Najlepšie 3 akcie v oblasti REIT a jedno REIT – ETF

Akcie Americké akcie Dividendy Európske akcie Reality Služby

REIT-y dosť utrpeli kvôli COVID-19. Investičné fondy vo forme REIT-ov by však mohli dôchodkovému portfóliu ponúknuť výhody, ako napríklad stabilný zdroj príjmu z dividend a môžu chrániť pred infláciou. Niekoľko REIT môže poskytnúť stabilný príjem vo vašom dôchodkovom portfóliu, pretože vyplácajú mesačné dividendy.

V USA je vedených viac ako 150 REIT-ov, ktoré majú dividendové výnosy až 18%. Príklady s vysokým výnosom sú Geo Group (GEO:NYSE) a Orchid Island Capital (ORC:NYSE). Radšej sa však zameriame na REIT s preukázateľnými výsledkami každoročného zvyšovania dividend.

Ako východiskový bod sú tu REIT, ktoré majú záznamy o najmenej 10-tich rokoch postupného zvyšovania dividend.

Tento článok sa zameriava na tri rôzne REIT z tohto zoznamu a poskytuje informácie o hlavných rozdieloch. Ako referenčné hodnoty používame index S&P 500 Real Estate Select Sector Index ETF ( XLRE ) , ktorý by mohol byť tiež možnosťou pre investorov, ktorí hľadajú diverzifikáciu a chcú investovať v sektore nehnuteľností.

Dividendový výnos: 4,08%

päťročný graf Realty Income, zdroj: GOOGLE

Realty Income (O:NYSE)

Realty Income je obľúbenou spoločnosťou s mesačnými dividendami v sektore REIT a u investorov, ktorí uprednostňujú dividendových aristokratov. Spoločnosť Realty Income deklarovala počas svojej 51-ročnej histórie viac ako 600 po sebe nasledujúcich mesačných výplat dividend a od svojho IPO zvýšila svoju dividendu 108-krát. Status dividendového aristokrata dosiahla v roku 2020. Realty Income má silné portfólio nájomcov, ktoré zahŕňa lídrov v odbore, ako jasne ukazuje najlepších 5 nájomcov:

  1. Walgreens
  2. 7-Elven
  3. Dollar General
  4. FedEx
  5. Dollar Tree / Family Dollar

Toto portfólio pomáha spoločnosti Realty Income generovať dostatok hotovostných tokov na ešte väčšie zvýšenie dividendy, čo má za následok rast dividend o 3% za posledný rok. Frekvencia dividend je mesačná a v marci 2021 Realty Income deklarovala mesačnú dividendu, vo výške 0,235 dolárov na akciu, čo predstavuje 0,2%-ný nárast oproti predchádzajúcej dividende vo výške 0,2345 dolárov.

Dividendový výnos: 2,82%

päťročný graf Essex Property Trust, zdroj: GOOGLE

Essex Property Trust Inc. (ESS:NYSE)

Essex Property Trust je multi-rodinný REIT zameraný na západné pobrežie USA. Portfólio spoločnosti Essex obsahuje hlavne 245 bytových spoločenstiev pozostávajúcich z viac ako 60 000 bytových domov v Kalifornii a Seattli. Rovnako ako Realty Income, aj ESS je dividendový aristokrat. Spoločnosť dokázala zvýšiť svoju dividendu už 26 rokov po sebe. Frekvencia dividend je štvrťročná.

Dividendový výnos: 3,99%

päťročný graf Stag Industrial, zdroj: GOOGLE

STAG Industrial (STAG:NYSE)

STAG Industrial nie je dividendový aristokrat, ale vypláca mesačné dividendy. Portfólio je zamerané na priemyselné nehnuteľnosti s jedným nájomcom a má viac ako 450 budov v 38 štátoch USA. Približne 40% ich portfólia sa zaoberá činnosťami elektronického obchodu vrátane Amazonu (2,9% z celkového portfólia). Rovnako ako Realty Income aj jej frekvencia dividend je mesačná.

Dividendový výnos: 2,86

päťročný graf Real Estate Sector Index ETF, zdroj: GOOGLE

Za posledných 5 rokov bol STAG Industrial jedinou REIT, ktorá prekonala index S&P 500 Real Estate Select Sector Index ETF ( XLRE ).

European REIT’s

Investičné možnosti USA REIT sú v porovnaní s Európou bezkonkurenčné. Najmä postupné zvyšovanie dividend alebo mesačné výplaty dividend sú veľmi zriedkavé. Chceli by sme vyzdvihnúť jeden realitný ETF, ktorý vyniká v európskom kontexte na základe minulých výkonov. A tým je ETF spoločnosti Janus Henderson Horizon Pan European Property (LU0892274969)

Zdroj: moneyinvestexpert

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár