Illinois Tool Works (ITW:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Priemysel

Ústredie: Glenview, Illions, USA
Generálny riaditeľ: E. Scott Santi
Dátum založenia: 1912
Spravované aktíva: 75,86 miliárd
Sektor: priemysel
Priemysel: priemyselné stroje
Počet zamestnancov: 43 000
Adresa: 155 Harlem Avenue, Glenview, IL, 60025-4075, USA
Telefónny kontakt: 847 724 7500
Webová stránka: www.itw.com

Dividendový výnos: 2,14%

päťročný graf ITW, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 5,24 dolárov
Výplatný pomer: 54,85%
Roky rastu: 27 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 1,31 dolárov
Ex dividend day: 29.6.2023
Dátum výplaty: 13.7.2023
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Illinois Toll Works

Illinois Tool Works Inc. (ITW:NYSE) vyrába a predáva priemyselné výrobky a zariadenia po celom svete. Funguje v siedmich segmentoch: Automotive OEM; Food Equipment; Test & Measurement and Electronics; Welding; Polymers & Fluids; Construction Products a Specialty Products. Segment Automotive OEM ponúka plastové a kovové komponenty, spojovacie prvky a zostavy pre automobily, ľahké nákladné vozidlá a ďalšie priemyselné využitie. Segment Food Equipment poskytuje zariadenia na umývanie, chladenie, varenie a spracovanie potravín; kuchynské, ventilačné a znečisťovacie systémy; služby spojené s údržbou a opravami potravinových zariadení. Segment Test & Measurement and Electronics vyrába a predáva vybavenie, spotrebný materiál a súvisiaci softvér na testovanie a meranie materiálov a štruktúr, ako aj vybavenie a spotrebný materiál používaný pri výrobe elektronických podzostáv a mikroelektroniky. Segment Welding vyrába zariadenia pre oblúkové zváranie; spotrebný materiál na zváranie kovovým oblúkom a súvisiace príslušenstvo. Segment Polymers & Fluids vyrába lepidlá, tesniace materiály, mazacie a rezacie kvapaliny a kvapaliny a polyméry pre údržbu a vzhľad autopríslušenstva. Segment Construction Products ponúka vyvinuté spojovacie systémy a riešenia pre trhy bytovej výstavby, renovácie / prestavby a komerčného staviteľstva. Segment Specialty Products ponúka zariadenia a spotrebný materiál na balenie nápojov, zariadenia a spotrebný materiál na kódovanie a označovanie výrobkov, komponenty a spojovacie prvky. Slúži pre automobilové OEM úrovne, komerčné potravinárske zariadenia, stavebníctvo, všeobecné priemyselné a koncové trhy s autopríslušenstvom. Spoločnosť distribuuje svoje výrobky priamo priemyselným výrobcom, ako aj prostredníctvom nezávislých distribútorov. Spoločnosť Illinois Tool Works Inc. bola založená v roku 1912 a ústredie má v Glenview v štáte Illinois.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár