MasterCard (MA:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Technológie

Ústredie: Purchase, Harrison, New York, USA
Generálny riaditeľ: Michael Miebach (1.1.2021 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1966
Spravované aktíva: 344,08 miliárd
Sektor: informačné technológie
Priemysel: spracovanie údajov
Počet zamestnancov: 21 000
Adresa: 2000 Purchase Street, Purchase, NY, 10577, USA
Telefónny kontakt: 914 249 2000
Webová stránka: www.mastercard.com

Dividendový výnos: 0,50%

päťročný graf MasterCard, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 1,76 dolárov
Výplatný pomer: 21,63%
Roky rastu: 10 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,44 dolárov
Ex dividend day: 7.10.2021
Dátum výplaty: 9.11.2021
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Mastercard

Mastercard Incorporated (MA:NYSE) , technologická spoločnosť, poskytuje spracovanie transakcií a ďalšie produkty a služby súvisiace s platbami v USA a na medzinárodnej úrovni. Uľahčuje spracovanie platobných transakcií vrátane autorizácie, zúčtovania a vyrovnania a dodáva súvisiace produkty a služby. Spoločnosť ponúka integrované produkty a služby pre majiteľov účtov, obchodníkov, finančné inštitúcie, podniky, vlády a ďalšie organizácie, napríklad programy, ktoré umožňujú emitentom poskytovať spotrebiteľom kredity na odklad platieb; platobné produkty a riešenia, ktoré umožňujú svojim zákazníkom prístup k finančným prostriedkom na vkladových a iných účtoch; predplatené platobné programy a riadiace služby a komerčné kreditné a debetné platobné produkty a riešenia. Poskytuje tiež produkty a služby s pridanou hodnotou, ktoré zahŕňajú kybernetické a spravodajské produkty, informačné a analytické služby, konzultačné služby, programy vernosti a odmeňovania, služby spracovania a otvoreného bankovníctva a služby spracovania emitenta a nadobúdateľa. Spoločnosť ponúka platobné riešenia a služby pod kartami MasterCard, Maestro a Cirrus. Má partnerstvo s Bilt Rewards na uvedenie Bilt Mastercard a strategické partnerstvo s Verizon Communications Inc. Mastercard Incorporated bola založená v roku 1966 a má sídlo v Purchase v New Yorku.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár