MSCI World Index 5/5 (2)

Akcie všetky články

MSCI World Index môžeme s trochou nadsázky nazvať aj kráľom akciových indexov. Prvým dôvodom je fakt, že index tento rok oslavuje 50 rokov, čo z neho robí jeden z najstarších akciových indexov. Po druhé index poskytuje dokonalý obraz o vývoji globálnych akciových trhov. Približne 1 650 akcií z celej rady priemyselných odvetví v 23 najdôležitejších priemyselných krajinách je spojený do jediného indexu.

MSCI World je dôležitým ukazovateľom pre investorov. A nehovoríme o abstraktnej entite, alebo umelom konštruktu bez praktickej hodnoty. Hovoríme o indexe, do ktorého môže každý investor investovať priamo – ideálne prostredníctvom ETF.

Čo je MSCI World index?

MSCI World index bol vyvinutý v roku 1969 americkou spoločnosťou Capital International a od 80. rokov je súčasťou indexového portfólia amerického poskytovateľa finančných služieb MSCI (predtým Morgan Stanley Capital International).

MSCI World Index bol vytvorený, aby poskytoval globálny pohľad na globálny akciový trh. Index obsahuje najväčšie spoločnosti na svete z rozvinutých priemyselných krajín. V súčasnej dobe je index tvorený približne 1650 akciami z 23 krajín.

V súčasnej dobe index obsahuje akcie z nasledujúcich štátov: Austrália, Belgicko, Dánsko, Nemecko, Fínsko, Francúzsko, Veľká Británia, Hongkong, Írsko, Taliansko, Izrael, Japonsko, Kanada, Nový Zéland, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Portugalsko, Švédsko, švajčiarsko, Singapur, Španielsko a USA.

Vďaka tomu je index MSCI World Index najväčším a jedným z najdôležitejších akciových indexov na svete.

Výpočet indexu začal 31. decembra 1969 na základnej hodnote 100. Nasledujúci graf ukazuje index MSCI World Index od spustenia po dobu celých 50 rokov v logaritmickej stupnici.

zdroj: lynxbroker

MSCI World index sa počíta aj ako index výkonnosti (tj. výplaty dividend sa považujú za zisky z cien sú zahrnuté). Avšak častejšie sa index vypočítava ako cenový index, kde dividendy nie sú započítané a počíta sa iba s čistou zmenou nominálnej hodnoty.

Na rozdiel od iných indexov MSCI World Index najobjektívnejšie reflektuje vývoj globálnych akciových trhov. Index tiež zo svojej podstaty spĺňa kľúčové pravidlo, ktoré by investori mali dodržiavať – ​​široká diverzifikácia príležitostí a rizík. Ideálny spôsob, ako investovať do MSCI World Indexu, je prostredníctvom ETF, ktoré presne kopírujú výkonnosť indexu.

Ktoré spoločnosti sa dostali do indexu MSCI World ?

Výber akcií zahrnutých do indexu sa vykonáva na základe trhovej kapitalizácie spoločností, ktorá sa vypočíta počtom nesplatených akcií vynásobený ich cenou. Keďže väčšina titanov svetovej ekonomiky pochádza z USA, americké akcie dominujú tomuto indexu.

Prijímané sú len spoločnosti z uvedených 23 industrializovaných krajín. Ak prevádzkovateľ indexu MSCI World nezmení túto kompiláciu krajín, nemôžu byť spoločnosti z iných štátov obsiahnuté v indexe, hoci by ich trhová kapitalizácia zodpovedala potrebným požiadavkám. Vo výbere indexu v súčasnosti chýbajú napríklad spoločnosti z Číny či Južnej Kórey.

Tieto dve krajiny sú spoločnosťou MSCI stále považované za rozvíjajúce sa trhy. Najväčšie spoločnosti v týchto dvoch krajinách nie sú obsiahnuté v MSCI World Index, ale možno ich nájsť v indexe MSCI Emerging Market. Index.

Váha akcií v indexe MSCI World podľa štátov

Váženie približne 1650 akcií, zahrnutých do indexu MSCI World, je založené na rovnakých kritériách ako ich zaradenie – na trhovú kapitalizáciu. Inými slovami, spoločnosti, ktorých akcie tvoria väčšinu kapitálu v danom indexe, pretože súčin počtu akcií v obehu a ich ceny je vyššie ako u ostatných akcií, majú v indexe tiež najvyššiu váhu.

Toto je bežný princíp, ktorým sa vypočítava takmer každý ďalší hlavný akciový index na svete. Pre MSCI World Index to znamená, že americké spoločnosti tvoria 60% indexu. Niet divu, ak sa pozriete na zoznam 50 najväčších kótovaných spoločností na svete.

Japonsko a Veľká Británia sú krajiny, ktoré sa po 60% podiele amerických spoločností objavujú ako ďalšie najväčšie štáty, ale obe sú výrazne pod desiatimi percentami. Rozdelenie viac menej korešponduje s ekonomickou silou daných štátov. Každý, kto si chce dať dohromady verný obraz svetovej ekonomiky a ťažiť z jej príležitostí, má s indexom MSCI World v rukách správny nástroj.

Váha akcií v indexe MSCI World podľa odvetví

Kým váženie podľa krajín v indexe MSCI World ukazuje silnú dominanciu USA, v distribúcii priemyselných odvetví sa to veľmi líši. Indexu dominujú 2 sektory – IT a finančníctvo – každý s + 15% podielom. + 10% podiel ďalej zaberá zdravotníctvo, priemysel a spotrebný tovar.

Distribúcia odvetví je extrémne vyvážená a úzko sleduje dôležitosť týchto sektorov v globálnej ekonomike. Výsledkom je, že investori majú ideálnu diverzifikáciu investícií podľa krajiny a sektoru. To robí investíciu do indexu MSCI World veľmi lukratívnu.

Prečo je MSCI World Index ideálny pre vaše investičné portfólio?

V predchádzajúcich kapitolách sme spracovali kľúčové aspekty, ktoré pojednávajú o tom, prečo môže byť MSCI World Index základom vášho investičného portfólia. Jedným z najdôležitejších pravidiel pre investorov je: diverzifikujte svoje riziká! To chráni váš kapitál a zaisťuje, že vám neunikne významná príležitosť.

Pre tých, ktorí sa riadia týmto pravidlom a chcú diverzifikovať svoje investície medzi spoločnosti rôznych veľkostí z mnohých rôznych priemyselných odvetví po celom svete, je MSCI World Index tým správnym prostriedkom.

Investície do tak širokého indexu vyvoláva otázku, či by nebolo lepšie cieliť investície do regiónov, ktoré v súčasnosti fungujú lepšie ako ostatné. To by bola pravda za predpokladu, že by sme vedeli veštiť budúcnosť. Museli by sme vedieť vopred, ktorý región bude v nasledujúcich mesiacoch a rokoch silnejší, a ktorý slabší.

Pri pohľade spätne by sme mali možnosť vidieť, že v posledných dvoch rokoch by sme preferovali americký trh. Tento fakt sme však nemohli pred dvoma rokmi vedieť.

Naviac u dlhodobého akciového portfólia nie je vhodné meniť svojich kandidátov niekoľkokrát za rok. Navyše nemožno zakaždým vybrať optimálnu spoločnosť v ten správny moment.

Pri investícii do indexu MSCI World nestaviate len na niekoľkých akciách, ale vsádzate na všetky tituly. Lepšie rozloženie príležitostí a rizík je ťažko možné. A v dlhodobom meradle si index vedie veľmi dobre.

Výkonnosť indexu MSCI World – lepší ako DAX a Dow Jones?

Z dlhodobého hľadiska je vidieť, že MSCI World Index predstavuje dokonalý rez vo vývoji hlavných svetových indexov. Niekedy je lepšie Japonsko, niekedy USA a inokedy zase Európa. Kto bude víťaz za 2 roky sa dnes s istotou nedá povedať. To môžeme zistiť vždy až retrospektívne.

Ako základ portfólia je teda MSCI World Index dobrou voľbou. A najlepšia forma investície do indexu je prostredníctvom ETF, ktoré verne kopírujú vývoj indexu.

ETF – najlepší spôsob, ako investovať do indexu MSCI World

ETF je skratka pre Exchange Traded Funds (= verejne obchodovateľné fondy). Tieto fondy sú obchodované na burze. Jedná sa o indexové fondy, ktoré sú spravované pasívne. Neexistuje teda žiadna aktívna kontrola zo strany správcov fondov.

ETF presne mapuje referenčný index a kupuje akcie presne tak, ako sú vážené v indexe – v tomto prípade v indexe MSCI World. Tým zaistíte, že ako investor skutočne investujete do vývoja indexu 1: 1.

Čo by ste mali sledovať pri výbere ETF na MSCI World Index?

Výber vhodných ETF na index MSCI World nie je tak obsiahly, ako u niektorých iných indexov, pretože pokryť široké spektrum 1650 akcií z 23 štátov vyžaduje veľký kapitál. Avšak výber je pre väčšinu investorov postačujúci. A čomu by ste mali venovať pozornosť? Prvé čo je potrebné sledovať sú poplatky. Tie sú u ETF veľkou výhodou, pretože v porovnaní s aktívne spravovanými akciovými fondami sú všeobecne nízke. Pri výbere svojho ETF však porovnajte ročné poplatky. Ak budete držať ETF vo svojom investičnom portfóliu dlhodobo, vysoké poplatky môžu značne ovplyvniť jeho výkonnosť.

Ďalej je potrebné sa uistiť, že fond je dostatočne veľký – mal by mať veľkosť aspoň pol miliardy eur.

Pri výbere ETF na index MSCI World máte na výber medzi ETF, ktoré distribuujú dividendy vyplatené obsiahnutými spoločnosťami na kvartálnej alebo polročnej báze, alebo ETF, ktoré dividendy reinvestujú do ďalších akcií. Prvý variant sa nazýva distribúcia a druhá varianta sa nazýva akumulácia.

V strednodobom a dlhodobom horizonte to znamená veľký rozdiel, pretože aj keď tieto dividendy v priemere činia len jedno až tri percentá ročne, okamžitá reinvestície týchto prostriedkov znamená, že nie sú redistribuované do indexu, ktorý má tendenciu dlhodobo rásť. A v priebehu rokov sa táto výhoda ešte viac zvyšuje, pretože sa prejavuje efekt rastúceho úroku.

Alternatívy k ETF na MSCI World Index

Ako už bolo spomenuté, MSCI World Index nepredstavuje najdôležitejšie spoločnosti akciového trhu na celom svete, ale iba spoločnosti z 23 ekonomicky, sociálne a priemyselne vyspelých krajín. Afrika, Stredná a Južná Amerika chýba úplne.

Z hľadiska diverzifikácie nie je index MSCI World 100% optimálne riešenie, najmä preto, že zameranie sa na industrializované krajiny so sebou prináša niektoré problémy, ako sú nasýtené trhy a demografické zmeny, ktoré sú špecifické pre väčšinu industrializovaných krajín.

Ak teda naozaj chcete investovať do globálnych cenných papierov, vrátane rozvíjajúcich sa trhov, prostredníctvom ETF, mali by ste sa pozrieť tiež na MSCI All Country World Index (MSCI ACWI). Investori môžu tiež vytvoriť svoje vlastné investičné portfólio kombináciou rôznych ETF.

Prečo môžu byť ETF na MSCI World Index ideálnym riešením?

MSCI World Index predstavuje akciový trh v celej jeho šírke. Automaticky poskytuje presne to, čo by mal investor pri zostavovaní investičného portfólia v zásade zohľadniť: primeraná diverzifikácia príležitostí a rizík prostredníctvom širokej distribúcie investícií do rôznych regiónov / krajín a sektorov.

Investovanie do ETF na index MSCI World stojí za zváženie pre každého investora, ktorý chce vybudovať solídne strednodobé alebo dlhodobé investičné portfólio.

Zdroj: lynxbroker

Ohodnoť článok

Pridaj komentár