Moody’s Corporation (MCO:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Financie Služby

Ústredie: New York, New York, USA
Generálny riaditeľ: Raymond W. McDaniel Jr. (26.4.2005 – súčasnosť), Robert Fauber (január 2021 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1900
Spravované aktíva: 54,01 miliárd
Sektor: finančný
Priemysel: finančné výmeny a dáta
Počet zamestnancov: 14 426
Adresa: 7 World Trade Center, 250 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA
Telefónny kontakt: 212 553 0300
Webová stránka: www.moodys.com

Dividendový výnos: 1,02%

päťročný graf Moody’s, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 3,08 dolárov
Výplatný pomer: 32,71%
Roky rastu: 13 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,77 dolárov
Ex dividend day: 23.2.2023
Dátum výplaty: 17.3.2023
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend:

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Moody’s Corporation

Moody’s Corporation pôsobí ako integrovaná firma na hodnotenie rizík na celom svete. Pôsobí v dvoch segmentoch – Moody’s Investors Service a Moody’s Analytics. Segment Moody’s Investors Service zverejňuje úverové ratingy a poskytuje služby hodnotenia rôznych dlhových obligácií, programov a nástrojov a subjektov, ktoré takéto obligácie vydávajú, ako sú rôzne korporátne, finančné inštitúcie a vládne obligácie, ako aj štruktúrované finančné cenné papiere. Jej ratingy sa šíria prostredníctvom tlačových správ verejnosti prostredníctvom elektronických médií vrátane internetu a informačných systémov v reálnom čase, ktoré využívajú obchodníci s cennými papiermi a investori. Segment Moody’s Analytics vyvíja celý rad produktov a služieb, ktoré podporujú aktivity riadenia rizík inštitucionálnych účastníkov finančných trhov; ponúka výskumné, dátové a analytické produkty založené na predplatnom zahŕňajúce úverové ratingy, úverový prieskum, kvantitatívne úverové skóre a ďalšie analytické nástroje, ekonomický výskum a prognózy, business intelligence a firemné informačné produkty, údaje o komerčných nehnuteľnostiach a analytické nástroje a vzdelávacie riešenia. Ponúka tiež offshore výskum a analytické služby globálnemu finančnému a podnikovému sektoru; softvérové riešenia na riadenie rizík, ako aj súvisiace poradenské služby v oblasti riadenia rizík. Spoločnosť bola predtým známa ako Dun and Bradstreet Company a v septembri 2000 zmenila svoj názov na Moody’s Corporation. Spoločnosť Moody’s Corporation bola založená v roku 1900 a má ústredie v New Yorku, New York.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár