MDU Resources Group (MDU:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Priemysel

Ústredie: Bismarck, North Dakota, USA
Generálny riaditeľ: David L. Goodin (4.1.2013 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1924
Spravované aktíva: 5,57 miliárd
Sektor: priemysel
Priemysel: stavebníctvo a inžinierstvo
Počet zamestnancov: 16 000
Adresa: 1200 West Century Avenue, PO Box 5650, Bismarck, ND, 58506-5650, USA
Telefónny kontakt: 701 530 1000
Webová stránka: www.mdu.com

Dividendový výnos: 3,18%

päťročný graf MDU Resources Group, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 0,87 dolárov
Výplatný pomer: 48,86%
Roky rastu: 18 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,22 dolárov
Ex dividend day: 8.6.2022
Dátum výplaty: 1.7.2022
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti MDU Resources Group

Spoločnosť MDU Resources Group, Inc. (MDU:NYSE) sa zaoberá regulovanými dodávkami energie, stavebnými materiálmi a službami v Spojených štátoch. Segment Electric vyrába, prenáša a distribuuje elektrickú energiu pre rezidenčných, komerčných, priemyselných a komunálnych zákazníkov v Montane, Severnej Dakote, Južnej Dakote a Wyomingu, ako aj prevádzkuje 3 500 míľ prenosových vedení a 4 800 míľ distribučných vedení. Jej segment Natural Gas Distribution distribuuje zemný plyn pre rezidenčných, komerčných a priemyselných zákazníkov v Idahu, Minnesote, Montane, Severnej Dakote, Oregone, Južnej Dakote, Washingtone a Wyomingu a ponúka služby s pridanou hodnotou súvisiace s dodávkami. Segment Pipeline poskytuje prepravu zemného plynu a služby podzemného skladovania prostredníctvom regulovaného potrubného systému predovšetkým v regiónoch Rocky Mountain a severných Great Plains; a katódovej ochrany a iných služieb súvisiacich s energiou. Jej segment Construction Materials and Contracting ťaží, spracováva a predáva stavebné agregáty; vyrába a predáva asfaltovú zmes a dodáva transportbetón. Tento segment sa zaoberá aj predajom cementu, hotových betónových výrobkov a iných stavebných materiálov so súvisiacimi zmluvnými službami. Segment Construction Services spoločnosti navrhuje, konštruuje a udržiava elektrické a komunikačné rozvody a infraštruktúru, protipožiarne systémy, mechanické potrubia a služby; nadzemnú a podzemnú elektrickú, plynárenskú a komunikačnú infraštruktúru a vyrába a distribuuje zariadenia na stavbu prenosových vedení. Slúži výrobným, komerčným, priemyselným, dopravným, inštitucionálnym a vládnym zákazníkom, ako aj energetickým spoločnostiam. Spoločnosť bola založená v roku 1924 a sídli v Bismarcku v Severnej Dakote.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár