WIG 20 Polska

Aktualizované: Apríl 2021

Zdroj: investing.com