Goldman, Bank of America aj Barclays veria, že rastová rally môže pokračovať

Akcie Ekonomika Financie Zaujímavosti

Analytici popredných svetových bánk Goldman Sachs (GS:NYSE), Bank of America (BAC:NYSE) a Barclays (BARC:LON) veria, že rastová rally globálnych akciových trhov ťahaná predovšetkým cyklickými a hodnotovými titulmi môže ešte nejakú dobu pokračovať.

Cyklickými sú označované firmy, ktoré sú úzko späté s cyklickým vývojom ekonomiky. Pri zlepšovaní ekonomickej situácie také firmy rastú a naopak. Hodnotové tituly sú potom tie považované za dlhodobo podhodnocované s očakávaným priestorom pre rast.

Veľké množstvo účastníkov trhu teraz verí v oživovanie ekonomiky naprieč celým svetom v súvislosti s ich reštartom a snahou po návrate do predkoronavírusových úrovní. Táto skupina nachádza oporu predovšetkým v stále väčšom uvoľnovaniu prijatých reštriktívnych opatrení a v podpore vlád a centrálnych bánk celého systému.

päťročný graf S&P 500, zdroj: GOOGLE

Podľa analytikov Goldman Sachs vstúpili trhy v posledných týždňoch do „druhej rastovej fázy“ spájané práve so spomínaným príklonom k ​​cyklickým a hodnotovým sektorom a titulom. Podľa historických skúseností príklon k spomínaným sektorom bude ešte nejaký čas pokračovať. V prípade Európy podobné rotácie trvali v priemere 4 mesiace a generovali zhodnotenie o cca 15%. To by naznačovalo, že sa teraz trhy nachádza zhruba v 80% celej rotácie. Podľa Goldman Sachs nie je pravdepodobné dlhodobejšie trvanie príklonu k spomínaným sektorom, pokiaľ nedôjde k patričnému posunu ďalšieho ekonomického rastu, dlhopisových výnosov a inflačných očakávaní.

Za „cyklické“ sú zvyčajne považované sektory ako technológie, doprava, energia a materiály, herné a všeobecne firmy napojené na spotrebiteľské výdavky.

Za „defenzívne“ sú potom označované sektory málo závislé na ekonomickom cykle. To znamená napríklad zdravotná starostlivosť, verejné služby a spotrebný tovar.

Cyklické sektory favorizujú tiež analytici Barclays. Podľa ich analýz založených na prípadoch z minulosti majú cyklické sektory po dosiahnutí miním tendenciu silný rast v nasledujúcom roku. Podľa analytikov hodnotové akcie sa v poslednej dobe stále ešte len hľadajú. Pokiaľ bude pokračovať oživovanie ekonomík a bude sa zlepšovať všeobecná dôvera, mohol by prísť čas aj pre hodnotové tituly.

Zdroj: kurzy

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár