Hawaiian Electric Industries Inc. (HE:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Verejné služby

Ústredie: Honolulu, Hawaii, USA
Generálny riaditeľ: Constance H. Lau (2.5.2006 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1891
Spravované aktíva: 4,46 miliárd
Sektor: verejné služby
Priemysel: elektrické služby
Počet zamestnancov: 3 702
Adresa: 1001 Bishop Street, Suite 2900, Honolulu, HI, 96813, USA
Telefónny kontakt:
808 543 5662
Webová stránka: www.hei.com

Dividendový výnos: 3,45%

päťročný graf Hawaiian Electric Industries, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 1,40 dolárov
Výplatný pomer: 60?44%
Roky rastu: 3 roky
Posledná ohlásená dividenda: 0,35 dolárov
Ex dividend day: 23.2.2022
Dátum výplaty: 10.3.2022
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Hawaiian Electric Industries

Spoločnosť Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE:NYSE) sa prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zapája do podnikania v oblasti energetiky, bankovníctva a investícií do obnoviteľnej a udržateľnej infraštruktúry v štáte Havaj. Pôsobí v troch segmentoch: Electric Utility, Bank a Other. Segment Electric Utility sa zaoberá výrobou, nákupom, prenosom, distribúciou a predajom elektriny na ostrovoch Oahu, Havaj, Maui, Lanai a Molokai. Jeho obnoviteľné zdroje energie a potenciálne zdroje zahŕňajú veternú, solárnu, fotovoltaickú, geotermálnu, vlnovú, vodnú, komunálny odpad a iné biopalivá. Tento segment slúži predmestským komunitám, letoviskám, zariadeniam ozbrojených síl Spojených štátov a poľnohospodárskym operáciám. Segment Bank prevádzkuje komunitnú banku, ktorá ponúka bankové a iné finančné služby spotrebiteľom a podnikom, vrátane sporiacich a bežných účtov; a úvery zahŕňajúce rezidenčné a komerčné nehnuteľnosti, hypotéky na bývanie, výstavbu a development, viacrodinné rezidenčné a komerčné nehnuteľnosti, spotrebiteľské a komerčné úvery. Tento segment prevádzkuje 42 pobočiek, z toho 29 pobočiek na Oahu, 6 pobočiek na Maui, 4 pobočky na Havaji, 2 pobočky na Kauai a 1 pobočku na Molokai. Segment Others investuje do neregulovanej obnoviteľnej energie a udržateľnej infraštruktúry v štáte Havaj. Spoločnosť Hawaiian Electric Industries Inc. bola založená v roku 1891 a jej ústredie sa nachádza na Honolulu na Havaji.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár