Investície do vody – 3 zaujímavé akcie pre vaše portfólio

Akcie Americké akcie Dividendy Verejné služby

O akcie spoločností, ktoré sa angažujú vo vodnom sektore, je medzi investormi stále väčší záujem. Populačný rast v kombinácii so zmenou klímy a ďalšími faktormi spôsobujú, že pitná voda začína byť z dlhodobého hľadiska nedostatkovým tovarom.

Zásoby pitnej vody na Zemi sa zmenšujú a dopyt po nej, naopak, rastie. To všetko zvyšuje tlak na nové technologické postupy a úsporné opatrenia v spojitosti s vodou. Je teda možné profitovať z investície do vody? A aké sú možnosti?

V článku si vysvetlíme, ako je na tom v súčasnosti vodohospodársky priemysel a ako fungujú spoločnosti zameriavajúce sa na vodný segment. Nakoniec vás bližšie zoznámime s 3 spoločnosťami, ktorých akcie môžu predstavovať aktuálnu zaujímavú investičnú príležitosť.

Investície do vody – zásoby vody sa zmenšujú a dopyt vzrastá

Investícia do vody zrejme nie je prvou vecou, ​​ktorá vás napadne pri zostavovaní investičného portfólia. Napriek tomu je ale stále viac investorov, ktorí sa zaujímajú o tzv. vodné akcie. Niektorí investori ich dokonca nazývajú modrým zlatom. Hoci 70% povrchu Zeme je pokrytých vodou, čistá pitná voda je k dispozícii len v obmedzenej miere. A na rozdiel od ropy stále neexistuje nič, čo by mohlo vodu nahradiť.

Pre rastúcu svetovú populáciu sa jedná o najdôležitejšiu „surovinu“ a so zmenami klímy sa čoraz častejšie objavujú problémy so zásobami pitnej vody. Počas horúcich období viac a viac miest na svete zápasí s nedostatkom vody. V USA a Austrálii stále častejšie dochádza v dôsledku sucha k rozsiahlym lesným požiarom.

Hoci je nedostatok vody v chudobných afrických krajinách považovaný za realitu všedného dňa, aj vyspelé štáty čoraz viac čelia rastúcemu nedostatku vody. Zabezpečiť obyvateľom planéty prístup k zdrojom pitnej vody je možno jednou z hlavných úloh 21. storočia.

Niet preto divu, že vodohospodárstvo sa stáva zaujímavou investičnou príležitosťou. Investícia do pitnej vody a vodárenských spoločností získava na akciovom trhu stále väčšiu pozornosť a vodné akcie už roky vykazujú skvelé výsledky. Je pravdepodobné, že tento trend bude pokračovať a nedostatok vody zaistí, že vodné akcie budú aj v nasledujúcich rokoch vzbudzovať záujem mnohých investorov.

Až 2,2 miliardy ľudí bez prístupu k pitnej vode

Spotreba vody na obyvateľa v priemyselných krajinách stále rastie. Dohromady so zvyšujúcim sa počtom obyvateľov a klimatickými zmenami to znamená, že dopyt po vode vzrastá. Podľa UNICEF nemá približne 2,2 miliardy ľudí na svete prístup k pitnej vode, pričom toto číslo predstavuje približne 30% z celkovej svetovej populácie.

Podľa najnovších predpovedí by sa toto číslo mohlo do roku 2050 až zdvojnásobiť. Cez 800 miliónov ľudí nemá už dnes prístup k žiadnemu zdroju vody. Najviac sa to týka tzv. krajín tretieho sveta a vidieckych oblastí v rozvojových krajinách.

Podľa OSN by do roku 2030 bolo treba do vodnej infraštruktúry investovať približne 114 miliárd dolárov ročne, aby sa tento znepokojujúci trend zmenil (alebo aspoň spomalil). Táto snaha však naráža na nedostatok finančných prostriedkov v rozvojových krajinách a často na nedostatok politickej vôle v priemyselných a vyspelých krajinách.

Pre distribúciu vody bude nutné začať pracovať s novými a úspornými technológiami, aby sa podarilo pokles zásoby vody aspoň spomaliť. Nedostatok vody je úzko spätý s nevyhovujúcimi hygienickými podmienkami, ktoré sú ideálnym miestom pre šírenie nebezpečných chorôb, čo je hrozbou aj pre zvyšok populácie.

Privatizované vodohospodárstvo a jeho investičný potenciál

Vodohospodárska politika sa v jednotlivých štátoch veľmi líši. V minulosti vodné zdroje vždy vlastnil štát, ale dnes je situácia iná. Niektoré štáty sprivatizovali celý vodohospodársky priemysel alebo jeho značnú časť.

Napríklad vo Francúzsku, Nemecku a Španielsku sa o vodu starajú úrady. Ostatné krajiny, ako sú USA alebo Anglicko, vodohospodársky priemysel kompletne sprivatizovali. Hlavným dôvodom sú náklady. Vývoj nových technológií a inovácie sú drahé. V USA súkromné spoločnosti zásobujú čistou pitnou vodou viac ako 73 miliónov obyvateľov.

Súkromné ​​vodárenské spoločnosti každý rok investujú miliardy dolárov do zdokonaľovania svojich vodných systémov a výskumu a vývoja nových technológií. Vodohospodársky priemysel v súkromných rukách môže prinášať efektívnejšie a lacnejšie riešenia či technológie.

Privatizácia vodného hospodárstva na svete viedla k vzniku mnohých lukratívnych spoločností, väčším investíciám do vody a rýchlejšiemu rozvoju vodných technológií. Vodný segment je však samozrejme starostlivo regulovaný príslušnými orgánmi. Vlády jednotlivých štátov často stanovujú vysoké štandardy kvality a maximálne ceny, ktoré spoločnosti za svoje služby a predaj vody môžu požadovať.

Voda je dôležitou komoditou ako pre krajiny tretieho sveta, tak pre priemyselne rozvinuté krajiny. Technológie distribúcie vody sa neustále zdokonaľujú a vodné infraštruktúry pre produkciu, úpravu a distribúciu pitnej vody musia byť neustále modernizované, aby vyhovovali potrebám dnešnej doby.

V mnohých západných krajinách je však vodná infraštruktúra stále zastaraná a neúsporná. Napríklad mnoho starých vodovodných potrubí je stále vyrobených z olova, ktoré sa do určitej miery rozpúšťa vo vode a je zdraviu škodlivé. Modernizácia a renovácie v krajinách, ako sú USA, Holandsko alebo Nemecko, budú v nasledujúcich rokoch vyžadovať obrovské investície.

Pre súkromných investorov tak existuje veľa príležitostí investovať do inovatívnych a udržateľných vodných technológií. Existujú ako spoločnosti, ktoré sa starajú o čistenie a dodávku pitnej vody, tak spoločnosti, ktoré dodávajú potrebné technológie, vybavenie a servis. Vodohospodársky priemysel tak bude v nasledujúcich rokoch čeliť veľkej výzve, čo ale prináša aj rad investičných možností.

Príklad ETF so zameraním na vodný sektor

Existuje niekoľko ETF, ktoré vám poskytnú širokú diverzifikáciu spoločností spojených s vodou. Európske predpisy ale investorom v Európe zatiaľ neumožňujú obchodovať americké ETF. Samozrejme existujú aj alternatívy, ktoré sú kótované v Európe a obchodované v eurách.

Lyxor World Water ETF UCITS ETF (DR) sleduje 30 najväčších vodohospodárskych infraštruktúr, čistiarní a spoločností dodávajúcich vodu na svete. Aby mohla byť spoločnosť zaradená do fondu, musí byť aspoň 40% jej obratu generovaných z činností súvisiacimi s vodou.

historic graf Lyxor World Water (DR), zdroj: GOOGLE

Celková návratnosť ETF predstavovala od začiatku roka 2015 do konca roka 2019 približne + 72%. Fond má v správe viac ako 723 miliónov eur a pomer celkových nákladov je 0,60%. Dividendy sú vyplácané.

Ďalšie potenciálne zaujímavé ETF z tohto sektoru sú:

1) RobecoSAM Sustainable Water Fund (OZWA)
2) Pictet-Water (PBF7)

10 najzaujímavejších vodárenských spoločností

Investícia do vody by mala byť dlhodobého charakteru, pretože v oblasti vodohospodárstva sa riešia mnohé problémy, ktorých vyriešenie je vo väčšine regiónov finančne aj časovo veľmi nákladné.

Hoci vodné akcie nie sú porovnateľné s rýchlo rastúcimi technologickými spoločnosťami, sú obvykle zo svojej podstaty len mierne cyklické. Dopyt po vode bude stále, bez ohľadu na aktuálnu ekonomickú situáciu. Príjmy mnohých vodárenských spoločností sú preto vysoko pravdepodobné a navyše často vyplácajú vysoké dividendy.

zdroj: lynxbroker.cz

Investície do vody: 3 zaujímavé akcie do vášho portfólia

Z vyššie uvedeného zoznamu sa pozrieme detailnejšie na 3 aktuálne najzaujímavejšie spoločnosti. Predstavíme si hlavnú náplň ich činnosti a finančné výsledky. Tiež sa pozrieme na súčasný vývoj ceny akcií z pohľadu technickej analýzy.

American Water Works Company (AWK:NYSE)

Pravdepodobne najznámejšia vodná akcia v tejto chvíli je spoločnosť American Water Works, ktorá je aktívna primárne v USA a Kanade. Spoločnosť bola založená v roku 1886 pod názvom American Water Works & Guarantee Company.

Súčasný názov spoločnosť nesie od roku 1947. V rokoch 2001 až 2008 bola táto firma dcérskou spoločnosťou nemeckej spoločnosti RWE. Po IPO na NYSE v roku 2008 sa však opäť stala samostatne fungujúcou spoločnosťou, ktorá momentálne zamestnáva viac ako 7 100 zamestnancov a zásobuje vodou viac ako 14 miliónov ľudí v 46 amerických štátoch.

Väčšinu svojich služieb sprostredkováva prostredníctvom dcérskych spoločností, ktoré sú individuálne regulované štátom, v ktorom pôsobí. Spoločnosť primárne spravuje systémy pitnej a komunálnej vody, ale tiež poskytuje súkromným podnikom vodohospodárske a ďalšie súvisiace služby. American Water Works tiež úzko spolupracuje s americkou armádou a zásobuje vodou rad veľkých vojenských objektov po celej krajine.

Finančné výsledky (AWK)

American Water Works má trhovú kapitalizáciu vo výške 28,5 miliárd dolárov. Tržby spoločnosti vzrástli v roku 2018 o 2,5% a v roku 2019 takmer o 5%. Zisky rastú oveľa rýchlejšie vďaka zlepšeným ziskovým maržiam. Kým v roku 2017 bol zaznamenaný zisk 426 miliónov dolárov, v roku 2019 sa zvýšil na 621 miliónov dolárov. Cena akcií však v posledných rokoch tiež prudko vzrástla. S P/E pomerom vo výške 41 sú teda veľmi drahé.

Dividenda sa od IPO každoročne zvyšuje. Vďaka nárastu ceny ponúka súčasná dividenda 2,10 dolárov a teda výnos iba 1,40%. Môžeme však očakávať ďalšie priebežné zvyšovanie dividendy. Za posledných 7 rokov sa zvyšovala v priemere o 0,05 dolárov za rok.

Technická analýza (AWK)

Cena akcií sa dlhodobo pohybuje v býčom trende. Vývoj v posledných týždňoch ale ukazuje pokles ceny. Pokiaľ na hodnote 150 dolárov zafunguje support, môžeme očakávať, že býčí trend bude pokračovať. Pokiaľ ale bude tento support významne prelomený a cena bude naďalej prudko klesať, môže to značiť krátkodobé spomalenie rastu ceny, prípadne koniec býčieho trendu. Je teda nutné vývoj naďalej pozorne sledovať.

päťročný graf akcie American Water Works Company (AWK), zdroj: GOOGLEXylem (XYL:NYSE)

Xylem je americká spoločnosť, ktorá sa označuje za svetového lídra v oblasti efektívnej a udržateľnej vodnej technológie. Spoločnosť, ktorá má pobočky aj v Belgicku a Holandsku, dodáva okrem iného čerpadlá a systémy kompozitných čerpadiel. Xylem pôsobí vo viac ako 150 krajinách a dodáva dôležité technológie vody pre komerčných, poľnohospodárskych a priemyselných klientov.

Hodnota spoločnosti je viac ako 17 miliárd dolárov a vznikla v roku 2011 odštiepením vodnej divízie od priemyselnej spoločnosti ITT. Xylem sa špecializuje na inovatívne riešenie všetkého, čo súvisí s vodným cyklom „Smart Water“.

Tento cyklus zahŕňa transport vody, riešenie odpadových vôd, čistenie vody, analýzu kvality vody, optimalizáciu procesov a analýzu stavu potrubia. Ďalej spoločnosť vyrába výmenníky tepla a filtračné systémy na čistenie vody a inovatívne čerpadlá, ktoré umožňujú bezpečnú a spoľahlivú prepravu vody. Xylem novo inštaluje senzorom riadené softvérové ​​technológie na zníženie strát vody a tiež technológie pre efektívnejšie čistenie odpadových vôd. Aktivity spoločnosti sú teda široko diverzifikované.

Okrem iného Xylem buduje systémy pre riešenie povodní a ďalších prírodných katastrof spojených s vodou. Počas veľkého nedostatku vody v Kalifornii, sprevádzaného ťažkými lesnými požiarmi, bola technológia spoločnosti použitá na odvádzanie a čistenie vody z rieky Colorado. Spoločnosť sa okrem iného podieľa na rade humanitárnych projektov v Afrike a Ázii a kladie veľký dôraz na udržateľnosť svojich projektov.

Spoločnosť dokonca nadviazala spoluprácu s futbalovým klubom Manchester City F.C. a pod kampaňou s názvom „Let ‚Solve Water“ sa snaží zvýšiť povedomie o problémoch s klesajúcimi zásobami vody na Zemi. Poukazuje na nedostatok vody v mnohých krajinách a hľadá širokú podporu verejnosti pre svoje humanitárne projekty.

Finančné výsledky (XYL)

Xylem zaznamenáva stabilný rast tržieb a ziskov. Tržby spoločnosti za posledné tri roky rástli priemerným tempom 11% ročne, zatiaľ čo v rovnakom období sa zisky zvyšovali o 16% ročne. Pre aktuálny fiškálny rok 2020 však analytici očakávajú pozastavenie a následný pokles tržieb a ziskov (najmä v dôsledku pandémie COVID-19).

Konkrétne sa očakáva, že tržby dosiahnu vyše 4,79 miliardy dolárov, zatiaľ čo v roku 2019 tržby predstavovali 5,25 miliardy dolárov. V nadchádzajúcom roku 2021 sa očakáva opätovný rast tržieb na 5,1 miliardy dolárov.

Vzhľadom k tomu, že zisky klesajú, zatiaľ čo cena akcií rastie, pomer P/E sa v posledných mesiacoch výrazne zvýšil z 30 (pred pandémiou COVID-19) na súčasných 77. Ak sa však zisk v budúcom roku opäť zvýši, môžeme očakávať aj zníženie tohto pomeru.

Technická analýza (XYL)

Cez určité poklesy sa cena pohybuje v dlhodobom býčom trende. Po prerazení dôležitej rezistencie okolo 85 dolárov,cena dosiahla historického maxima a v súčasnej chvíli sa blíži k pomyselnej hranici 100 dolárov za akciu. Hranicu 85 dolárov môžeme teraz považovať za support.

ročný graf akcie Xylem, zdroj: GOOGLE

Evoque Water (AQUA:NYSE)

Evoque je tiež zaujímavým hráčom vo vodnom priemysle. Táto americká spoločnosť vyvíja inovatívne systémy a technológie pre úpravu a dezinfekciu vody pre mestá a priemyselné podniky. Spoločnosť realizuje rad ambicióznych projektov po celom svete.

Svoje pobočky má Evoque Water v Kanade, Anglicku, Indii, Austrálii, Južnej Kórei, Singapure a Holandsku. Pôvodne bola spoločnosť bývalou divíziou nemeckej spoločnosti Siemens. Z tohto dôvodu tiež disponuje obrovským výrobným závodom v nemeckom Günzburgu. So súčasnou trhovou kapitalizáciou 2,9 miliardy dolárov je však spoločnosť v porovnaní so Xylem na globálnych trhoch stále malým hráčom.

Evoque Water je jedným z najväčších poskytovateľov systémov úpravy vody na severoamerickom trhu s viac ako 200 000 inštaláciami. Približne 30% všetkých nainštalovaných procesorových systémov v USA pochádza od Evoque Water. Spoločnosť tiež vyrába mobilné a núdzové napájacie systémy, ktoré pomáhajú v prípade možného nedostatku vody alebo v krízových situáciách rýchlo zabezpečiť ľuďom pitnú vodu a naopak odstrániť odpadovú vodu.

Produktová rada zahŕňa meraciu a regulačnú techniku ​​pre úpravu vody, UV systémy a čerpadlá. Rovnako tak poskytuje špeciálne filtračné systémy pre úpravu vody používané v laboratóriách.

Finančné výsledky (AQUA)

Obrat sa v posledných rokoch zvyšoval o 8% ročne. Spoločnosť nebola ani príliš silno zasiahnutá koronavírusovou krízou. V roku 2020 boli tržby vo výške 1,43 miliardy dolárov. Čo je zhruba o 1% menej, ako v predchádzajúcom roku. Počet nových zákaziek tiež rastie a ziskovosť sa výrazne zlepšila. Čistý zisk tento rok predstavoval 114,4 miliónov dolárov, zatiaľ čo v minulom roku spoločnosť zaznamenala stratu vo výške 8,5 miliónov dolárov. Jedná sa teda o pomerne volatilnú akciu, ktorá nie je vhodná pre konzervatívnych investorov.

Technická analýza (AQUA)

Nedávno bola na hodnote 25 dolárov prerazená silná rezistencia smerom nahor, ale cena po určitej dobe pod túto hranicu opäť klesla. Ak sa cena vyšplhá nad túto hranicu a dôjde k odrazu smerom nahor, bude to znamenať, že hodnota 25 dolárov zafungovala ako support a býčí trend by mohol pokračovať. Pokiaľ ale cena bude naďalej klesať a uzavrie sa pod trendovou čiarou, treba sa mať na pozore, pretože sa môže jednať o počiatok obratu a koniec býčieho trendu.

ročný graf Evoque Water, zdroj: GOOGLE

Ako bolo povedané, dopyt po vode vzrastá a zásoby vody sa zmenšujú. Investícia do vody je teda určite zaujímavou príležitosťou ako rozšíriť svoje portfólio. Majte však na pamäti, že ide skôr o dlhodobú investíciu. Význam vodárenských spoločností bude v budúcnosti určite vzrastať, preto sa oplatí akcie týchto firiem sledovať a byť o krok napred.

Zdroj: lynxbroker

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár