Enbridge (ENB:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Energetika

Ústredie: Calgary, Kanada
Generálny riaditeľ: Al Monaco (1.10.2012 – súčasnosť), Patrick D. Daniel (1.1.2001-súčasnosť)
Dátum založenia: 1949
Spravované aktíva: 82,80 miliárd
Sektor: energetika
Priemysel: skladovanie a preprava ropy a plynu
Počet zamestnancov: 11 200
Adresa: 200, Fifth Avenue Place, 425 – 1st Street SW, Calgary, AB, T2P 3L8, Kanada
Telefónny kontakt: 403 231 3900
Webová stránka: www.enbridge.com

Dividendový výnos: 6,53%

päťročný graf Enbridge, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 2,64 dolárov
Výplatný pomer: 118,48%
Roky rastu: 0 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,65 dolárov
Ex dividend day: 14.2.2023
Dátum výplaty: 1.3.2023
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend:

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Enbridge

Enbridge Inc. (ENB:NYSE) funguje ako spoločnosť pôsobiaca v oblasti energetickej infraštruktúry. Spoločnosť podniká v piatich segmentoch: kvapalinové potrubia, preprava plynu a midstream, distribúcia a skladovanie plynu, výroba obnoviteľnej energie a energetické služby. Segment kvapalinové potrubia prevádzkuje ropovody a súvisiace terminály na prepravu rôznych druhov ropy a iných kvapalných uhľovodíkov v Kanade a USA. Sektor prenosu plynu a midstreamu investuje do plynovodov a zberných a spracovateľských zariadení v Kanade a USA. Segment distribúcie a skladovania plynu sa podieľa na operáciách obsluhy zemného plynu, ktoré slúžia domácnostiam, obchodným a priemyselným zákazníkom v Ontáriu, ako aj na distribúcii zemného plynu a činnostiach v oblasti prepravy energií v Quebecu. Segment výroby energie z obnoviteľných zdrojov prevádzkuje zariadenia na výrobu energie, ako sú veterné, solárne, geotermálne a zariadenia na rekuperáciu odpadového tepla a prenosové aktíva v Severnej Amerike a Európe. Segment energetické služby poskytuje služby energetického marketingu rafinériám, výrobcom a ďalším zákazníkom; marketing fyzických komodít a logistické služby v Kanade a USA. Spoločnosť bola predtým známa ako IPL Energy Inc. a v októbri 1998 zmenila svoj názov na Enbridge Inc. Spoločnosť Enbridge Inc. bola založená v roku 1949 a sídli v kanadskom Calgary.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár