoločností, ktoré podnikajú v komoditnej výrobe, by mali byť opatrené varovným štítkom: Konkurencia môže byť pre ľudské bohatstvo nebezpečná.“

Áno iste, komoditné podniky nie sú vďaka svojej cyklickosti defenzívne. To je dobre viditeľné pri pohľade na výkonnosť spoločnosti Nucor počas finančnej krízy v rokoch 2007 až 2009:

upravený zisk na akciu v roku 2007: 4,98 dolárov
upravený zisk na akciu v roku 2008: 6,01 dolárov
upravený zisk na akciu v roku 2009: čistá strata vo výške 0,94 dolárov
upravený zisk na akciu v roku 2010: 0,42 dolárov
upravený zisk na akciu v roku 2011: 2,45 dolárov

Zisk na akciu (earnings-per-share) firmy Nucor (NUE:NYSE) bol na konci finančnej krízy vymazaný. Spoločnosť je jedným z mála dividendových aristokratov, ktorej zisky počas tohto búrlivého obdobia boli negatívne. Zisk dosiahol pred-recesnej úrovne len nedávno, napriek tomu, však Nucor neustále svoje dividendy zvyšuje.

Napriek tomu cez to všetko, by Nucor (NUE:NYSE) nemal byť považovaný za defenzívnu investíciu. Investori by mali očakávať, že spoločnosť počas hospodárskeho poklesu opäť utrpí straty. Navyše si treba uvedomiť, že cena ocele je využívaná pre politické vyjednávanie na medzinárodnej úrovni, a teda by si mali investori uvedomiť, že bohatstvo spoločnosti nie je spojené len s vlastnými akciami, ale potenciálne aj s ďalšími vonkajšími silami.

Ocenenie a očakávané výnosy

Vedenie Nucor (NUE:NYSE) očakáva, že za fiškálny rok 2018 oznámi upravený zisk na akciu (adjusted earnings-per-share) vo výške asi 7,20 dolárov. To by znamenalo ďalší obrovský skok v medziročnom raste, pretože v roku 2017 bol zisk na akciu (earnings-per-share) len 3,59 dolára. To znamená pomer ceny a zisku (price-to-earnings ratio) vo výške 8,2, čo je pomerne nízka úroveň pri porovnaní so širším trhom. Je však tiež dôležité porovnať súčasné ocenenie Nucor (NUE:NYSE) s jeho dlhodobým historickým priemerom.

Nucor (NUE:NYSE) v súčasnosti obchoduje so zľavou k svojmu dlhodobému priemeru, tak aj so zľavou k priemernému ocenenie indexu S&P 500.

Avšak, cyklicita bchodného modelu Nucor (NUE:NYSE) znamená, že akákoľvek zmena zisku za fiškálny rok, ktorý sa na výpočet použil, bude mať významný vplyv na ocenenie spoločnosti. Odhad zisku za akciu (earnings-per-share) v roku 2018 pravdepodobne predstavuje vrchol tohto cyklu a preto by sa ocenenie mohlo zdať ako lacné, pretože pokles ziskov je dnes oveľa pravdepodobnejší ako v minulých rokoch.

Použitím dividendového výnosu môže pomôcť investorom s ocenením. Súčasný dividendový výnos je 2,6%, čo je zhruba v súlade s historickými dividendovými výnosmi, hoci je to tiež veľmi volatilné.

Cena akcií je na podobnej úrovni ako pred piatimi rokmi, čo naznačuje, že pre investorov existujúce ocenenie nie je príliš príťažlivé. Možno predpokladať, že tomu tak je preto, že zisky v roku 2018 prudko narástli a je tak oveľa pravdepodobnejšie, že v nadchádzajúcich rokoch budú klesať, než aby rástli. Z tohto dôvodu nie je v dnešnej dobe najlepší čas Nucor kúpiť (hoci dlhodobí investori by stále mohli vidieť dobré výsledky vďaka vysokému jednocifernému rastu ziskov a zdravému dividendovému výnosu vo výške 2,8%).

Celková ročná návratnosť však bude v nasledujúcich rokoch takmer nulová, pretože rast ziskov a pokles ocenenia sa pravdepodobne vzájomne vyrovnajú, tak ako tomu bolo už v minulosti. Dividendový výnos vo výške 2,8% je tak pre investorov jediným pozitívom.

Nucor (NUE:NYSE) bude veľmi pravdepodobne opäť v dobe ekonomického poklesu veľmi zasiahnutý, čo znamená, že by investori pred nákupom akcií mali zvážiť potenciálny vplyv budúcej recesie.

Záver

Status dividendového aristokrata pomáha Nucor (NUE:NYSE) byť na špici v odvetví vysoko volatilných materiálov. Existuje len veľmi málo firiem so surovinami (komoditami), ktoré dokázali zvyšovať svoje upravené zisky na akciu (adjusted earnings-per-share) niekoľko desaťročí v rade.

Nucor (NUE:NYSE) má o málo vyšší dividendový výnos ako index S&P 500, ale spoločnosť má dlhú históriu každoročného navyšovania dividend. Nucor má tiež silnú pozíciu vo svojom priemyselnom sektore a zdravú rozvahu.

Súčasné ocenenie akcií však nemožno odporučiť k nákupu. A navyše spoločnosť bude veľmi pravdepodobne výrazne ovplyvnená budúcou recesiou. Preto investorom, ktorí hľadajú vstup do sektoru materiálov, sa odporúča počkať na lepšiu príležitosť k nákupu akcií spoločnosti Nucor do svojich portfólií.

Zdroj: suredividend, IG

Ohodnoť článok

Pridaj komentár