Dividendy

Dividenda je podiel akcionára na zisku spoločnosti, vyplývajúci z vlastníctva akcie spoločnosti. Dividendy poskytujú „pasívny“ príjem a majú tiež zvýhodnené daňové sadzby. Keď spoločnostiam rastú zisky a zvyšujú dividendy, ceny akcií zvyčajne nasledujú tento rast, z dlhodobého hľadiska. Dividendy sú tiež dôležitým ukazovateľom hodnoty akcie. Spoločnosť, ktorá je schopná neustále zvyšovať svoju dividendu, pravdepodobne bude neustále zvyšovať aj svoje zisky. Inými slovami, rast dividend pomáha identifikovať dobre riadené spoločnosti, ktorým sa dá dôverovať v budúcnosti. Spoločnosti, ktoré každoročne zvyšujú svoju dividendu, patria medzi najlepšie dividendové spoločnosti.

Dividendoví králi KINGS

K dividendovým kráľom patrí vybraná skupina spoločností, ktoré zvýšili svoju dividendu 50 (a viac) po sebe nasledujúcich rokov. V súčastnosti je to 20 spoločností s indexu S&P 500.

Dividendoví aristokrati ARISTOCRATS

K dividendovým aristokratom patria spoločností z indexu S&P 500, ktoré zvýšili dividendu najmenej 25 po sebe nasledujúcich rokov. Sú najlepšími platiteľmi dividend, čo sa týka veľkých spoločností. Vďaka svojej veľkosti a histórii sú potencionálnymi voľbami pre tých investorov, ktorí očakávajú dôsledný dividendový rast.

Dividendoví šampióni CHAMPIONS

Je to zoznam spoločností obchodovaných na amerických burzách, ktoré zvýšili svoju dividendu najmenej 25 po sebe idúcich rokov. Tento zoznam je podobný ako ten s dividendovými aristokratmi, ale s väčším výberom malých a stredných spoločností, ktoré nemusia byť členmi S&P 500.

Dividendoví uchádzači CONTENDERS

Tento zoznam obsahuje spoločnosti, ktoré sú obchodované na amerických burzách, ktoré zvýšili svoju dividendu 10 po sebe idúcich rokov, ale zas menej ako 25. Nachádzajú sa tu spoločnosti, ktoré nemajú dosť dlhú dividendovú históriu na to, aby boli na zozname dividendových šampiónov.

Dividendoví žiaci ACHIEVER

Sú to spoločnosti, ktoré sú obchodované na amerických burzách, ktoré neustále zvyšujú svoje dividendy najmenej 10 rokov. Väčší „svet“ akcií a nižšie požiadavky poskytujú širší výber platcov dividend vysokej kvality, najmä v oblastiach so strednou a nízkou kapitalizáciou.