Je Prada dobrou dividendovou akciou?

Akcie Americké akcie Dividendy Spotrebiteľský sektor

ročný graf Prada, zdroj: GOOGLE

Akcie, ktoré vyplácajú pekné dividendy, ako je Prada (1913:HKG), majú tendenciu byť medzi investormi populárne a to z dobrého dôvodu – podľa niektorých výskumov značné množstvo všetkých výnosov z akciových trhov pochádza z reinvestovaných dividend. Ak dúfate, že budete žiť z dividend, je dôležité, aby ste boli so svojimi investíciami prísnejší ako priemerný hráči. 

Investori nemusia vedieť veľa o vyhliadkach spoločnosti Prada na dividendu, aj keď už posledných osem rokov vypláca dividendy a ponúka 1,2%-ný výnos. Nízky výnos je spravidla obratom, ale ak boli vyhliadky na rast výnosov silné, investori by mohli byť príjemne prekvapení z dlhodobých výsledkov. Pri nákupe akcií kvôli ich dividendám, by ste mali vždy prejsť nasledujúcimi kontrolami, aby ste zistili, či dividenda vyzerá udržateľne.

Výplatné pomery

Dividendy sa zvyčajne vyplácajú zo ziskov spoločnosti. Ak spoločnosť platí viac, ako zarobí, dividenda by sa mohla stať neudržateľnou, čo je sotva ideálna situácia. Preto si musíme vytvoriť pohľad na to, či je dividenda spoločnosti udržateľná vo vzťahu k jej čistému zisku po zdanení. Prada vyplatila 60% zo svojho zisku ako dividendy za posledný kalendárny rok. Ide o zdravý pomer výplaty, a hoci to obmedzuje výšku ziskov, ktoré sa môžu opätovne investovať do podnikania, existuje aj priestor na zvýšenie výplatného pomeru v priebehu času.

Je potrebné tiež sledovať dividendy vyplácané na základe vyrovnaného voľného cash flow spoločnosti, aby sme si zistili, či sa na pokrytie dividendy vygenerovalo dostatočné množstvo hotovosti. Spoločnosť vyplatila 71% svojich voľných peňažných tokov, čo nie je samo osebe zlé, ale začína to obmedzovať množstvo hotovosti, ktorú má Prada k dispozícii na uspokojenie ďalších potrieb. Je dobré vedieť, že dividenda je krytá tak ziskom, ako aj peňažným tokom. To vo všeobecnosti naznačuje, že dividenda je udržateľná, pokiaľ zárobky prudko neklesnú. 

Volatilita dividend

Jedným z hlavných rizík spoliehania sa na príjmy z dividend je potenciál spoločnosti finančne bojovať a znižovať svoju dividendu. Nielenže sa znižuje váš príjem, ale klesá aj hodnota vašej investície. Pri pohľade na údaje z posledného desaťročia môžeme vidieť, že Prada vyplatila prvú dividendu najmenej pred ôsmimi rokmi. Aj keď už niekoľko rokov vypláca dividendu, dividenda bola najmenej raz znížená o viac ako 20% a teda treba byť opatrný, pokiaľ ide o konzistentnosť jej dividend v rámci celého hospodárskeho cyklu. Počas posledného osemročného obdobia bola prvá ročná platba v roku 2011 0,05 EUR v porovnaní s 0,06 EUR v minulom roku. Dividendy na akciu za tento čas rástli približne o 2,3% ročne. Výplaty dividend spoločnosti Prada kolísali, takže nerástli každý rok 2,3%, ale CAGR* je užitočným pravidlom pri aproximácii historického rastu.

S obmedzenou mierou rastu a fluktuáciami platieb to nie je práve atraktívna kombinácia.

*CAGR – Compound Annual Growth Rate; zložená ročná miera rastu je miera návratnosti, ktorá by sa vyžadovala na to, aby investícia rástla zo svojho počiatočného na konečný zostatok, za predpokladu, že zisky boli znovu investované na konci každého roku životnosti investície.

Potenciál rastu dividend

Pri relatívne nestabilnej dividende je ešte dôležitejšie zistiť, či zisky na akciu rastú. Prečo riskovať zníženie dividend, pokiaľ nebude v budúcnosti veľká šanca na väčšie dividendy? Za posledných päť rokov to vyzerá, akoby EPS klesla približne o 17% ročne. Prudký pokles výnosov na akciu nie je z hľadiska dividend veľký, keďže aj konzervatívne výplatné pomery sa môžu dostať pod tlak, ak zisky dostatočne klesnú. 

Záver

Aby sme to zhrnuli –  akcionári by si mali vždy overiť, či sú dividendy spoločnosti Prada dostupné, či sú výplaty dividend relatívne stabilné a či má slušné vyhliadky na zvýšenie svojich ziskov a dividend. Najprv si myslíme, že spoločnosť Prada vypláca prijateľné percento svojich peňažných tokov a zisku. Zisk na akciu klesal a spoločnosť dividendu v minulosti aspoň raz znížila. Z hľadiska dividend je to dôvod na obavy. Stručne povedané, Prada má niekoľko nedostatkov, ktoré by bolo ťažké prekonať. Veci by sa mohli zmeniť, ale myslíme si, že existuje viacero lepších nápadov.

Vzhľadom na to, že príjmy nerastú, dividenda nevyzerá tak atraktívne.  

Zdroj: finance.yahoo

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár