Koronavirová kríza: Výrazne utrpí cestovný ruch, banky majú šancu preukázať svoju odolnosť

Akcie Americké akcie Ekonomika

Zabudnite na trhové prepady z roku 2008, šoky súvisiace s ochorením COVID-19 sú skôr ako chrípková pandémia z roku 1918. Skúmanie podobností medzi súčasnosťou a vtedajším vývojom poskytuje usmernenia pre odhady toho, ako sa súčasná pandémie môže vyvíjať a ako môže ovplyvňovať rôzne odvetvia svetovej ekonomiky.

Veľká finančná kríza v roku 2008 bola recesiou bilancie

Akokoľvek je súčasná kríza zlá, nejde o veľkú finančnú krízu. Veľká finančná kríza bola bilančnou recesiou vyvolaná zrútením nehnuteľnostného trhu a nedostatkom dôvery v banky. Bývanie je najväčším zdrojom bohatstva spotrebiteľov, a tak práve veľké poklesy cien nehnuteľností alebo obmedzenia pôžičiek môžu spôsobiť štrukturálne spomalenie. V USA sa to stalo v roku 1929 a v rokoch 2007-2009. Obe tieto udalosti viedli k významnému hospodárskemu spomaleniu a trvalo dlho, než sa systém uzdravil a ekonomika sa vrátila na pôvodnú úroveň.

Tentoraz sú najzraniteľnejšie sektory turistického ruchu, dopravy, gastronómie a maloobchodu. Celkový čas na zotavenie by mohol byť kratší, ak sa ekonomika dokáže priblížiť predchádzajúcim trendom, na odhady je ale samozrejme ešte pomerne skoro.

Náraz COVID-19 je podobný začiatku krízy z rokov 1918-1919

COVID-19 spúšťa krízu udalosťami, ktoré sú v niektorých ohľadoch porovnateľné s pandémiou chrípky v rokoch 1918-1919. Recesia vtedy trvala iba sedem mesiacov, aj keď druhá vlna infekcií, ktorá začala na jeseň 1918, bola oveľa smrtelnějšia ako vlna prvá. Počas pandémie v rokoch 1918-1919, v čase, keď sa svet zotavoval z prvej svetovej vojny, zomrelo 5% svetovej populácie a jedna tretina sa nakazila.

Teraz máme za sebou už druhý mesiac od vypuknutia globálnej pandémie koronavírusu, pričom zdravotnícky systém je oveľa lepšie organizovaný ako v roku 1918. Avšak ešte len uvidíme, ako bude vírus postupovať a ako skoro sa ho podarí skrotiť. Je však užitočné uvažovať nad rozsahom minulých kríz založených na podobných udalostiach pri porovnávaní so štrukturálnymi a cyklickými krízami. Napríklad v Číne sa už dáta o nákaze zlepšujú a výroba sa postupne vracia do prevádzky.

Najväčší vplyv bude na dopravu, cestovný ruch a maloobchod

Ako sme prvýkrát videli v Číne, potom v Ázii a ďalej na celom svete, najpálčivejšie dôsledky opatrení v záujme obmedzenia šírenia vírusu zaznamenávajú sektor dopravy a cestovného ruchu. Vzhľadom k tomu, že toto odvetvie predstavuje 10,4% celosvetového hospodárstva a zamestnáva 10% pracovnej sily, budú dopady značné.

Podľa World Travel and Tourism Council trvá v priemere približne 19,4 mesiaca, než sa odvetvie zotaví z epidémií, čo je napríklad dlhšie, než je potreba na nápravu situácie po teroristických útokoch (11,5 mesiaca). Letecké spoločnosti, výletné lode, hotely, reštaurácie a pridružené odvetvia v dodávateľských reťazcoch budú v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch trpieť a návrat k normálu bude trvať minimálne do leta 2021.

Maloobchod so stavebninami v súvislosti s ďalším spomalením ekonomiky v najbližších dvoch štvrťrokoch prudko klesne. Odvetvie už nejakú dobu strácalo dych a pokles dôvery spotrebiteľov a predpokladané zvýšenie tlaku na trhu s úvermi pravdepodobne spôsobí, že mnoho podnikov v tomto sektore bude mať veľké problémy.

Neopakovanie sa roka 2008

V súčasnej dobe utrpeli finančné inštitúcie, najmä banky, veľký zásah a ich akcie sa obchodujú výrazne pod účtovnou hodnotou. Ich potenciálny dividendový výnos je (aj vďaka poklesu cien akcií) výrazne vyššie ako výnosy amerických vládnych bondov (banky budú kapitál využívať k úverovania, nie na výplaty dividend a spätné odkupy akcií). Investori však opakujú (chybne) stratégie z doby pred 12 rokmi a predávajú akcie bánk s predpokladom, že banky budú trpieť rovnako ako vtedy. Bankový systém je však teraz výrazne odolnejší ako v roku 2008, s oveľa lepšou kontrolou rizík a výrazne vyšším kapitálom.

Väčšina úverového rizika teraz spočíva na nebankových finančných spoločnostiach, ako sú private equity, venture capital, hedžové fondy a poisťovacie spoločnosti. Tieto firmy budú zaznamenávať výrazné straty, zatiaľ čo banky by mohli z novej situácie postupne vyjsť víťazne.

Priemysel (ťahaný Čínou) by sa mal v najbližších šiestich mesiacoch zotavovať rýchlejšie ako spotrebiteľské sektory. Aj vzhľadom na množstvo nových peňazí pumpovaných do ekonomiky a odhodlanie vlád odpovedať na krízu silnými fiškálnymi stimulmi by akcie mali ponúknuť zaujímavejšie zhodnotenie ako trh s dlhopismi.

Zdroj: Fidelity International, investicniweb.cz

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár