Dow Inc.

Názov: Dow Inc.
Symbol: DOW
Burza: NYSE
Sektor: bežný materál

CEO: Jim Fitterling

Adresa:
2211 H.H. Dow Way
Midland, MI 48674
United States

Webpage: www.dow.com

Profil:

Dow Inc. poskytuje rôzne vedecké riešenia v oblasti materiálov pre trhy so starostlivosťou o spotrebiteľa a infraštruktúru po celom svete. Segment Performance Materials and Coatings ponúka architektonické farby a nátery a priemyselné nátery, ktoré sa používajú v odvetviach údržby a ochrany (dreva, kovových obalov, dopravných značiek, tepelného papiera a kože); výkonnostné monoméry a silikóny; samostatné silikóny a riešenia pre domácu a osobnú starostlivosť. Segment Industrial Intermediates & Infrastructure spoločnosti ponúka etylénoxidy, propylénoxid, propylénglykol a polyéterpolyoly, aromatické izokyanáty a polyuretánové systémy, nátery, lepidlá, tmely, elastoméry a kompozity. Tento segment poskytuje tiež lúh sodný a monoméry etyléndichloridu a vinylchloridu. Taktiež aj étery celulózy, redispergovateľné latexové prášky, silikóny a akrylové emulzie. Segment Packaging & Specialty Plastics poskytuje etylén, propylén a aromatické produkty; polyolefínové elastoméry a etylénpropylén-diénové monomérne kaučuky. Spoločnosť bola predtým známa ako Dow Holdings Inc. Sídlo má v Midlande v Michigane.