ING Group (ING:NYSE)

Akcie Americké akcie Banky Dividendy

Ústredie: Amsterdam, Netherlands
Generálny riaditeľ: Steven J.A. Van Rijswijk
Dátum založenia: 1762
Spravované aktíva: 39,96 miliárd
Sektor: finančný
Priemysel: diverzifikované banky
Počet zamestnancov: 57 000
Adresa: Bijlmerdreef 106, Amsterdam, 1102 CT, NL
Telefónny kontakt:
31 20 563 9111
Webová stránka: www.ing.com

Dividendový výnos: 9,89%

päťročný graf ING Group, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 0,769 dolárov
Výplatný pomer: 6,91%
Roky rastu: neuvedené
Posledná ohlásená dividenda: 0,385 dolárov
Ex dividend day: 27.4.2022
Dátum výplaty: 16.5.2022
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

Profil spoločnosti ING Group

Finančná inštitúcia ING Group N.V. (ING:NYSE) poskytuje rôzne bankové produkty a služby v Holandsku, Belgicku, Nemecku, Poľsku, zvyšku Európy, Severnej Amerike, Latinskej Amerike, Ázii a Austrálii. Pôsobí v šiestich segmentoch: Retail Netherlands, Retail Belgium, Retail Germany, Retail Other, Wholesale Banking a Corporate Line Banking. Spoločnosť prijíma rôzne vklady, ako sú bežné a sporiace účty; ponúka produkty podnikového úverovania, ako aj produkty spotrebiteľského úverovania, ako sú hypotekárne úvery na bývanie, termínované úvery a revolverové a osobné úvery. Poskytuje tiež riešenia pre trh s dlhovým kapitálom, prevádzkový kapitál, financovanie exportu, denné bankovníctvo, treasury a podnikové financie; špecializované pôžičky, akciový trh, financie, platby a riadenie hotovosti a obchodné služby a riešenia, ako aj sporiace, investičné, poisťovacie, hypotekárne a digitálne bankové služby. Spoločnosť slúži zákazníkom, korporátnym klientom a finančným inštitúciám, vrátane malých a stredných spoločností. ING Group N.V. bola založená v roku 1762 a jej ústredie sa nachádza v Amsterdame v Holandsku.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár