Hodnotové akcie preberajú taktovku, oproti rastovým sa im darí čím ďalej, tým lepšie

Akcie Dividendy Zaujímavosti

Hodnotové akcie sa v priebehu minulej dekády nachádzali mimo záujem väčšiny investorov, pričom tento trend ešte umocnila koronavírusová kríza. V posledných mesiacoch však tradičné spoločnosti s nižšou valuáciou výkonnostne porážajú už veľmi drahé rastové tituly a majú slušne našliapnuté aj do budúcich rokov.

V priebehu posledných 12 rokov dostávali akcie hodnotových spoločností (teda tradičných firiem s nižším ocenením a rastom) na frak. Kým od vtedajšieho dna z marca 2009 vykázali vrátane dividend výkonnosť približne 530%, rastové tituly ťahané predovšetkým technologickým sektorom dokázali na „total return“ báze zhodnotiť dokonca o 820%.

Nadvýkonnosť rastových akcií ešte umocnila koronavírusovú pandémiu. Tá nahrávala predovšetkým technologickým firmám, ktorých hospodárenie nebolo spravidla negatívne zasiahnuté zatváraním ekonomík.

Naopak dopyt po službách z ich celej rady vzrástla v nadväznosti na presun našich životov do on-line sveta.

V priebehu septembra 2020 však začalo dochádzať k výraznejšej rotácii od už relatívne drahých rastových akcií smerom k hodnotovým titulom. Tento trend sa naplno prejavil v tomto roku, zatiaľ čo rastové spoločnosti výkonnostne iba stagnovali, hodnotové pripísali cez 12%.

Krok k prekonaniu trhu

Tohtoročným vývojom sa však potenciál hodnotových titulov zďaleka nevyčerpal, aspoň pri relatívnom porovnaní s rastovými spoločnosťami. Do kariet tradičným firmám hrá očakávané ekonomické oživenie, z ktorého by mali výraznejšie ťažiť práve cyklické firmy z odvetvia ako financie, energetika, materiály či spotrebiteľský sektor.

K tomu by mali prispieť aj silné fiškálne stimuly spoločne s vysokým objemom úspor domácností v USA, očakávaná vyššia spotreba a investície, ktoré podporia tamojší hospodársky rast.

Hodnotové firmy zároveň nie sú tak výrazne citlivé na rast úrokových sadzieb. Práve nárast výnosov na štátnych dlhopisov vyvolaný očakávaným príchodom vyššej inflácie a ekonomického rastu bol jedným z katalyzátorov akciovej rotácie.

Valuácie rastových spoločností sú totiž postavené najmä na očakávaných ziskoch vo vzdialenejšej budúcnosti, ktorých súčasná hodnota v prostredí vyššej ceny peňazí klesá.

Okrem súčasného ekonomického prostredia by hodnotové akcie mali benefitovať aj zo znateľne nižšieho relatívneho ocenenia voči rastovým spoločnostiam. Kým veľké a stredne veľké hodnotové spoločnosti sú aktuálne na báze historického P / E ocenené na 131-133% 20-ročného priemeru, valuácia rastových firiem sa pohybuje na 158-180%-ách priemeru. V prípade malých spoločností sú potom rozdiely v ocenení ešte výraznejšie.

Akcie rozhodne lacné nie sú

Súčasná versus priemerná 20ročná hodnotová analýza a hodnotové akcie na báze P / E

Pohľad na celkové ocenenie akciového trhu však naznačuje, že sa pohybujeme na veľmi vysokých úrovniach. V súčasných cenách je započítaný scenár rýchleho ekonomického oživenia a priestor pre pozitívne prekvapenie je relatívne nízky.

V kontexte prebiehajúcej eufórie na trhoch tak rastie riziko korekcie, ktorá by dostala hlavné indexy na ospravedlnitelnejšie hodnoty.

Ak však skutočne nastane optimistický scenár silného ekonomického boomu, bude sa jednať o vodu na mlyn práve pre hodnotové akcie. Priestor pre rast a dobiehanie historického zaostávania je v ich prípade značný.

Zdroj: lidovky

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár