MGE Energy (MGEE:NASDAQ)

Akcie Americké akcie Dividendy Verejné služby

Ústredie: Madison, Wisconsin, USA
Generálny riaditeľ: Jeffrey M. Keebler
Dátum založenia: neuvedené
Spravované aktíva: 2,92 miliárd
Sektor: verejné služby
Priemysel: elektrina
Počet zamestnancov: neuvedené
Adresa: 133 South Blair Street, Madison, WI, 53788, USA
Telefónny kontakt:
608 252 7000
Webová stránka: www.mgeenergy.com

Dividendový výnos: 1,92%

päťročný graf MGE Energy, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 1,55 dolárov
Výplatný pomer: 52,66%
Roky rastu: 45 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,39 dolárov
Ex dividend day: 31.5.2022
Dátum výplaty: 15.6.2022
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti MGE Energy

MGE Energy, Inc. (MGEE:NASDAQ), prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, pôsobí ako verejnoprospešná holdingová spoločnosť predovšetkým vo Wisconsine. Funguje prostredníctvom piatich segmentov : Regulated Electric Utility Operations; Regulated Gas Utility Operations; Nonregulated Energy Operations; Transmission Investments a All Other. Spoločnosť vyrába, nakupuje a distribuuje elektrickú energiu; vlastní alebo si prenajíma zariadenia na výrobu elektriny vo Wisconsine a Iowe; plánuje, konštruuje, prevádzkuje, udržiava a rozširuje prenosové zariadenia na poskytovanie prenosových služieb. Taktiež vyrába elektrinu z uhlia, plynu a obnoviteľných zdrojov energie, ako aj nakupuje elektrinu na základe krátkodobých a dlhodobých záväzkov. K 31. decembru 2021 spoločnosť vyrábala a distribuovala elektrickú energiu 159 000 zákazníkom v Dane County, Wisconsin a nakupovala a distribuovala zemný plyn 169 000 zákazníkom v siedmich okresoch Wisconsin. MGE Energy, Inc. má sídlo v Madison, Wisconsin.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár