3M Co.

Názov: 3M Co.
Symbol: MMM
Burza: NYSE
Sektor: priemysel

CEO: Michael F. Roman

Akcionári:
Freefloat – 77,44%
The Vanguard Group, Inc. – 8,56%
State Street Corporation – 7,30%
blackRock, Inc. – 6,70%

Adresa:
3m Center Bldg 220-13e-26a,
Saint Paul,Minnesota,
United States,55144-1000

Webpage: www.3m.com

Profil:

Spoločnosť 3M Company vyvíja, vyrába a predáva rôzne produkty po celom svete. Pôsobí v štyroch obchodných segmentoch: bezpečnosť a priemysel, doprava a elektronika, zdravotníctvo a napokon spotrebiteľ. Bezpečnosť a priemysel ponúka produkty osobnej bezpečnosti, lepidlá a pásky, brúsivá, uzatváracie a maskovacie systémy, trhy s elektronikou a automobilový trh s náhradnými dielmi. Doprava a elektronika poskytuje elektroniku (zobrazovacie materiály a systémy; riešenia elektronických materiálov; automobilové, letecké a komerčné riešenia; dopravné bezpečnostné výrobky). Tento segment slúži zákazníkom v oblasti výroby originálnych zariadení v oblasti dopravy a elektronických zariadení. Segment zdravotníctva ponúka lekárske riešenia, ústnu hygienu, separačné a purifikačné vedy, zdravotné informačné systémy, ako aj systémy na dodávanie liekov a výrobky na bezpečnosť potravín. Posledný segment – spotrebiteľský – poskytuje vylepšenia domácnosti, výrobky pre domácu starostlivosť a výrobky pre starostlivosť o zdravie spotrebiteľa ako aj kancelárske potreby. Daný segment je tiež zapojený do maloobchodu s autokozmetikou. Celá spoločnosť slúži pre automobilovú, elektronickú a automobilovú elektrifikáciu, papier a tlač, obaly, potraviny a nápoje, stavebníctvo, lekárske kliniky a nemocnice, farmaceutov, zubných lekárov, zdravotnícke informačné systémy, výrobu a testovanie potravín, spotrebiteľský a kancelársky maloobchod, kancelársky biznis, zlepšovanie domácnosti, maloobchod s liekmi  a iné trhy. Spoločnosť bola založená v roku 1902 a má ústredie v St. Paul, Minnesota.