Dividendový aristokrat: Otis Worldwide Corporation – „odpadlík“ z United Technologies

Akcie Americké akcie Dividendy Služby Technológie

Keď už sme spomínali Raytheon Technologies (RTX) a Carrier Global (CARR), tak sa pozrieme aj na ďalšiu oddelenú firmu zo spoločnosti United Technologies (UTX) – Otis Worldwide Corporation (OTIS:NYSE).

Firma Otis Worldwide Corporation zdedila titul dividendový aristokrat po firme United Technologies, ktorá svojou dividendu zvýšila 26 rokov po sebe. Ony vlastne všetky tri spoločnosti – Raytheon Technologies, Carrier Global a Otis Worldwide – dividendovú históriu zdedili po spoločnosti United Technologies.

A dnes sa spolu na firmu Otis Worldwide Corporation pozrieme bližšie, aby sme si zhodnotili jej rastový potenciál, odolnosť voči recesii a ocenenia.

Prehľad

Samotná firma Otis má dlhú históriu, bola totiž založená už v roku 1853 a verejne obchodovanou spoločnosťou sa stala v roku 1920. Dnes je firma Otis najväčšou a najznámejšou spoločnosťou v oblasti výroby, inštalácie a servisu výťahov a eskalátorov. Výrobky firmy denne pomôžu premiestniť viac ako 2 miliardy ľudí po celom svete.

Spoločnosť má trhovú kapitalizáciu vo výške 20 miliárd dolárov a v roku 2019 jej tržby predstavovali 13,1 miliardy dolárov. Zamestnáva 69 000 ľudí po celom svete.

Novovzniknutá spoločnosť Otis Worldwide Corporation zatiaľ nezverejnila svoje prvé výsledky, takže sa budeme musieť pozrieť, ako si jednotka Otis viedla ako súčasť firmy United Technologies.

Firma United Technologies reportovala posledné výsledky 31. decembra 2019 kde uviedla, že časť Otis mala čisté tržby vo výške 3,36 miliardy dolárov (o 1,9% medziročne viac) a upravený prevádzkový zisk bol 521 miliónov dolárov (o 2,2% medziročne viac).

Za celý rok 2019 časť Otis vygenerovala tržby vo výške 13,11 miliárd dolárov (o 1,6% medziročne viac) a upravený prevádzkový zisk vo výške 2,01 miliardy dolárov (o 1,4% medziročne viac). A prevádzková marža bola vo výške 15,4% (rovnako ako v roku 2018).

Vedenie 11. februára 2020 prezentovalo nasledujúci výhľad pre rok 2020:

Vedenie na rok 2020 očakáva rast predaja na 13,1 až 13,3 miliardy dolárov, rast prevádzkového zisku o 40 až 70 miliónov dolárov a rast voľného peňažné toku o 1 až 1,1 miliardy dolárov.

Hoci sú tieto odhady pre rok 2020 od vedenia spoločnosti (nie nejakého analytika), tak je nutné ich brať s nutnou dávkou rezervy. Pretože stav globálnej ekonomiky sa odvtedy podstatne zmenil, vplyv koronavírusu zrejme bude väčší ako sa pôvodne predpokladalo.

V nadchádzajúcich rokoch vedenie spoločnosti očakáva mierny organický rast tržieb, jednociferný rast prevádzkového zisku a vyšší jednociferný rast EPS.

Opäť je potrebné tieto odhady brať s rezervou, boli publikované pred masívnym rozšírením koronavírusu do sveta a vplyv na dopyt po výrobkoch spoločnosti Otis môže byť vyšší ako vedenie pôvodne predpokladalo.

Na druhej strane, servis výťahov a eskalátorov je nutný stále.

Rast

Očakáva sa slušný rast predajov aj tržieb. 

Firma Otis má pre svoj rast k dispozícii rad faktorov, ktoré by ho mali podporiť: 

  • zvyšovanie urbanizácie
  • rast strednej triedy spoločnosti 
  • digitalizácia. 

Všetky tieto faktory budú aj naďalej zvyšovať dopyt po výrobkoch firmy Otis a jej službách. Firma Otis bude tiež ťažiť zo svojho veľkého zastúpenia na trhu a známeho mena v sektore výťahov a eskalátorov.

Služby generujú 57% tržieb a celých 80% prevádzkového zisku, takže v krátkodobom horizonte by dopad koronavírusu nemal (nemusel) byť tak veľký. Ak by však pandémia a karanténa trvala dlhšiu dobu, tak to určite bude mať na firmu vplyv.

Predaje nových firemných výrobkov majú cyklický charakter, ale služby majú naopak necyklický. Z tohto dôvodu je firma recesiám veľmi dobre odolná, teda v prípade, že recesia netrvá príliš dlhú dobu.

Analytici očakávajú až 6%-ný medziročný rast, aj keď krátkodobý dopyt bude zrejme o dosť nižšií, než koľko Otis vykazoval, keď bol ešte súčasťou United Technologies.

graf Otis Worldwide Corporation, zdroj: GOOGLE

Konkurenčné výhody a výkon pri recesii

Najväčšou konkurenčnou výhodou firmy Otis je jej celosvetovo známa značka.

To firme zabezpečilo celosvetovo najväčší počet inštalovaných výťahov a eskalátorov. Tie firme prinášajú opakované tržby za služby, ktoré pomôžu firme prekonať krátkodobý pokles dopytu po nových výrobkoch.

Spoločnosť zatiaľ nevydala prvé výsledky ako samostatná spoločnosť, ale spoločnosť United Technologies počas finančnej krízy reportovala zisky na akciu v nasledujúcej výške:

  • 2008 – 4,90 dolárov
  • 2009 – 4,12 dolárov
  • 2010 – 4,74 dolárov
  • 2011 – 5,49 dolárov

Z toho je vidieť, že aj koronavírusová kríza by nemala byť pre firmu veľkým problémom. Navyše vedenie už oznámilo, že cielia na dividendový výplatný pomer asi 40%. A tak by firma mala mať dostatok priestoru pre budúce zvyšovanie dividendy.

Ocenenie

Analytici pre rok 2020 očakávajú zisk na akciu vo výške 2,18 dolárov a tržby vo výške 12 miliárd dolárov, s maržou 8%. Vzhľadom k minuloročným výsledkom sa to zdajú byť veľmi nízke odhady, keď vlani mala firma tržby vyše 13 miliárd dolárov. Ale keď zatiaľ nevieme aký vplyv bude mať koronavírus na výsledky, tak je opatrnosť na mieste.

Ak by teda aj napriek dopadu koronavírusu spoločnosť dosiahla 2,18 dolárov zisku na akciu, dokázala by ho v najbližších 5tich rokoch navyšovať o 6%, tak by sme sa za rok dostali na 2,92 dolárov EPS. Berte to, ale ako veľmi hrubý odhad – upresniť ho bude možné až firma vydá svoje prvé výsledky a vlastný odhad budúceho vývoja.

Keď budeme vychádzať z historického pomeru P / E firmy United Technologies, ktorý bol vo výške 16 a pokúsime sa odhadnúť aký vplyv môže mať osamostatnenie, tak by férová cena vychádzala okolo 47 dolárov za akciu. Teda cena okolo 46 dolárov za akciu (v čase písania článku) je tesne pod touto hranicou.

Dividenda

Vedenie spoločnosti svoju prvú dividendu ešte neohlásilo, ale už dopredu oznámilo, že bude cieliť na 40%-ný výplatný pomer. To by zodpovedalo ročnej dividende vo výške 0,87 dolárov. To by pri cene 47 dolárov dávalo ročný hrubý dividendový výnos vo výške 1,85%.

Keď budeme predpokladať rovnaký 6%-ný rast, tak by sme sa za 5 rokov dostali na ročnú dividendu vo výške 1,16 dolárov a teda pri nákupnej cene 47 dolárov na dividendový výnos vo výške 2,47%

Pri započítaní 6%-ného rastu dividendy by potom férová cena akcie mala byť okolo 52 dolárov a teda rast ceny zo súčasných 46 dolárov by pridalo ďalších asi 2,5% ročných výnosov.

To samo o sebe nie je nijako zaujímavý rast, ale so započítaním dividendového výnosu sa však dostaneme cez 5% a to už je celkom dobrý výnos pre najbližšie roky.

Záver

Firma Otis je tu s nami už 167 rokov a rozhodne ešte mnoho rokov tu s nami bude. Keď sa z nej dnes opäť stala samostatná spoločnosť, tak svojim investorom ponúka možnosť spolupodieľať sa na rade dôležitých a rastúcich trendov po celom svete.

Čiastočne cyklická povaha firmy mohla znížiť investorské výnosy, ale na druhej strane má firma veľké príjmy zo služieb, ktoré ani v dobe ekonomického poklesu nemožno zrušiť. To pomôže firme Otis prekonávať ťažké ekonomické podmienky dnes aj v budúcnosti.

Dnes, keď ešte firma nevydala svoje prvé výsledky ako samostatná spoločnosť, je veľmi ťažké odhadovať budúci vývoj. Navyše je pravdepodobné, že vplyv koronavírusu bude mať na firmu Otis v krátkodobom horizonte silný dopad.

Preto možno akcie firmy Otis Worldwide Corporation odporučiť iba investorom, ktorí majú pevné nervy a v prípade poklesu ceny budú ochotní riediť za nižšie ceny. Ostatní by mali počkať na prvé výsledky a oznámenia prvej dividendy.

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár