Investujte netradične.

Akcie Zaujímavosti

V ťažkých časoch je investícia do cenných poštových známok z pohľadu ošetrenia menového rizika, celosvetovej likvidity a samozrejme aj fyzickej veľkosti a v nej uchovávanej hodnoty veľmi lákavá. Už v dobe ekonomického chaosu po prvej svetovej vojne a v čase vrcholiacej Španielskej chrípky bolo na aukciách poštových známok v celej Európe dosahovaných veľa nových cenových rekordov ťahaných snahou hnuteľných a úspešných ľudí aj šľachty bezpečne uložiť svoje ohrozené aktíva do preverenej a z pohľadu držania nenáročnej komodity. Rovnako tak v predvečer druhej svetovej vojny boli veľké majetky, predovšetkým židovských obchodníkov a bankárov transferované do cenných poštových známok a často prechádzali cez polovicu zemegule, kde poslúžili ako výrazná finančná podpora do nového začiatku. A v neposlednom rade – je všeobecne známe, že najväčší odliv raritných poštových známok z českých krajín bol zaznamenaný v dobách dvoch silných emigračných vĺn v rokoch 1948 a 1968, kedy utekajúci Česi so sebou odvážali všetok svoj hnuteľný majetok často „pretavený“ do skladnej a ľahko prenosnej komodity s celosvetovo zaručenou likviditou – poštových známok.

Kedy inokedy než v túto chvíľu, tvárou v tvár prebiehajúcej epidémii COVID-19, je potrebné si pripomenúť storočiami preverené „investičné“ pravidlo prichádzajúce na rad v dobách silne turbulentných, epidemických, ale aj vojnových. Nesmrteľné investičné pravidlo troch „G“ – Gold, Guns a Grocery. A to prvé „géčko“ z tohto okrídleného pravidla neznamená v dnešnej dobe už len bezpečnú investíciu do zlata a ďalších cenných kovov, ako tomu bolo v predchádzajúcich dobách. Naopak je synonymom pre všetky ďalšie alternatívne investície k finančnému, akciovému, dlhopisovému a komoditnému trhu. Teda aj pre investície do umeleckých a zberateľských predmetov, ktoré sú stáročiami pozitívne preverené a ku ktorým sa ako k bezpečnému predmetu uloženia hodnoty v ťažkých časoch uchyľovali aj naši predkovia.

Nakupovanie známok „podľa grafov“

Investične zaujímavé poštové známky nie sú zo svojej podstaty finančným, ale hmotným aktívom. Aj z tohto dôvodu nie je v niektorých parametroch možné posudzovať obchodovanie s nimi optikou akciových alebo dlhopisových trhov. Avšak vďaka viac než 150-ročnej histórii obchodovania s poštovými známkami sú k dispozícii dostatočné údaje na zostavenie ucelenej cenovej vývojovej rady jednotlivých investične zaujímavých „titulov“ i celých časových i miestnych oblastí zberateľského a investičného záujmu. V týchto časových radoch sa už od roku 1900 jasne ukazuje trend približne desaťročných periód naznačujúcich obchodný smer (predaj či nákup), ktorým by sa prípadný investor mal v tú ktorú dobu vydať. Cenové grafy ukazujú v prvých troch rokoch tejto periódy veľmi strmý nárast ceny, potom zhruba päťročné logaritmické klesanie tohto strmého rastového trendu a následne dvojročnú stagnáciu. Samozrejme existujú aj investičné „Stamps“ indexy publikované na Bloomberg či v britskej ekonomickej tlači. Medzi najznámejšie patria práce The Investment Performance of Collectible Stamps od uznávaných autorov Christopha Spaenjerse a EĽRO Dimsona z University of Cambridge. Ale pri rozhodovaní o kúpe či predaji konkrétnych cenných poštových známkok sú tieto informácie rovnaké, tak ako u akciového trhu, len jednými z mnohých, ktoré následne o finálnej operácii rozhodnú.

Ako spoznať výhodnú kúpu

Ukazovateľov hodnoty známky je niekoľko. V prvom rade je to fyzický stav a celková kondícia konkrétneho kusu. Samozrejmosťou hodnotenia je početnosť výskytu známky a s tým súvisiace dostupnosť známky na trhu. V poslednej dobe je veľká váha kladená na „Provenance“ – príbeh známky, jej pôvod, predošlí majitelia a celková história. Svoju úlohu v tvorbe hodnoty známky hrá aj obľúbenosť lokality pôvodu známky vo svetovej filatelii a samozrejme účinného dopytu tohto regiónu v aktuálnom aj historickom kontexte. Výhodnosť či nevýhodnosť kúpy čohokoľvek sa z investičného pohľadu zvyčajne spozná až v čase predaja, avšak ku všetkým investične zaujímavým filatelistickými predmetom existujú viac ako storočné cenové vývojové grafy s jasne daným trendom vývoja ceny, kde možno nájsť vhodný okamih ku kúpe či k predaju s realizácii výnosu .

Známky verzus ostatné investície

Investície do známok sa v porovnaní s finančnými, akciovými alebo komoditnými trhmi správajú tak trochu ako kombinovaná investícia do klasických peňažných a dlhopisových investičných nástrojov – nízka rizikovosť, stabilita a v dlhodobom horizonte rovnomerný rast výnosov zodpovedá inštrumentom peňažnému trhu, ale výška výnosu a požadovaná dĺžka investície presahuje investície na trhu dlhopisov. S investíciami do známok je spojená menšia cenová volatilita než je tomu u akciového trhu a nižšia senzitivita na rôzne udalosti a dianie vo svete tak ako ich poznáme u trhu s komoditami.

Klasické investície do známok, pokiaľ sa oprostíte od zberateľov, po technickej stránke vyžadujú od investora-začiatočníka podobný prístup ako u akéhokoľvek iného investičného nástroja. Teda buď sa sám stanem investičným odborníkom alebo vyhľadám pomoc už existujúceho odborníka.

Porovnávať likviditu komodít, akcií, dlhopisov a známok nemožno. Ak investujete do komodít či akcií, deje sa tak v drvivej väčšine prípadov v nehmotnej, u akcií v zaknihovanej, podobe. Ťažko si asi dnes kúpite futures na ropu a budete čakať, že vám za mesiac niekto zaparkuje cisternu s nakúpenou komoditou na záhrade. Ak sa bavíme o klasickej investícii do cenných poštových známok a nie o investícii do známkových indexov alebo nákupu podielových listov obsahujúcich aj známkové portfólio, tak si tieto cenné známky jednoducho kupujete, skladujete a následne predávate fyzicky. Avšak ak porovnávame likviditu známok s ostatnými produktmi alternatívnych investícií ako sú napríklad nehnuteľnosti, výtvarné umenie alebo aj auto-moto veteráni, tak tu je likvidita cenných poštových známok, predovšetkým potom ich flexibilita a prenosnosť v čase a mieste jednoznačne najlepšia.

Ako sa vyvarovať začiatočníckym chybám

Ak sa nemienite stať investorom-zberateľom a začať sa hlbšie zaujímať o poštové známky, ich magickú históriu a všetko čo s nimi súvisí, je jednoznačne najlepším riešením obrátiť sa na filatelistického odborníka so skúsenosťami s investovaním do tejto komodity. Ak sa aj cez to niekto rozhodne investovať sám, je prinajmenšom vhodné nechať sa niekým znalým aspoň nasmerovať do investične zaujímavej filatelistickej oblasti, nechať si načrtnúť investičné horizonty, výkonosti a možné riziká, ktoré táto forma investície prináša. Takou kombináciou začiatočníckych chýb by napríklad bolo vrhnúť sa do nákupu veľkého množstva známok priemernej hodnoty, trhom nepreverené dostupnosti, z filatelisticky nepopulárnych dôb a oblastí s aktuálnou neslávnym kúpyschopným dopytom a nízkou kúpnou silou. Pre začiatok je ideálne poskladať si štartovacie portfólio z maximálne 10 kusov trhov a časom preverených známok, v ideálnej kombinácii klasických známkových krajín raného obdobia (okolo roku 1850), vrátane koloniálnych území a novších kusov z oblasti veľkých a rastúcich trhov, napríklad Čína, India alebo Rusko. Portfólio by malo byť sčasti naplnené známkami so zaujímavou históriou, predchádzajúcim držiteľom či príbehom, poprípade by sa tam mali vyskytovať zaujímavé chybotisky a cenovo dostupné ikonické známky svetovej filatelie.

Priemerné ročné zhodnotenie známok

Vhodne zvolené základné investičné portfólio poštových známok s nízkou rizikovou váhou je v súčasnej dobe schopné svojmu majiteľovi v strednodobom horizonte prinášať 7 až 10 percentné zhodnotenie ročne v nominálnom vyjadrení bez započítania faktora inflácie a kurzových výkyvov. Tieto trvalo dosahované priemerné ročné výnosy investičného portfólia poštových známok sú tak výrazne vyššie ako výnosy portfólia pozostávajúceho z dlhopisov a o niečo málo nižšie ako výnosy z portfólia akciového. Avšak volatilita ceny známkového portfólia je v porovnaní s volatilitou akcií nižšie a systematické riziko investície do známok zostáva v porovnaní s akciami tiež nízke. Investície do poštových známok na rozdiel od akcií či dlhopisov čiastočne zaisťujú investora aj proti neočakávané inflácii. Nameraný výkon investičného portfólia poštových známok tak ukazuje, že známky nielenže porážajú obligácie, ale môžu vďaka ďalším výhodnejším parametrom smelo súperiť aj s akciami.

Zdroj: roklen24

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár