Enterprise Products Partners (EPD:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Energetika

Ústredie: Houston, Texas, USA
Generálny riaditeľ: W. Randall Fowler + A. James Teague (január 2020 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1968
Spravované aktíva: 56,02 miliárd
Sektor: energetika
Priemysel: skladovanie a preprava ropy a zemného plynu
Počet zamestnancov:
Adresa: 1100 Louisiana Street, 10th Floor, Houston, TX, 77002-5227, USA
Telefónny kontakt:
713 381 6500
Webová stránka: www.enterpriseproducts.com

Dividendový výnos: 7,61%

päťročný graf Enterprise Products Partners, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 1,96 dolárov
Výplatný pomer: 78,61%
Roky rastu: 23 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,49 dolárov
Ex dividend day: 30.1.2023
Dátum výplaty: 14.2.2023
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners L.P. (EPD:NYSE) poskytuje midstreamové energetické služby výrobcom a spotrebiteľom zemného plynu, skvapalneného zemného plynu (NGL), ropy, petrochemických produktov a rafinovaných produktov. Spoločnosť pôsobí prostredníctvom štyroch segmentov: NGL Pipelines & Services, Crude Oil Pipelines & Services, Natural Gas Pipelines & Services a Petrochemical & Refined Products Services. Segment NGL Pipelines & Services ponúka spracovanie zemného plynu a súvisiace marketingové služby NGL. Prevádzkuje 19 zariadení na spracovanie zemného plynu v Colorade, Louisiane, Mississippi, Novom Mexiku, Texase a Wyomingu; NGL plynovody; frakcionačné zariadenia NGL; NGL a súvisiace zariadenia na skladovanie produktov a námorné terminály NGL. Segment Crude Oil Pipelines & Services prevádzkuje ropovody; skladovacie a námorné terminály ropy, ktoré zahŕňajú flotilu 255 cisterien s ťahačom a návesom, ktoré sa používajú na prepravu ropy. Zaoberá sa aj marketingovými aktivitami v oblasti ropy. Segment Natural Gas Pipelines & Services prevádzkuje plynovodné systémy na zber, úpravu a prepravu zemného plynu. Prenajíma podzemné zásobníky zemného plynu v soľnej kupole v Napoleonville v Louisiane; vlastní podzemnú skladovaciu jaskyňu soľnej kupole v okrese Wharton v Texase a obchoduje so zemným plynom. Segment Petrochemical & Refined Products Services prevádzkuje frakcionáciu propylénu a súvisiace marketingové aktivity; komplex izomerizácie butánu a súvisiace operácie s deizobutanizérom; a zariadenia na zvýšenie oktánového čísla a na výrobu izobutylénu s vysokou čistotou. Prevádzkuje aj ropovody a terminály pre rafinované produkty; terminály na export etylénu, ako aj poskytuje marketingové služby pre rafinované produkty a služby námornej dopravy. Spoločnosť bola založená v roku 1968 a sídli v Houstone v Texase.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár