Najlepšie európske dividendové akcie 2020

Akcie Dividendy Európske akcie Ropa

Albert Einstein raz vyhlásil: „Zložené úročenie je ôsmy div sveta.“ Poukazoval na skutočnosť, že aj odkladanie malej sumy, ktorú ale vhodne zainvestujete, vám môže priniesť príjemné zárobky.

Hoci éra tohto génia je už nejakú dobu za nami, z tohto tvrdenia si môžeme odniesť veľa aj dnes. Ročné dosiahnuté výnosy sú pre investorov zásadným faktorom pri budovaní obchodného modelu.

Kým je ťažké špekulovať, akým smerom sa vydá cena akcie nasledujúci obchodný deň, priemerný ročný dividendový výnos môžeme považovať za stabilný a predvídateľný fakt.

Vzhľadom k tomu, že návratnosť investícií je pre investorov veľmi dôležitá, pripravili sme pre vás také európske dividendové akcie, ktoré ponúkajú slušný ziskový potenciál. Na čo si dávať pozor pri výbere akcií s vysokou dividendou? A prečo sme vybrali práve európske dividendové akcie?

Na čo si dať pozor pri výbere najlepších dividendových akcií?

Práve v časoch nízkych úrokových sadzieb je investícia do akcií s vysokou dividendou atraktívnym variantom. Dividendové akcie nielen, že oživia vaše portfólio, ale vytvoríte si tak dlhodobo udržateľnú zložku portfólia s nezanedbateľným ročným výnosom.

Čo je presne to, čo ako investor hľadáte, stabilitu a výnos v jednom. Túto kombináciu možno nájsť na európskom akciovom trhu, preto sme pre vás vyhľadali tie najlepšie európske dividendové akcie na rok 2020.

Atraktívnu dividendovú akciu nespoznáte len podľa vysokého dividendového výnosu, ale čo vás bude ďalej zaujímať, je vyplácanie dividend v budúcnosti. Hľadáme akcie s potenciálnym rastom vyplatených dividend alebo aspoň akcie, kde tieto dividendy nebudú klesať.

Pozitívny efekt dividend

Sporiaci účet nebol v posledných rokoch práve najvýnosnejšiou metódou, kam uložiť svoje financie. Za čo nepochybne môžeme prikladať vinu nízkym úrokovým sadzbám.

Ak sa pozrieme na výnosy 10-ročného českého štátneho dlhopisu, všimneme si veľmi nízkych hodnôt pohybujúcich sa od 0,35% v roku 2015. Hoci dochádza k ich postupnému navyšovaniu, aktuálny výnos 1,82% nie je stále príliš zaujímavý.

Čo tak, aby vám výnos z investovaného kapitálu pre tentokrát pokryl infláciu a zároveň zaplatenú daň? Riešenie nájdete v nákupe dividendových akcií.

Počas posledných desiatich rokov bolo opakovane preukázané, že akcioví investori boli v dlhodobom horizonte profitabilnejších než tí, ktorí vložili kapitál do dlhopisov či ho držali na sporiacich účtoch.

Vráťme sa teraz na úplný začiatok a zaoberajme sa chvíľu zloženým úročením Alberta Einsteina. Krásnym príkladom dokazujúce platnosť tohto tvrdenia je nemecký index DAX.

V tomto indexe hrajú veľký vplyv reinvestície, spätne zainvestované výnosy z dividend. Vyplatené dividendy nie sú od úrovne indexu odpočítané, ba naopak sú do neho započítavané.

Aby bol rozdiel jasnejší, porovnáme index celkového výnosu DAX, ktorý započítava dividendy a ktorý väčšina z vás poznáva, a takzvaný index cien DAX, kde dividendy zahrnuté nie sú. Teraz máme možnosť pozorovať zásadný rozdiel medzi týmito dvoma indexmi.

Oba indexy vznikli v roku 1987 s rovnakou počiatočnou hodnotou 1 000 bodov. Výkon reinvestovaného indexu DAX bol ale oveľa vyšší ako výkon cenového indexu.

Zatiaľ čo hodnota reinvestovaného indexu sa na konci roka 2017 pohybovala na hodnote 13 000 bodov, hodnota cenového indexu predstavovala iba 6 000 bodov, čo je menej než polovičná hodnota. Môžeme tvrdiť, že ak by sme obdržané dividendy zakaždým znovu investovali, zarobili by sme za posledných 30 rokov viac ako dvojnásobok, než keby sme reinvestície nevykonávali.

V dlhodobom horizonte výnos dividend zásadne ovplyvňuje profit. Albert Einstein sa v tejto skutočnosti skutočne nemýlil.

Najlepšie európske distribučné akcie roku 2020

Vzhľadom na toto zistenie sme sa vydali hľadať najlepšie európske dividendové akcie. Akcie, ktoré spĺňajú vyššie uvedené kritériá, nájdeme predovšetkým u veľkých spoločností. Spoločností, ktoré sa vyznačujú stabilitou, predvídateľným peňažnom ziskom, ale aj solídnym cash flow.

Ďalej si všímame ukazovateľov ako výnos na 1 akciu a vyššie vyplatené dividendy na 1 akciu. Výnos na akciu by mal byť vždy väčší ako vyplatená dividenda na akciu. Táto informácia nám hovorí, že by výplaty dividend mali byť zaistené aj do budúcnosti. Zároveň, prebytok zisku spoločnosti môže byť naďalej rozdeľovaný investorom.

Akcie s vysokými dividendami bývajú často menej ovplyvnené cyklickými pohybmi ekonomiky, než tomu je napríklad pri rastových akciách. Na druhej stranu rast takého typu spoločností bude skôr pomalší.

Dividendové akcie sú tiež menej volatilnejšie. Inými slovami, budú mať nízku hodnotu beta. To môže byť veľkou výhodou práve v období prepadu finančného trhu. V takejto fáze ekonomického cyklu sú dividendové akcie menej náchylné k poklesu svojej hodnoty a celkovo ich citlivosť na negatívny vývoj trhu je menší.

Nižšie nájdete najlepšie 3 európske dividendové akcie na rok 2020.

ročný graf Royal Dutch Shell, zdroj: GOOGLE

Royal Dutch Shell (RDSA:AMS)

Royal Dutch Shell je jednou z najväčších energetických spoločností na svete so zameraním na ropu a plyn. Shell sa podieľa na výskumných a vývojových projektoch vo viac ako 70 krajinách sveta a je jedným z najväčších distribútorov palív a mazív na svete.

Akcie Royal Dutch Shell sú rozdelené do tried A (ISIN: GB00B03MLX29) a B (ISIN: GB00B03MM408). Obe sú rovnocenné akcie z hľadiska akcionárskych práv (napr. hlasovacie, dividendové, atď.). Jediným rozdielom je daňové zaobchádzanie s distribuovanými dividendami. Akcie triedy A podliehajú holandskému daňovému právu, a preto podliehajú 15% zrážkovej dani pri rozdelení dividend. Akcie triedy B naproti tomu podliehajú britskému daňovému právu, a preto nemajú na dividendu žiadny odpočet zrážkovej dane.

Medzi investormi je táto spoločnosť veľmi obľúbená, keďže od roku 1945 až doteraz nikdy neznížila výšku dividend. Shell prevzala v roku 2016 konkurenčnú britskú spoločnosť BG Group za 47 miliárd GBP. Spoločnosť je momentálne s flotilou 90 LNG tankerov a 13 veľkými zo zariadení na skvapalňovanie najväčším dodávateľom skvapalneného plynu na svete.

Potom, čo roky 2017 a 2018 boli pre ropnú spoločnosť brilantné, došlo v roku 2019 kvôli slabším cenám ropy a zemného plynu k poklesu tržieb a ziskov. Kým tržby klesli o 11% z 388 miliárd USD na 345 miliárd USD, zisk na akciu klesol o 30% z 2,80 USD na 1,97 USD. Výsledok bol teda mierne horší, než sa predpokladalo.

Očakáva sa však, že sa vyhliadky britsko-holandského producenta ropy a zemného plynu v roku 2020 opäť zlepšia. Očakávané tržby zostávajú zhruba na rovnakej hladine ako vlani – 346 miliárd USD. Energetický gigant má tiež mimoriadne dobrú rozvahu.

Royal Dutch Shell má vynikajúcu dividendovú históriu, takže investori môžu vždy počítať s vysokým P / E pomerom. Ako klasická dividendová akcie je hodnota pomerne dobre zaistená proti cenovým výkyvom spoľahlivo vysokou dividendou.

Najväčšia ropná spoločnosť v Európe zvyšuje svoju dividendu nepretržite od roku 1945 – čo je neuveriteľných 74 rokov. Akcionári britsko-holandského energetického gigantu sa preto nemusia v budúcnosti strachovať o svoje dividendy. Spoločnosť v súčasnosti vypláca štvrťročnú dividendu vo výške 0,47 USD. Ročný dividendový výnos je momentálne 7,6%. Vysoká dividenda pomerne dobre chráni výkyvy cien akcií.

Cenu akcie podporuje tiež rozsiahly program spätného odkupu vo výške 25 miliárd USD. Spoločnosť už v rámci tohto programu v roku 2018 odkúpila späť svoje akcie v celkovej hodnote 14,8 miliárd USD. S dividendovým výnosom 7,6% sú akcie momentálne pomerne lacné, navyše teraz, keď koronavirová hystéria ztlačila svetové trhy vrátane toho ropného smerom nadol, nevyhla sa tomu ani táto spoločnosť.

Akcie klesla od začiatku roka 2020 z hodnoty za akciu 27 USD takmer až o polovicu, pod 14 USD za akciu, čo činí akciu mimoriadne lacnú a tak sa ponúka ako mimoriadna príležitosť pre investorov.

Zdroj: lynxbroker.cz

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár