JPMorgan, Bank of America, Citigroup a ich jarné preview

Akcie Americké akcie Dividendy Financie

Čo môžete očakávať od výnosov veľkých bánk uprostred pandémie?

Veľké banky, ktoré odštartovali ziskovú sezónu prvého kvartálu roku 2020 v tomto sektore, boli zasiahnuté.

Akcie bánk JPMorgan (JPM:NYSE), Bank of America (BAC:NYSE), Citigroup (C:NYSE) a ďalšie, oznámili svoje výsledky, ktoré ukázali, že sa odrazili od minimálnych hodnôt z 23. marca, ale retracement (krátkodobá zmena ceny akcií v pomere k zastrešujúcemu trendu) zaostal na širšom trhu. Výsledkom je, že zatiaľ čo index S&P 500 je v tomto roku (rátané do  9. apríla) až o -14%, odvetvie hlavných bánk je stále nižšie ako -37%.

Táto nedostatočná výkonnosť nie je prekvapujúca vzhľadom na to, že skupina je vystavená očakávanému prudkému poklesu hospodárskych činností v súčasnom období. Bankovníctvo je koniec koncov cyklickým obchodom, pričom dopyt po úverových a investičných bankových službách silne koreluje s rastom HDP. Skupina tiež trpí poklesom zhoršenia úverových podmienok, čo má priamy dopad na kvalitu jej aktív (úverových portfólií), pretože dlžníci sa snažia plniť svoje záväzky.

päťročný grafm Citygroup, zdroj: GOOGLE

To však nie je typický hospodársky pokles, ktorý je výsledkom nerovnováhy v niektorých častiach hospodárstva alebo akcie Fedu. Toto je vytvorená udalosť, nutná pre zastavenie šírenia vírusu. Preto je rozumné očakávať, že „normálnosť“ sa obnoví, keď sa dostaneme k nejakej viditeľnému vyriešeniu základného zdravotného problému.

Politická reakcia na pandemický a s tým súvisiaci hospodársky pokles bola rýchla a silná, čo by malo pomôcť vyrovnať sa s hospodárskou krízou ako pre domácnosti, tak aj pre podniky.

V posledných dňoch môžeme vidieť optimizmus, pokiaľ ide o pandémiu, ktorá spôsobuje oživenie akciového trhu. Je však dôležité povedať, že veľa vecí zostáva nejasných.

Pokiaľ ide o príjmy bánk za prvý kvartál, ako aj pre spoločnosti v iných odvetviach či sektoroch, dôležitými prvkami by neboli ani tak čísla za marcový štvrťrok, ale skôr vývojový výhľad pre súčasný (2. štvrťrok 2020) a nasledujúci štvrťrok. Na tento účel je ťažké predstaviť si akýkoľvek riadiaci tím, ktorý má prehľad, aby mohol poskytnúť užitočné usmernenie. V skutočnosti by sme očakávali, že nedávny trend spoločností, ktoré rušia existujúce verejné poradenstvo, bude skôr normou ako výnimkou.

päťročný graf Bank of America, zdroj: GOOGLE

Zotavenie bankových výnosov je náročné a rezervy sú pod tlakom kvôli politike Fedu. Celý rozsah núdzového zníženia Fedu sa objaví v druhom štvrťroku, ale čistá úroková marža bude pre väčšinu z týchto bánk v najlepšom prípade rovnaká. Portfólio úverov pravdepodobne expandovali v prvom štvrťroku, najmä na strane C&I, keďže spoločnosti využívali existujúce revolvingové úverové prostriedky. Zároveň by sme sa mali pripraviť na rast rezerv na straty z úverov v tomto štvrťroku, aj keď v plnom rozsahu sa to skutočne prejaví v súčasnom a nasledujúcom štvrťroku.

Táto skupina má úžitok z ustanovení o fiškálnom oslobodení pre malé a stredné podniky poskytujúcich úvery / granty, to by však nebolo vidieť vo výsledkoch prvého kvartálu.

Pokiaľ ide o investičné bankovníctvo, obchod s akciami je nízko, a to ako v prípade fúzií a akvizícií, tak aj pri IPO, ale „debt issuance“ (to je, keď spoločnosti alebo vlády získavajú prostriedky požičiavaním peňazí od majiteľov dlhopisov, čím sa im zaväzujú zaplatiť stanovenú úrokovú sadzbu v určitom čase) pravdepodobne vzrástli. Príjmy z obchodovania pravdepodobne ťažili z rekordnej volatility, ako aj z objemov, ktoré uvidíme vo výsledku od všetkých hráčov peňažného sektora, ako aj od brokerov.

Celkovo je skupina v dobrej finančnej situácii, pokiaľ ide o kapitál. Otázky týkajúce sa dividend však pretrvávajú.

päťročný graf JPMorgan Chase, zdroj: GOOGLE

Čo majú banky očakávať?

Očakáva sa, že celkový zisk za prvý kvartál v skupine veľkých bánk, ktorý zahŕňa JPMorgan, Bank of America a ďalšie významné subjekty v odvetví, klesne v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o -21,5% pri takmer rovnakých príjmoch (u príjmov sa očakáva nárast o 0,1%). Očakáva sa, že zisk sa zníži na dvojciferné čísla v JPMorgan (-15,2% pri -0,5% nižších príjmoch), Citigroup (-15,5% a + 1,5%) a Bank of America (-18,5% & – 1%).

Neočakáva sa, že sa obraz ziskovosti skupiny zlepší či v súčasných, ale aj nadchádzajúcich štvrťrokoch.

Za finančný sektor ako celok (odvetvie veľkých bánk predstavuje približne 45% celkových výnosov v tomto sektore) sa očakáva, že celkové príjmy za prvý kvartál klesnú – 7,1% pri + 1,8% vyšších príjmoch.

Očakávania v prvom štvrťroku 2020 ako celku

Tohto týždňový report sa neobmedzuje iba na banky, pretože získame výsledky za marcový kvartál od niekoľkých operátorov v iných odvetviach a sektoroch, vrátane spoločností Johnson & Johnson, Kansas City Southern a ďalších. Celkovo oznamujú výsledky prvého kvartálu 45 spoločností, z toho 23 sú súčasťou indexu S&P 500.

Je nepravdepodobné, že by výsledková sezóna prvého kvartálu poskytla jasnejšie informácie o plnom dopade pandémie na hospodárske výsledky. Dôvodom je to, že tieto spoločnosti sú v temnom ekonomickom horizonte.

Všetko bude jasnejšie, keď zistíme dĺžku trvania pandémie, ktorá zasiahla prvý kvartál iba čiastočne a očakáva sa, že „vyvrcholí“ niekedy ku koncu tohto mesiaca alebo nasledujúceho roka. Dúfame, že najhoršie nastane v druhom kvartáli, s normou návratu v treťom kvartáli alebo neskôr. 

Hoci trend revízií prvého kvartálu vyzerá zle, situácia je v súčasnom období horšia.

Všetky štyri štvrtiny tohto roku sú teraz v negatívnom teritóriu. Nevideli sme veľa zmien v odhadoch na budúci rok, čo je pochopiteľné vzhľadom na všadeprítomný nedostatok informácií ohľadom pandémie.

Príjmy aj zisky sú to, čo predovšetkým odzrkadľuje dopad pandémie. Očakáva sa, že rast sa obnoví budúci rok a bude pokračovať v nasledujúcom roku.

Hľadáte akcie s prudkým vzostupom?

Zacks práve vydal osobitnú správu o prosperujúcich investičných možnostiach ohľadom legálnej marihuany.

Očakáva sa, že tento priemysel, zapálený novými referendami a právnymi predpismi, v roku 2021 vyrazí z už robustných 6,7 miliárd na 20,2 miliárd dolárov. Prví investori sú pripravení, aj my musíme byť pripravení a vedieť, kde hľadať.

Zdroj: finance.yahoo

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár