Dividendový tip – Realty Income (O:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Reality


Popis spoločnosti

Spoločnosť bola založená v roku 1969 a na burzu bola uvedená v roku 1994. Sídlo spoločnosti sa nachádza v San Diegu v Kalifornii a od svojho uvedenia na burzu zvýšila počet vlastnených nehnuteľností z 630 na 6483 v 49 štátoch USA, Portoriku a Veľkej Británii. Hodnota vlastnených nehnuteľností stúpla z 451 miliónov dolárov na 19,5 miliardy dolárov. Spoločnosť vypláca mesačnú dividendu, ktorú pravidelne zvyšuje a radí sa do skupiny dividendových aristokratov.

Výsledky

Zverejnené výsledky vedením spoločnosti za štvrtý štvrťrok a celý rok 2019 boli pozitívne. Čistý príjem na akciu za posledný štvrťrok roka predstavoval 0,39 dolárov na akciu a AFFO na akciu vzrástlo o 8,9% oproti rovnakému štvrťroku 2018 na 0,86 dolárov. Vedenie spoločnosti investovalo 1,7 miliardy dolárov do výstavby a renovácií 556 nehnuteľností vrátane 221 miliónov dolárov investovaných do piatich nehnuteľností vo Veľkej Británii. Predajom kmeňových akcií spoločnosť získala 582,2 miliónov dolárov.

Za celý rok 2019 predstavoval čistý príjem na akciu 1,38 dolárov a AFFO na akciu vzrástlo o 4,1% na 3,32 dolárov. Celková investícia do nehnuteľností predstavovala 3,7 miliardy dolárov a zahŕňala 789 nehnuteľností vrátane 797,8 miliónov dolárov investovaných do 18 nehnuteľností vo Veľkej Británii. Za celý rok získala spoločnosť predajom kmeňových akcií 2,2 miliardy dolárov za veľmi výhodných podmienok vďaka vysokej cene akcií.

Vedenie spoločnosti, pred dopadom koronakrízi očakávalo, že v roku 2020 investuje 2,25 až 2,75 miliárd dolárov a poskytlo odhad AFFO v roku 2020 vo výške 3,50 až 3,56 dolárov na akciu, čo by predstavovalo medziročný nárast o 5, 4 až 7,2%. Vzhľadom na súčasnú situáciu však vedenie spoločnosti svoje odhady stiahlo a nové neposkytlo.

ročný graf Realty Income, zdroj: GOOGLE

Budúci výhľad

Prvého marca oznámilo vedenie spoločnosti Realty Income aprílovú dividendu vo výške 0,233 dolárov, čo predstavuje nárast o 0,2%. Jednalo sa o 106. navýšenie dividendy, od doby, kedy boli akcie kótované na NYSE v roku 1994.

Táto spoločnosť je modelom konzistencie peňažných tokov a preukázala svoju schopnosť odmeniť svojich akcionárov dividendou aj v čase nepriaznivých trhových podmienok. Aj napriek tomu je v súčasnej dobe vhodné počítať s rizikom zníženia alebo zrušenia dividend aj u takto spoľahlivých dividendových akcií spoločností ako je Realty Income, pretože je zrejmé, že niektorí nájomníci nie sú schopní platiť nájomné.

Vedenie spoločnosti Realty Income však od poslednej krízy vykonalo niekoľko krokov k diverzifikácii svojho portfólia nehnuteľností. Napríklad pri poslednej kríze tvorili reštaurácie 21% portfólia nehnuteľností spoločnosti. Dnes je to iba 9,3% a je dôležité podotknúť, že 6% z toho sú rýchle občerstvenia, ktoré aj v súčasnej situácii majú otvorené vďaka svojej možnosti rozvozu či predaji cez okienko.

Navyše v súčasnej dobe viac ako 50% nájomníkov sa môže pýšiť investičným stupňom. Zatiaľ čo v čase finančnej krízy mal investičný stupeň iba jeden z 15 najvýznamnejších nájomcov teraz je to 11.

Je jasné, že nejaký vplyv na príjmy spoločnosti súčasná situácia mať bude, pretože niektorí nájomcovia sa ocitnú v problémoch. Avšak aj samo vedenie spoločnosti avizovalo, že s nájomníkmi koná a robí všetko preto, aby súčasnú situáciu prečkali. Veríme, že peňažné toky sa zase rýchlo rozbehnú ihneď potom, čo všetky opatrenia pominú. Podľa zloženia nájomcov bolo dotknuté maximálne 20% portfólia spoločnosti a z týchto 20% určite nie všetci rovnako viď. príklad s reštauráciami vyššie.

Ocenenie

Akcie spoločnosti Realty Income zažili veľmi strmý pád. Z maxima okolo 80 dolárov za akciu sa prepadli k 40 dolárom. Pri súčasnej cene 56,68 dolárov ponúkajú dividendový výnos bez mála 5% oproti historickému priemeru vo výške 4,6%.

V súčasnej dobe nie sú akcie výrazne podhodnotené, keď počítame s rovnakým AFFO ako v roku 2019 jedná sa skôr o spravodlivé ocenenie. Avšak akýkoľvek rast AFFO bude mať z hľadiska ocenení priaznivý vplyv a možno očakávať rast ocenenia a ceny akcie, rovnako tak i dividendy. Výplatný pomer predstavoval 79,8% AFFO a dividenda sa tak stále javí ako bezpečná.

Hodnotenie

Sám riaditeľ spoločnosti uviedol, že veľa nájomcov je schopných znížiť svoje náklady, aby prečkalo súčasný stav. Nikto presne nevie, kedy sa americká ekonomika opäť naštartuje, avšak veríme, že spoločnosť Realty Income bude schopná aj naďalej generovať spoľahlivý peňažný tok a vyplácať mesačnú dividendu v krátkodobom i dlhodobom horizonte. Preto aj pri súčasnej skôr férovej ​​cene sa domnievame, že akcie sú počas týchto výpredajov vhodné k nákupu.

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár