American Express CO

Názov: American Express CO
Symbol: AXP
Burza: NYSE
Sektor: finančná spoločnosť

CEO: Stephen Squeri

Akcionári:
Freefloat – 70,70%
Berkshire Hathway Inc. – 18,10%
The Vanguard Group – 5,90%
BlackRock, Inc. – 5,30%

Adresa:
200 Vesey St Fl 50,
New York,New York,
United States,10285-1000

Webpage: https://www.americanexpress.com

Profil

American Express Company, spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami, poskytuje spotrebiteľom a firmám na celom svete produkty s platobnými a kreditnými kartami  a cestovnými produktmi. Funguje prostredníctvom troch segmentov: Global Consumer Services Group, Global Commercial Services a Global Merchnt and Network Services. Medzi produkty a služby spoločnosti patria produkty platobných a kreditných kariet, ako aj ďalšie platobné a finančné produkty; sieťové služby; výrobky a služby v oblasti riadenia výdavkov; cestovné služby a predplatené produkty. Patrí sem aj získavanie a spracovanie obchodníkov, servis a vyrovnanie, marketing v mieste predaja a informačné produkty a služby pre obchodníkov; služby predchádzania podvodom, ako aj návrh a prevádzka vernostných programov pre zákazníkov. Spoločnosť predáva svoje produkty a služby spotrebiteľom, malým podnikom, stredne veľkým spoločnostiam a veľkým korporáciám prostredníctvom online a mobilných aplikácií, predajcov a obchodných partnerov tretích strán, direct mailu, telefónu, interných tímov a reklamy s priamou odozvou. Spoločnosť American Express Company bola založená v roku 1850 a má sídlo v New Yorku.