EPR Properties (EPR:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Reality

Ústredie: Kansas City, Missouri, USA
Generálny riaditeľ: Gregory K. Silvers
Dátum založenia: 1997
Výnosy: 3,46 miliárd
Sektor: REIT
Priemysel: špecializované REIT-y
Počet zamestnancov: 55
Adresa: 09 Walnut Street, Suite 200, Kansas City, MO, 64106-2003, USA
Telefónny kontakt: 816 472 1700
Webová stránka: www.eprkc.com

Dividendový výnos: 7,25%

päťročný graf EPR Properties, zdroj: GOOGLE


Ročná výplata (FWD): 3,30 dolárov
Výplatný pomer: 67,31%
Roky rastu: 0 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,28 dolárov
Ex dividend day: 29.6.2023
Dátum výplaty: 17.7.2023
Frekvencia výplaty: mesačne

História rastu dividend:

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti EPR Properties

EPR Properties je popredným diverzifikovaným investičným fondom pre čistý prenájom nehnuteľností (REIT), ktorý sa špecializuje na vybrané trvalé zážitkové nehnuteľnosti v odvetví nehnuteľností. Zameriava sa na oblasti nehnuteľností, ktoré vytvárajú hodnotu tým, že uľahčujú trávenie voľného času a rekreácie mimo domova, kde sa spotrebitelia rozhodnú minúť svoj čas a peniaze podľa vlastného uváženia. Majú celkové aktíva vo výške približne 5,8 miliardy dolárov (po akumulovaných odpisoch približne 1,3 miliardy dolárov) v 44 štátoch. Dodržiavajú prísne kritériá upisovania a investovania, ktoré sú zamerané na kľúčové štandardy peňažných tokov na úrovni odvetvia, nehnuteľností a nájomcov. Veria, že ich sústredený prístup poskytuje konkurenčnú výhodu a potenciál stabilných a atraktívnych výnosov.

Zdroj: seekingalpha.com

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár