IBM Corp.

Názov: International Business Machines Corp.
Symbol: IBM
Burza: NYSE
Sektor: technológie

CEO: Virginia M. Rometty

Akcionári:
Freefloat – 79,42%
The Vanguard Group, Inc. – 7,88%
BlackRock, Inc. – 6,80%
State Street Corporation – 5,90%

Adresa:
1 New Orchard Rd,
Armonk,New York,
United States,10504-1722

Webpage: www.ibm.com

Profil:

Internatonal Business Machines Corporation pôsobí ako integrovaná spoločnosť v oblasti technológií a služieb na celom svete. Segment „Kognitívne riešenia“ ponúka portfólio podnikových platforiem umelej inteligencie, ako sú platformy na analýzu a správu údajov, cloudové dátové služby a priemyselné riešenia primárne pod názvami Watson Platform, Watson Health a Watson Internet of Things. Tento segment tiež ponúka softvér na spracovanie transakcií pre použitie v bankovníctve, leteckých spoločnostiach a maloobchode. Segment Global Business Services ponúka obchodné poradenské služby, poskytuje integráciu systému, správu aplikácií, údržbu a podporu pre softvérové aplikácie, služby v outscoringu podnikových procesov v oblasti financií, obstarávania a angažovania priemyslu. Segment technologických služieb a cloudových platforiem poskytuje projektové, riadené, outscoringové a cloudové služby pre podnikové IT infraštruktúry; technické, softvérové a podporné služby a integračné softvérové riešenia. Segment „Systems“ ponúka servery pre podniky, poskytovateľov cloudových služieb a vedecké výpočtové organizácie; produkty a riešenia na ukladanie údajov. Jej segment globálneho financovania poskytuje služby týkajúce sa lízingu, splátok a financovania pôžičiek; financovanie krátkodobého pracovného kapitálu dodávateľom, distribútorom a predajcom a taktiež služby v oblasti repasovania a remarketingu.  Spoločnosť poskytuje služby finančným inštitúciám, leteckým spoločnostiam, výrobcom, spotrebiteľskému tovaru a maloobchodným spoločnostiam. International Business Machines Corporation má strategické partnerstvo so spoločnosťou Cloudera na vývoj spoločných programov uvádzania produktov na trh. Predtým bola známa ako Computing-Tablating-Recording Co. a v roku 1924 zmenila svoj názov na ten terajší. Bola založená v roku 1911 a sídli v Armonku.