Ekonomika sa mení, (niektoré) dividendy zostávajú

Akcie Americké akcie České akcie Dividendy Európske akcie Zaujímavosti

Hoci rok v znamení koronavírusovej krízy priniesol výrazné pozastavovanie či znižovanie dividend, mnoho spoločností vo výplatách podielov zo zisku pokračuje. A dokonca aj v Európe a Británii, kde sú dividendové škrty najbežnejšie, hlási zhruba polovica firiem tento rok rast výplat.

Spoločnosti s väčšou citlivosťou na vývoj ekonomiky a s väčším zadlžením sú vystavené najväčšiemu riziku nutnosti znižovať dividendy. Spoločnosti s defenzívnejšími obchodnými modelmi a silnejšími súvahami sú na tom samozrejme lepšie.

Európske a britské podniky vyplácajú oproti iným trhom väčšiu časť svojich ziskov akcionárom a tak sú u nich dividendy citlivejšie na vývoj príjmov. Európski regulátori navyše tento rok presadzovali pozastavenie dividend v bankách a u niektorých poisťovní. Sila súvahy sa ukazuje ako podstatný faktor pre udržateľnosť dividend.

Na trhu bol tiež zrejmý príklon investorov k firmám, ktoré ponúkajú vyššie výnosy. Nezriedka však firmy s vysokými dividendovými výnosmi nepatria práve k najvýkonnejším titulom na burze. Napriek náročnému prostrediu je však pre dividendových investorov dobrou správou, že je na trhu veľa spoločností, ktoré generujú zisky a pokračujú vo vyplácaní dividend. A aj medzi spoločnosťami, ktoré v súčasnosti podiely zo zisku nevyplácajú, možno nájsť atraktívne dlhodobé príležitosti.

Akcie sú atraktívne vďaka politike centrálnych bánk

Dividendové výnosy teraz nie sú v absolútnom vyjadrení nijako vysoké. Sú zhruba v súlade alebo mierne pod dlhodobými priemermi. S oživením ekonomiky pravdepodobne príde aj oživenie v oblasti dividend, nie je ale jasné, ako rýchlo sa bude ekonomika zotavovať.

Pre akcie ako triedu aktív ale teraz hovorí prostredie minimálnych sadzieb, ktoré centrálne banky zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu. Výnosy vládnych dlhopisov a firemných bondov investičného stupňa spadli na historicky nízku úroveň. Výnosy dlhopisov nižšej kvality sú naopak vyššie, ide ale často o firmy, u ktorých s krízou narástlo riziko nesplácania. Výnosy bezpečných dlhopisov sú tak výrazne pod dlhodobými priemermi, zatiaľ čo dividendové výnosy zostávajú blízko priemerov.

Úrokové sadzby centrálnych bánk sa pravdepodobne v najbližšej dobe nezvýšia, a preto je možné, že investori usilujúci o zmysluplné výnosy budú musieť prejsť z trhov s pevne úročenými aktívami na trh akciový.

Zmeny v prioritách vládnych výdavkov by mohli zvýhodniť firmy s udržateľnými dividendovými programami

Mnohé z najväčších ekonomík sa stretávajú so starnutím populácie a financovanie dôchodkových systémov sa tak stalo pre niektoré z nich dlhodobým problémom. Už pred súčasnou krízou sa zdalo nevyhnutné, aby zodpovednosť za finančné zabezpečenie v starobe prešlo viac zo štátov na jednotlivca. Teraz, keď v dôsledku obrovských stimulačných balíčkov dôjde k navýšeniu fiškálnych deficitov, budú vlády nútené ešte viac prehodnotiť svoje výdavkové priority. Zníženie nákladov na štátne dôchodky sa môže stať mimoriadne naliehavé.

Ak sú jednotlivci nútení šetriť si viac na dôchodok, akú investičnú stratégiu zvolia? To je samozrejme na nich, avšak diverzifikované portfólio akcií spoločností vyplácajúcich dividendy udržateľným spôsobom sa javí ako zaujímavé riešenie. Dividendy môžu byť použité ako zdroj príjmov pre tých, ktorí odchádzajú do dôchodku, alebo môžu byť opäť investované tými, ktorí sú ešte len vo fáze akumulácie úspor.

Zdroj: investicniweb

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár