Hewlett Packard Enterprise (HPE:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Technológie

Ústredie: Houston, Texas, USA
Generálny riaditeľ: Antonio Neri (1.2.2018- súčasnosť)
Dátum založenia: 1939
Spravované aktíva: 35,41 miliárd
Sektor: informačné technológie
Priemysel: technologický hardvér, úložisko a periférie
Počet zamestnancov: 59 400
Adresa: 11445 Compaq Center West Drive, Houston, TX, 77070, USA
Telefónny kontakt: 650 687 5817 Webová stránka: www.hpe.com

Dividendový výnos: 3,14%

päťročný graf Hewlett Packard, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 0,48 dolárov
Výplatný pomer: 25,42%
Roky rastu: 5 rokov 
Posledná ohlásená dividenda: 0,12 dolárov
Ex dividend day: 7.9.2021
Dátum výplaty: 6.10.2021
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Hewlett Packard Enterprise Company

Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise Company (HPE:NYSE) poskytuje riešenia, ktoré zákazníkom umožňujú bezproblémovo zachytávať, analyzovať a spracovávať plynulo potrebné dáta. Spoločnosť ponúka servery na všeobecné účely, servery optimalizované na pracovné zaťaženie; stojanové a vežové servery HPE ProLiant; HPE BladeSystem, HPE Synergy a HPE ProLiant; úložné riešenia; riešenia pre sekundárne pracovné zaťaženia, sieťové úložiská a diskové produkty, ako sú modulárne úložné polia HPE a HPE XP. Ponúka tiež produkty HPE Apollo a Cray; produkty HPE Superdome Flex, HPE Nonstop, HPE Integrity, HPE Moonshot a HPE Edgeline. Spoločnosť ďalej poskytuje riešenia mobility a IT pod značkou Aruba, ktoré zahŕňajú prístupové body Wi-Fi, prepínače, smerovače a senzory – ako je cloudová správa, správa siete, kontrola prístupu do siete, analytické, zabezpečovacie a lokalizačné služby; profesionálne a podporné služby, ako aj modely služieb a spotreby pre inteligentné portfólio produktov. Okrem toho ponúka zákazníkom rôzne leasingové, finančné a spotrebné programy a služby správy majetku s cieľom uľahčiť modely nasadenia technológií a získanie kompletných IT riešení vrátane hardvéru, softvéru a služieb od spoločnosti Hewlett Packard Enterprise a ďalších. Spoločnosť ďalej investuje do komunikačných a mediálnych riešení, laboratórií spoločnosti Hewlett Packard a rôznych podnikateľských inkubačných projektov. Slúži obchodným a veľkým podnikovým skupinám, vrátane obchodných spoločností a podnikov verejného sektora a prostredníctvom rôznych partnerov zahŕňajúcich predajcov, distribučných partnerov, výrobcov originálneho vybavenia, nezávislých dodávateľov softvéru, systémových integrátorov a poradenské firmy. Spoločnosť má strategické spojenectvá s The Swiss National Supercomputing Centre a NVIDIA; Citrix Systems, Inc . a Wipro Limited. Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise Company bola založená v roku 1939 a ústredie má v Houstone v Texase.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár