Chevron Corp.

Názov: Chevron Corp.
Symbol: CVX
Burza: NYSE
Sektor: energie

CEO: Michael K. Wirth

Akcionári:
Freefloat – 79,13%
The Vanguard Group, Inc. – 8,07%
BlackRock, Inc. – 6,80%
State Street Corporation – 6,00%

Adresa:
6001 Bollinger Canyon Rd,
San Ramon,California,
United States,94583-2324

Webpage: www.chevron.com

Profil:
Chevron Corporation sa prostredníctvom svojich dcérskych spoločností angažuje v integrovaných energetických, chemických a ropných operáciách na celom svete. Spoločnosť pôsobí v dvoch segmentoch – Upstream a Downstream. The Upstream sa podieľa na prieskume, vývoji a ťažbe ropy a zemného plynu. Taktiež aj na spracovaní, skvapalňovaní, preprave a spätnom splynovaní spojeného so skvapalneným zemným plynom, preprave ropy potrubiami a preprave, skladovaní a predaji zemného plynu. Okrem toho sa zaoberá aj prevádzkou zariadení na premenu plynu na kvapaliny. The Downstream sa zaoberá rafináciou ropy na ropné produkty; predajom surovej ropy a rafinovaných výrobkov a prepravou ropy a rafinovaných produktov potrubím (ale aj námornými plavidlami, motorovými zariadeniami a železničnými vozidlami). Vrátane toho sa venuje aj výrobe a predaji petrochemických komodít a palivových a mazacích prísad, ako aj plastov na priemyselné použitie. Podieľa sa aj na činnostiach v oblasti správy hotovosti a financovania dlhov; poisťovacích operácií, realitných činnostiach a technologických podnikoch. Predtým bola známa ako ChevronTexaco Corporation a v roku 2005 zmenila svoje meno na také, aké poznáme dnes. Chevron Corporation bola založená v roku 1879 a má sídlo v San Ramone v Kalifornii.