Kinder Morgan (KMI:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Energetika Ropa

Ústredie: Houston, Texas, USA
Generálny riaditeľ: Steven J. Kean (1.6.2015 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1936
Spravované aktíva: 43,38 miliárd
Sektor: energetika
Priemysel: skladovanie a preprava ropy a zemného plynu
Počet zamestnancov: 10 529
Adresa: 1001 Louisiana Street, Suite 1000, Houston, TX, 77002, USA
Telefónny kontakt:
713 369 9000
Webová stránka: www.kindermorgan.com

Dividendový výnos: 6,10%

päťročný graf Kinder Morgan, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 1,11 dolárov
Výplatný pomer: 104,57%
Roky rastu: 4 roky
Posledná ohlásená dividenda: 0,28 dolárov
Ex dividend day: 29.4.2022
Dátum výplaty: 16.5.2022
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Kinder Morgan

Kinder Morgan, Inc. (KMI:NYSE) pôsobí ako spoločnosť zaoberajúca sa energetickou infraštruktúrou v Severnej Amerike. Spoločnosť pôsobí prostredníctvom štyroch segmentov: Natural Gas Pipelines, Products Pipelines, Terminals a CO2. Segment Natural Gas Pipelines vlastní a prevádzkuje medzištátne a vnútroštátne plynovody a systémy podzemných zásobníkov; systémy na zber zemného plynu a zariadenia na spracovanie a úpravu zemného plynu; zariadenia na frakcionáciu kvapalín zemného plynu a dopravné systémy; zariadenia na skvapalňovanie a skladovanie skvapalneného zemného plynu. Segment Products Pipelines vlastní a prevádzkuje rafinované ropné produkty a potrubia na ropu a kondenzát; súvisiace terminály produktov a zariadenia na prepravu ropovodov. Segment Terminals vlastní a/alebo prevádzkuje terminály na kvapaliny a sypké materiály, ktoré skladujú a manipulujú s rôznymi komoditami vrátane benzínu, motorovej nafty, chemikálií, etanolu, kovov a ropného koksu a vlastní tankery. Segment CO2 produkuje, prepravuje a predáva CO2 na získavanie a ťažbu ropy z vyspelých ropných polí; vlastní podiely v/alebo prevádzkuje ropné polia a závody na spracovanie benzínu a prevádzkuje systém ropovodov v západnom Texase, ako aj vlastní a prevádzkuje zariadenia RNG a LNG. Vlastní a prevádzkuje približne 83 000 míľ potrubí a 143 terminálov. Spoločnosť bola predtým známa ako Kinder Morgan Holdco LLC a vo februári 2011 zmenila svoj názov na Kinder Morgan, Inc.. Spoločnosť Kinder Morgan, Inc. bola založená v roku 1936 a jej ústredie je v Houstone, Texas.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár