Gladstone Commercial Corporation (GOOD:NASDAQ)

Akcie Americké akcie Dividendy Reality

Ústredie: Virgínia, USA
Generálny riaditeľ: David John Gladstone
Dátum založenia: 2003
Spravované aktíva: 870,14 miliónov
Sektor: REIT
Priemysel: diverzifikované REIT
Počet zamestnancov: neuvedené
Adresa: 1521 Westbranch Drive, Suite 100, McLean, VA, 22102, USA
Telefónny kontakt:
703 287 5800
Webová stránka: www.gladstonecommercial.com

Dividendový výnos: 7,06%

päťročný graf Gladstone Commercial, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 1,50 dolárov
Výplatný pomer: 3 128,75%
Roky rastu: 3 roky
Posledná ohlásená dividenda: 0,13 dolárov
Ex dividend day: 16.2.2022
Dátum výplaty: 27.2.2022
Frekvencia: mesačne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Gladstone Commercial Corporation

Gladstone Commercial Corporation (GOOD:NASDAQ) je realitný investičný fond zameraný na získavanie, vlastníctvo a prevádzkovanie čistých prenajatých priemyselných a kancelárskych nehnuteľností v celých Spojených štátoch. Spoločnosť Gladstone Commercial zaplatila 189 po sebe nasledujúcich mesačných hotovostných dividend zo svojich kmeňových akcií. Pred vyplácaním dividend na mesačnej báze vyplatila spoločnosť Gladstone Commercial päť po sebe nasledujúcich štvrťročných dividend v hotovosti. Spoločnosť tiež vyplatila 53 po sebe nasledujúcich mesačných hotovostných dividend na preferovaných akciách série D, 12 po sebe nasledujúcich mesačných hotovostných dividend na preferovaných akciách série E a tri po sebe idúce mesačné dividendy v hotovosti na preferovaných akciách série F. Gladstone Commercial od svojho založenia v roku 2003 nikdy nevynechal, nezredukoval ani neodložil dividendu.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár