Dividendový aristokrat: Target

Akcie Americké akcie Dividendy Spotrebiteľský sektor

Spoločnosť Target (TGT:NYSE) je maloobchodným gigantom. Má trhovú kapitalizáciu vo výške 60 miliárd dolárov. Dnes prevádzkuje viac ako 1 850 obchodov v USA a tiež online obchod. Má rozmanitý rad produktov a tohtoročné tržby by mali dosiahnuť takmer 83 miliárd dolárov.

Vedenie spoločnosti Target vykázalo výsledky za prvý štvrťrok 20. mája. Celkový porovnateľný predaj vzrástol v prvom štvrťroku o 10,8%, najmä vďaka online predaju, ktorý medziročne vzrástol o 141%. Šialenstvo ľudí ohľadom tvorby zásob na horšie časy malo za následok rapídny rast dopytu a rast tržieb spoločnosti o 11,3% na 19,6 miliárd dolárov. Prevádzkový príjem činil 468 miliónov dolárov, čo je pokles z 1 135 miliárd dolárov v predchádzajúcom roku.

Prevádzková marža predstavovala 2,4% tržieb, oproti 6,4% v predchádzajúcom roku. Hrubá marža predstavovala 25,1% z tržieb oproti 29,6% v prvom štvrťroku minulého roka, čo odrážalo predovšetkým zhoršenie stavu zásob v súvislosti s rýchlym spomalením v odevoch a doplnkoch a tiež nepriaznivý mix, keď sa spotrebitelia zásobovali spotrebným materiálom. Rovnako sa zvýšili dodávateľské náklady, ale predajné, správne a administratívne náklady za prvý štvrťrok boli medziročne rovnaké.

Upravený zisk na akciu klesol z 1,53 dolárov v minulom prvom kvartáli na 0,59 dolárov v tomto štvrťroku kvôli zníženiu marží. Pre tento rok bol znížený odhad zisku na akciu na 5 dolárov, ale pre výpočet reálnej hodnoty a výpočtu ocenenia, sa používa 6 dolárov na akciu.

Perspektívy rastu

Spoločnosť Target za posledné desaťročie zvýšila svoj zisk na akciu priemerným ročným tempom 6,5%. V dôsledku tvrdej konkurencie a neúspešného pokusu o expanziu do Kanady zostal zisk spoločnosti Target na akciu od roku 2012 do roku 2017 takmer na rovnakej úrovni. Avšak snahy o obrat priniesli ovocie a v dôsledku toho Target v posledných štvrťrokoch výrazne zlepšila svoju výkonnosť. Za posledných päť rokov spoločnosť znížila počet akcií o približne 4% ročne.

päťročný graf Target, zdroj: GOOGLE

Celkovo sa očakáva, že ročný rast po tomto roku bude 6%. Očakáva sa aj to, že pokračujúci rast porovnateľných predajov, bude spolu s malým rastom marže a prípadným vrátením akcií hnacou silou budúceho rastu. Elektronický obchod spoločnosti tiež funguje veľmi dobre a malé predajne spoločnosti fungujú taktiež veľmi dobre, čo spoločnosti v najbližších rokoch otvára novú cestu k rastu. Predajné, správne a administratívne náklady stále rastú, aj keď pomaly, takže je to tiež niečo, na čo sa musíme zamerať. Taktiež upozorňujeme, že odkúpenia akcií boli od 1. štvrťroku 2020 pozastavené na dobu neurčitú.

Konkurenčné výhody, bezpečnosť a výkonnosť v kríze

Spoločnosť Target zvyšuje dividendu viac ako päť desaťročí. Keďže dividenda v poslednej dobe rástla oveľa rýchlejšie ako zisk, výrazne sa zvýšil výplatný pomer a to z 20% v roku 2009 na 44% v tomto roku.

Navyše spoločnosť do svojich obchodov intenzívne investuje, aby mohla reagovať na meniace sa prostredie v maloobchodnom sektore. Preto je pravdepodobné, že vedenie spoločnosti bude v nasledujúcich rokoch zvyšovať dividendu pomalšie. Konkurenčná výhoda spoločnosti Target spočíva v nízkych cenách za atraktívny tovar.

Vzhľadom k cenovej vojne v maloobchodnom sektore však konkurencieschopnosť spoločnosti klesá. Navyše, keďže spotrebitelia majú tendenciu obmedzovať svoju spotrebu počas krízy, je spoločnosť v takýchto obdobiach zraniteľná. V roku 2008 jej zisk na akciu klesol o 14%. Avšak tento výkon bol oveľa lepší ako u väčšiny spoločností, ktoré počas krízy zaznamenali oveľa prudší pokles zisku. Okrem toho trvalo len rok, než sa zisk vrátil na úroveň pred krízou. Preto, aj keď je spoločnosť zraniteľná v období hospodárskeho poklesu, je stále oveľa odolnejšia než väčšina akcií.

Ocenenie

Po výpredaji kvôli koronavírusu sa akcie Target prudko odrazili a teraz sa obchodujú mierne nad odhadom reálnej hodnoty 17-násobku zisku. Akcie sa dnes obchodujú so zvýšeným pomerom cena / zisk 20 v čase, keď zisk výrazne klesá. Taktiež upozorňujeme na to, že sa akcie obchodujú s najnižším očakávaným výnosom od finančnej krízy. Ak sa akcie v nasledujúcich piatich rokoch vrátia k odhadu reálnej hodnoty, zníži to celkový očakávaný výnos v nasledujúcich piatich rokoch o približne 3% ročne.

Záver

Po nedávnej rally a vzhľadom na klesajúce marže, môžeme vidieť akcie Target ako nadhodnotené. Dividendová história spoločnosti je vynikajúca, ale výnos je pomerne nízky. V nadchádzajúcich rokoch po nedávnej rally sa očakávajú celkové ročné výnosy len 5%. Vzhľadom na situáciu ohľadom marží a rýchlo sa zvyšujúcemu oceneniu, považujeme za vhodnejšie akcie držať než kupovať.

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár